جمعه ۰۳ آذر ۱۳۹۶ , ۱۶:۳۵:۲۲ به وقت تهران
 
اميرحسين محمدي فرد
سبک کار صنفی به مثابه هویت جمعی «بررسی دست آورد های جنبش صنفی معلمان»
پنج شنبه, ۸ام بهمن, ۱۳۹۴

معلمان معترض به وضع موجود در یک سال اخیر ،به اعتراضات گسترده ای علیه ستم و نابرابری نظام سرمایه داری دست زدند. پس از پایان جدال هسته ای و فروکش کردن صدور تحریم ها و در ادامه آن تبلیغات وسیع دولت«اعتدال» برای بهبود وضع معیشت و «تعدیل» فضای اعتراضات صنفی وسیاسی ؛معلمان در کنار پرستاران […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se