جمعه ۰۳ آذر ۱۳۹۶ , ۱۶:۴۱:۰۶ به وقت تهران
 
اطلاعیه
کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران: اطلاعیه کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران
پنج شنبه, ۲۲ام بهمن, ۱۳۹۴

در باره اعتراض علیه مضحکه انتخابات
مضحکه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خُبرگان، روز جمعه ٧ اسفند برابر با ٢۶ فوریه در ایران برگزار می شود. در این روز نه تنها در داخل کشور بلکه در محل سفارتخانەها و نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیز صندوق های اخذ نمایشی رای گیری مستقر می شود.
استقرار صندوق های رای گیری در خارج از کشور در واقع بخشی از همان نمایشی است که رژیم اسلامی در داخل کشور و به منظور کسب مشروعیت برای حاکمیت خود برگزار میکند. برای همه روشن است که در طول ٣۶ سال گذشته صدها هزار انسان آزادیخواه و مبارز از ایران گریختەاند تا از ماشین جنایت، زندان و اعدام این رژیم در امان بمانند و به مبارزه جهت سرنگونی آن ادامه دهند. به همین دلیل استقرار صندوق های رای در خارج از کشور نه برای اخذ رای واقعی ایرانیان خارج از کشور بلکه صرفا” برای تکمیل کردن نمایش انتخاباتی صورت می گیرد که رژیم اسلامی در پی برگزاری آن در داخل کشور است. طبیعتا” اکثر ایرانیان مقیم خارج از کشور، که از مخالفان سرسخت رژیم اسلامی هستند، در چنین نمایشی شرکت نمی کنند. فراتر از این، نیروهای آزادیخواە، چپ و کمونیست تلاش می کنند این مضحکه انتخاباتی را به نمایش رسوائی رژیم در خارج از کشور تبدیل نمایند.
در این راستا تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران تلاش خواهد کرد نمایش انتخاباتی رژیم اسلامی را افشا و آن را به فرصتی برای مطلع کردن افکار عمومی از وضعیت دشوار طبقه کارگر، زنان و جوانان در ایران تبدیل کند. به همین منظور ما مردم آزادیخواه و مبارز مقیم خارج از کشور را به شرکت در اجتماعات اعتراضی ای فرا میخوانیم که قرار است در روز برگزاری مضحکه انتخابات در مقابل سفارتخانەهای رژیم و یا میادین شهرها، برگزار شوند.
بیائید با حضور در این اعتراضات، یک بار دیگر ریاکاری و جنایتکار بودن جمهوری اسلامی را افشاء و به آگاهی مردم جهان برسانیم و بساط این نمایش را به صحنه رسوائی رژیم تبدیل کنیم.

کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران
١٠ فوریه ٢٠١۶

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se