چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ , ۰۹:۲۰:۰۰ به وقت تهران
 
اطلاعیه
سازمان فدائیان (اقلیت)): زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران، پیش به‏سوی اعتصابات سراسری!
چهارشنبه, ۷ام بهمن, ۱۳۹۴

تجمعات اعتراضی بیش از ۵٠٠ تن ازکارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقی(طزره)، امروز(هفتم بهمن) برای دومین روزمتوالی ادامه یافت. روز گذشته، کارگران معدن ذغال سنگ طزره دست ازکارکشیدند و باتجمع درمحوطه معدن، خواستارپرداخت معوقات مزدی خود شدند.اما ازآن‏جا که کارفرما به خواست کارگران توجهی نکرد، باطی مسافتی حدود هفتاد کیلومتر، خودرا به شاهرود رساندند و دربرابر دفتر معدن دست به تجمع اعتراضی زدند. درادامه این اعتراضات بود که امروز نیز درسه راه مهماندوست و جاده اصلی منتهی به معدن، اجتماع اعتراضی برپا کردند. کارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقی، درنیمه اول دیماه سال جاری نیز، همراه با هزاران کارگردیگر درهشت معدن ذغال سنگ واقع در استان کرمان و گلستان دست به اعتصاب سراسری زده بودند.

کارفرمای این معدن، علاوه برآن‏که چندماه دستمزد کارگران را نپرداخته، بیمه آن‏ها را نیز به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نکرده و تمدید دفتر چه بیمه کارگران با مشکل روبرو شده است.

طی دوروز اخیر، علاوه برکارگران معدن ذغال سنگ، صدها تن ازکارگران نساجی مازندران و کارگران کاشی حافظ نیز با خواست‏های مشابه، دست ازکار کشیدند و درمقابل فرمانداری قائم‏شهر و استانداری فارس دست به تجمع زدند. همچنین صد و پنجاه تن ازکارگران پتروشیمی‏های منطقه ماهشهر وعسلویه ، به نمایندگی از ۷٠٠٠ کارگر، درادامه اعتصابات و اعتراضات سراسری کارگران و کارکنان پتروشیمی، روزهای پنجم و ششم بهمن درمقابل ساختمان وزارت نفت و مجلس، تجمعات اعتراضی برپا کردند.

این چند نمونه اعتراض کارگری، ازسلسله اعتصابات واجتماعات اعتراضی کارگران درچند روز اخیر، نشان‏دهنده این واقعیت است که علی‏رغم تعرضات روزافزون و تشدیدفشارهای طبقه سرمایه دار حاکم و دولت این طبقه علیه طبقه کارگر، کارگران درسراسر کشور دربرابراین تعرضات و فشارها می‎‏ایستند و برای احقاق حقوق خویش، دست به اعتراض و مبارزه می‏زنند.اعتراضات کارگری به‏ویژه درشکل تجمع و اعتصاب ، در رشته های گوناگون صنعتی و خدماتی درسراسر کشور پیوسته درحال افزایش است. کارگران رشته‌های مختلف صنعتی و خدماتی، بیش از پیش به این موضوع پی‌می‌برند که در برابر تعرضات سازمان یافته‏ی طبقه حاکم و نظامی که در استثمار وحشیانه کارگران سرآمد نظام‌‌های سرمایه‌داری‌ست، باید خود را متشکل سازند و با ایجاد تشکل‌های طبقاتی خود و سازماندهی اعتصابات سراسری به مصاف طبقه حاکم بروند.

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن تأکید براتحاد وهمبستگی کارگران رشته های مختلف صنعتی و خدماتی ، ضرورت ایجاد تشکل‏های سراسری و سازماندهی اعتصابات سراسری، ازمبارزات کارگران معدن ذغال سنگ، کارگران پتروشیمی، کارگران نساجی، کارگران کاشی سازی و سایر کارگران ایران حمایت می‏کند و خواستار تحقق فوری و کامل مطالبات آن‏هاست.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران، پیش به‏سوی اعتصابات سراسری!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت))
هفتم بهمن ۱۳۹۴
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se