جمعه ۰۳ آذر ۱۳۹۶ , ۱۶:۳۲:۴۹ به وقت تهران
 
صدیق جهانی
جنبش کارگری و کمونیستی، یکی دیگر از فعالینش رفیق کورش بخشندە را از دست داد
جمعه, ۱۵ام آبان, ۱۳۹۴

متاسفانە قلب پر شور رفیق کورش بخشندە کە مالامال از عشق به آزادی انسان های محروم بود، برای همیشە از حرکت باز ایستاد. رفیق کورش برای بنیان گذاری دنیای بە دور از استثمار، برابر و مرفە بە مبارزە رو آورد و در این راە، با تمام وجود تلاش کرد. در چند سال اخیر و در […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se