دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ , ۲۲:۰۷:۴۴ به وقت تهران
 
اسماعیل ویسی / مقالات
جامعه کردستان و معضل بیکاری و اعتیاد. مقصر جمهوری اسلامی است
جمعه, ۲ام بهمن, ۱۳۹۴

سرکوب و رشد و گسترش روزافزون اخنتاق سیاسی و عدم برسمیت شناختن هرگونه حق و حقوق ابتدائی آحاد مردم، دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری، سیاسی- اجتماعی ، دخالت در زندگی خصوصی مردم بویژه زنان و جوانان. همراه با اخراج، بیکار سازی، بسته شدن و تعدیل نیرو در مراکز اصلی صنعتی تولیدی- خدماتی، نا امنی شغلی، عدم بیمه بیکاری و دیگر بیمه های اجتماعی و درمانی و رشد و گسترش فقر و فلاکت و تعرض گسترده و افسار گسیخته به سطح زندگی و معیشت اکثریت مردم . رشد و گسترش پدیده های شوم کودکان کار و خیابانی، کارتون خوابی، فحشا و اعتیاد از شاخص های اساسی و غیر قابل انکار امروز جامعه ایران، به یمن وجود حاکمیت ضد انسانی رژیم اسلامی سرمایه داران، می باشد. رژیمی که، در بن بست اقتصادی – سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و برای ادامه حیات ارتجاعی و استثمارگرانه، از سوق دادن هرچه بیشتر جامعه به استیصال، فقر و فلاکت و عملا گرسنگی دادن توده مردم زحمتکش برای تحمیل شرایط بدتر، متفرق کردن مبارزات کارگری و اجتماعی، از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده و نخواهد، کرد. به دلیل وجود این شرایط بسیار مخاطره آمیز و تثبیت و تحمیل ناچیزترین سطح زندگی و دستمزد ” ۷۱۲ هزار تومان با محاسبه در صدهای دیگری تحت عناوین متفاوت در سال ۱۳۹۴ که نه تنها کفاف تامین هزینه های اولیه ی زندگی را نمیدهد، بلکه بر اساس اعتراف مسئولین و نهادهای تحت عنوان نهاد های کارگری وابسته به حکومت، و آمار های ارائه داده شده در ایران، بیشتر از ۴ برابر پائین تر از خط فقر می باشد که عوارض منفی انسانی- اجتماعی آن دامن زده شدن بیشتر به فقر، فلاکت، استیصال و گسترش پدیده کودکان کار و خیابان ، فحشا، تن فروشی، اعتیاد و دیگر مصائب اجتماعی می باشد. برای نمونه گزارش زیر خصلت نمای زندگی استیصال آمیزی است ازصف میلیونی بیکاران از جوانان تحصیل کرده با مدارکی در سطوح بالای تحصیلی که حکومت اسلامی سرمایه داری به اکثریت مردم بویژه طبقه کارگر تحمیل کرده، انکار ناپذیر است.

بر اساس گزارش آمارهای جهانی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و گزارش خبرگزاری مهر در ایران ” روزانه در ایران ۱،۵ تن سالانه بیش از ۵۰۰ تن مواد مخدر مصرف می شود. مصرف تریاک در ایران ۴۵۰ تن معادل ۴۲ درصد مصرف جهانی است و ۱۳ درصد از مصرف کنندگان جهانی تریاک در ایران قرار دارند. بیش از ۶۳ تا ۶۵ درصد جرائم و دستگیریها مرتبط با موادمخدر و بیش از ۶ میلون نفر در ایران تحت تاثیر مواد مخدر قرار دارند . روزانه ۸ نفر در اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده و ۷۰نفر نیز معتاد می شوند. سن اعتیاد نیز کاهش یافته، در حال حاضر میانگین سن معتادان به حدود ۲۰ سال رسیده یعنی از حدود ۵، ۲۳ در سال های گذشته به ۲۰ سال کاهش یافته است. زنان در معرض آسیب بیشتری قرار گرفته اند و همچنین معضلات بهداشتی اعتیاد به ویژه ابتلا به ایدز نیز بطورنگران کننده ای رشد کرده است. رشد ۱۵ درصدی مرگ و میر زنان نیز بر اثر سوء مصرف مواد مخدرنسبت به سال ۹۱ در آمارها افزایش یافته است. از سوی دیگر افزایش رشد بیش از ۲۵ درصد مصرف شیشه نسبت به سال ۱۳۹۲ قابل مشاهده است. و …

چنین وضعیتی در جامعه کردستان بعنوان بخش جدائی ناپذیری از ایران نیز انعکاس داشته است و حتی بمراتب بدتر از اوضاع سراسری است. زیرا کردستان منطقه ای صنعتی نیست، مراکز اصلی صنعتی و تولیدی در کردستان وجود ندارد. نیروی کار در جامعه کردستان بیشتر در بخش های خدماتی، مسکن وراه و ساختمان و در کارگاههای کوچک مشغول بکارند. سیاست تعدیل نیرو، اخراج و بیکار سازی که نتیجه مخرب بحران عمیق و عملا بن بست اقتصادیی می باشد که حکومت اسلامی در ایران بدان دچار است. انعکاس عملی داشته است و هزاران نفر کارگر در سال گذشته اخراج و بیکارشده اند. کارگران اخراجی ای که، فاقد بیمه بیکاری و سایر بیمه های درمانی- اجتماعی می باشند. بخش عمده کارگران بیکار در شهرهای کردستان جوانان با تحصیلات سطح بالای دانشگاهی هستند. بیکاری وسیع در میان جوانان روز بروز در حال گسترش است و بر اساس آمار نهاد های حکومت اسلامی استان کردستان در زمره هفت استان برتر که، دارای درصد بیشتر کارگران بیکار در ایران است، قرار دارد. از مخاطرات و عوارض ناشی از این ناهنجاریهای اجتماعی میتوان به فقر، فلاکت، استیصال، یاس و عدم آینده روشن در تداوم زندگی، رشد پدیده اعتیاد، فحشاء، کودکان کار و خیابانی اشاره کرد.

جمهوری اسلامی عامل اصلی گسترش اعتیاد در کردستان است

رشد و گسترش روز افزون پدیده شوم اعتیاد و معتاد شدن و به اعتیاد کشانیده شدن هر چه بیشتر جوانان در کردستان، همچون دیگر نقاط ایران میباشد. که مافیای سازمانی یافته در سراسر ایران وابسته به نهادها و ارگانهای امنیتی- انتظامی، بطور هدفمند جدا از بار مالی سود آوری آن، همراه با ناکامی و بن بست اقتصادی ای که رژیم اسلامی در آن قرار گرفته است. عدم ناتوانی در تامین مراکز کاری برای جوانان خواهان کار، گرسنگی دادن به اکثریت مردم در ایران، برای مهار اعتراضات اجتماعی بویژه جوانان بیکار، به چنین پدیده شوم و استیصال آمیزی در میان جوانان دامن زده است و می زند.

نباید گذاشت، نهادهای حکومتی پدیده اعتیاد و معتادان را حاشیه ای کنند.

نهادهای امنیتی – انتظامی و مافیای وابسته بدانها، با برنامه، سیتماتیک و هدفمند همگام با رشد بیکاری در میان جوانان تحصیل کرده و تحمیل زندگی استیصال آمیز و مایوسانه، با آینده ای نا روشن در تداوم زندگی شان، در گسترش بخشیدن به این معضل اجتماعی سال هاست، تلاش می کنند. امروزه بطور واقعی و ملموسی افزایش شمار معتادان به مواد مخدر و تهیه آسان و ارزان قیمت آن در کردستان به یکی از معضلات اجتماعی مبدل شده است و اساسی ترین و جدی ترین نگرانی خانواده ها در مورد سرنوشت و اینده جوانانشان است.

گزارش مختصر و متناقضی از نشست مسئولین حکومتی بویژه ریا کاری و انکار این واقعیت از طرف استاندار کردستان در باره این معضل و پدیده شوم اجتماعی بسیار گویاست ” روز شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ ، عبدالحمید زاهدی استاندار کردستان، در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان، در سخنانی ریا کارانه برای انکار و وجود ملموس و واقعیت این پدیده شوم اجتماعی درباره اعتیاد به مواد مخدر در کردستان گفت: اگر بپذیریم بزرگترین مشکل جامعه ما اعتیاد است، قطعا تمامی برنامه ها را به این سمت پیش خواهیم برد. اما کردستان یکی از استان هایی است که در آن مشکل جدی در بحث اعتیاد نداریم. با این حال البته باید مناطق پرخطر و آلوده استان شناسایی شوند تا با مشکل جدی برنخوریم.”

اما در همین نشست : جعفر آژنگ جانشین فرمانده انتظامی کردستان درباره کشف مواد مخدر و باندهای فروش مواد مخدر اعتراف نمود که : در زمینه کشفیات داخلی نقاط آلوده، رشد ۳۰۰ درصدی داشته ایم. ۹۰۹ مورد اجرای عملیات صورت گرفته و ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است. در ۱۱ ماهه اول امسال ۹ میلیون قرص روانگردان کشف و ضبط شده است.” و …

این واقعیت امروز در جامعه کردستان می باشد که استاندار کردستان تلاش می کند. در راستای سیاستهای هدفمند رژیم اسلامی منکر آن شود و آنرا هنوز در حدی که لازم می داند، چون مشکل جدی اجتماعی بدان نمی نگرد. هنور کافی نمی داند مگر جند برابر آنچه که رفیق همپالگی اش جعفر ارژنگ ، بدان معترف شده است. هنوز به آن بازار پرسود برای باندهای قاچاق مواد مخدر وابسته به حکومت اسلامی تبدیل نشده، است. کشف آنهمه مواد مخدر و تنها طی ۱۱ ماه از سال، ۹ میلیون قرص روانگردان، هیچی نیست. و کردستان به آن حد مورد نظر، به قهقرا کشانیده نشده است. هنوز رژیم به اهداف سیاسی- اجتماعی اش نرسیده است.

اگر اعتیاد به مواد مخدر یکی از مشکلات جدی اجتماعی در کردستان نیست، پس برگزاری بظاهر” اینهمه نشست و اظهار نظر مسئولان تحت عنوان، درگیر در معضل مواد مخدر ” چه معنائی دارد؟

رشد و گسترش اعتیاد در سراسر ایران یکی از مشکلات اساسی اجتماعی است. به همین خاطر بر اساس ماده ای که به ماده ۱۶ معروف است ” ایجاد مراکز نگهداری، مراکز باز پروری معتادان متجاهر ” در کردستان بدلیل رشد و افزایش معتادان، در شهرهای سنندج و سقز مورد بحث قرار گرفته است. هر چند تاکنون هیچ اقدامی انجام نگرفته است، بطور چشم گیری معتادین در قبرستانها، زیر پل مراکز تردد ویلان و بی پناه هستند و … زیرا چنین مراکزی تنها در استان هایی ایجاد می شود که شرایط بسیار مخاطره آمیز و شمار معتادان رو به رشد داشته باشد. و … البته این وضعیت هنوز برای ” عبد الحمید زاهدی استاندار رژیم اسلامی در کردستان ” کافی نیست و این مشکل را جدی تلقی نمی کند.

رژیم اسلامی در ایران مقصر اصلی چنین وضعیت تحمیل شده به جوانان در کردستان می باشد و با تمامی توا ن و امکاناتش هدفمند، سازمانیافته و بطور سیتسمماتیک، سالهای سال است تلاش می کند که جوانان در کردستان را به چنین مصیبت اجتماعی ای، گرفتار کند. استراتژی سیاسی- اجتماعی خود را دارد. برای حل این مشکل حاضر به برداشتن هیچگونه گام عملی برای ایجاد مراکز باز پروری جوانان معتاد، نیست. گاها عدهای از وابستگانشان ناچاراند، اعتراف کننند. ” موحد امان اللهی، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار سنندج در یکی از نشست های ، شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان سنندج، می گوید: باوجود وعده هایی در زمینه ایجاد مرکزی برای معتادین متجاهر در مرکز استان و با وجودی که این موضوع طی دوسال گذشته در جلسات تکرار می شود اما، این مشکل همچنان پابرجاست. وزیر کشور و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در سفر به استان کردستان نسبت به پرداخت ماهیانه ۲۰ میلیون تومان برای مبارزه و کنترل اعتیاد به استان قول مساعد دادند. ماهها از این وعده ها می گذرد ولی ما همچنان در خم یک کوچه ایم “.

بیانی بسیار گویا و غیر قابل انکارکه عملا نشان از گام عملی برداشتن رژیم اسلامی برای معتاد کردن جوانان و افشا کننده اهداف سیاسی- اجتماعی اش، می باشد.

مردم مبارز و آزادیخواه کردستان!

مقصر اصلی در معتاد کردن جوانان در کردستان رژیم اسلامی می باشد. معتاد شدگان قربانیان این نظام و مناسبات تولیدی اجتماعی سرمایه داری و نظام سیاسی آن، رژیم اسلامی هستند. بنا به منافع و اهداف استراتژیک سیاسی- اجتماعی اش، آنان را به چنین وضعیتی گرفتار کرده اند. معتاد شدگان ” معتادین ” انسان های شریفی هستند. این انسانها به حمایت و همبستگی انسانی- اجتماعی و بیان همدردی، محبت و عواطف شما نسبت بخود احتیاج دارند. آنان را طرد واز خود نرانید. ازهرلحاط آنان را یاری دهید. شخصیت اجتماعی- انسانی آنان را حفظ کنید. در ترک این مشکل گرفتار شده، به آنان اعتماد بنفس بدهید. نفرت و بیزاری خود را بطور سازمانیافته و هدفمند، علیه رژیم اسلامی در ایران بکار گیرید در مبارزه علیه مواد مخدر و عوارض اجتماعی اش، تلاش برای بازپروری و سالم سازی معتادین و حفظ شخصیت انسانی- اجتماعی آنان، یکی از عرصه های مبارزه آزادیخواهانه و اجتماعی خود، قرار بدهید. با دخالت فعال خود و اجتماعی کردن این مبارزه ، غیر از افشای دست اندرکاران و باندهای توزیع و فروش مواد مخدر، نهاد ها و ارگانهای حکومتی در کردستان را وادار کنید که با اختصاص بودجه و امکانات مالی لازم و متخصصین ، مراکز ایجاد ترک اعتیاد و بازپروری را در شهرهای و مناطق متفاوت با آماده کردن کلیه امکانات لازم، ایجاد کنند!

اینکار ممکن است و باید چون یکی از عرصه های مبارزه اجتماعی بدان نگریست و دست بکار شد.

زنده باد همبستگی اجتماعی مردم آزادیخواه!

مرگ بر جمهوری اسلامی

۱ فروردین ماه ۱۳۹۴- ۲۱ مارس ۲۰۱۵

esmail.waisi@gmail.com

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se