جمعه ۰۳ آذر ۱۳۹۶ , ۰۸:۴۶:۴۹ به وقت تهران
 
مقالات / همايون گدازگر
در مقابل نمایش انتخابات رژیم در کردستان، وظیفه ما فراتر از تحریم است
چهارشنبه, ۳۰ام دی, ۱۳۹۴

جمهورى اسلامى با تمام جناحهایش به این امر واقفند که در اوضاع سیاسى کنونى جامعه ، براى کشیدن مردم به پاى صندوقهاى بى خاصیت رأى ، اوضاع چندان بر وفق مرادشان نیست . بهمین دلیل همه جا بدنبال امداد رس و پشتیبانند . مردم حق دارند خامنه اى و سخنان او را مسخره کنند ، که از یکطرف از مخالفین خودش مى خواهد در انتخابات شرکت کنند ، واز طرف دیگر نه براى مخالف بلکه براى صف کاندیداهاى اصلاح طلب و وفادار به بنیادهاى جمهورى اسلامى هم ده تا فیلتر براى رد صلاحیت گذاشته است . از این تناقضات که در واقع انعکاس هراس رژیم از بى خاصیت شدن این خیمه بازى ها در انظار جامعه است اگر بگذریم ، از طرف دیگر کل اصلاح طلبان و همه آنهایی که فکر مى کنند با ضعیف شدن رژیم اسلامى ، سهم آنها هم لاغر مى شود ، همگى آستینها را براى بسیج مردم بالا زده اند .

اما در کردستان بنا به دلایل قابل توضیح این تلاشهااز طرف وابستگان رژیم شدید تر است . زیرا اینجا رژیم بى آبروتر و بى پایه تر است ، فاصله بین مردم ورژیم بیابانی دور و دراز انباشته از تنفر از ٣٧ سال انواع جنایات جمهورى اسلامى است ، اگر چه رابطه مردم و جمهورى اسلامى همیشه براین مبنا بوده است ، ولى بالا خره نمایش انتخابات دهم رژیم در شرایط سیاسى معینى پیش برده مى شود . در شرایطى که جمهورى اسلامى در سطح سراسرى در فلج ورکود اقتصادى بسر مى برد و وعده برداشتن تحریمها را به امید نجات خود از دست مردم ناراضى و غرق در فقر تبدیل کرده است ، در کردستان میتوان فضاى نمایش انتخاباتى را علیه رژیم و جیره خوارانش برگرداند .
انتخابات جمهورى اسلامى در کردستان از همان اوایل سرکار آمدن جمهورى اسلامى یکى از عرصه هاى مبارزه مردم علیه حاکمیت رژیم بوده است ، که در آن رژیم با ضرب سرکوب و اعدام و مسلط کردن رعب ووحشت و باکمک طیف وسیعى از مزدوران محلى اش و همچنین به گرو گرفتن نان ، آموزش ، بهداشت و صرف زندگى مردم کردستان توانست عده قلیلى را به شرکت در آن بکشاند .
در سالهاى اول سرکار آمدن جمهورى اسلامى ، سالهایی که مبارزه مسلحانه و توده اى مردم در دفاع از اهداف و دستاوردهاى انقلاب ۵٧ در کردستان در جریان بود ، اساسا جمهورى اسلامى جرئت پهن کردن بساط انتخابات در کردستان را نداشت ، و بهمین دلیل دور اول و دوم این نمایش در کردستان اصلا برگزار نشد . در دور سوم انتخابات رژیم ، که در گرماگرم سرکوب مردم کردستان برگزار گردید ، دامنه شرکت در آن به جیره خواران محلى دولت اسلامى محدود شد ، بطوریکه بنا به اعترافات بعدى خود جمهورى اسلامى ، در تمامى شهر هاى کردستان ، دور سوم این نمایش عملا از طرف مردم منزوى شد . بطور مثال میزان شرکت مردم در شهر سقز ٩ در صد و در شهرهاى دیگر هم بسیار ناچیز بود . در واقع مردم کردستان خیلى سال قبل جواب خیمه شب بازى رژیم را داده اند . امروز پس از ٣٧ سال ، جمهورى اسلامى همان رژیم سرکوب و شکنجه و قلع و قمع خواستهاى آزادیخواهانه و بر حق سالهاى اولیه انقلاب است . رژیم ترور و وحشت و سیاه پوش کردن خانواده و مادران جامعه کردستان است . اینها به اضافه فقر و ندارى و به خیابان ریختن میلیونها جوان بیکار تحصیلکرده ، که طعمه همیشه آماده مصائب اجتماعى از قبیل اعتیاد و فحشاء وقتل و دست آخر خودکشى اند ، مى تواند وباید ادعانامه مردم کردستان در برابر کاندیداهاى رژیم سرمایه دارى اسلامى باشد . چند دوره و چند بار دیگر باید با وعده بهبود این اوضاع وخیم براى رژیمشان عمر بخرند و بعد از هر انتخابات نصیب مردم فقر و فلاکت و مصائب اجتماعى باشد ؟ سهم کارگر ، معلم و دانشجو تهدید و تعقیب و زندان باشد ؟ دیگر بس است ! وعده هاى این دفعه هم تکرار وعده هاى قبلى است . تا جمهورى اسلامى هست وضع بر همین منوال است . ٣٧ سال انتخابات نه تنها گرهى از مشکلات اقتصادى و سیاسى جامعه باز نکرد ، مثل روز روشن مى توان دید که وضع همان است که بود وحتى بدتر .
تنها تحریم کافى نیست . باید این حقایق حق طلبانه را بعنوان دادخواست در مقابل رژیم و کاندیداهایش قرا داد . اگر تناسب قوا اندکى اجازه بدهد روا ترین کار شکستن و آتش زدن این صندوقهاى ریا و دروغ ٣٧ ساله است . درجامعه اى که در آن نه تشکل آزاد است ، نه اعتراض مجاز هست ، نه امکان اعتصاب هست ، نه حتى مى توان بدون قید وشرط کاندید همین انتخابات کذایی شد ، بکار بردن اسم ” انتخابات ” برا ین مضحکه توهین به شعور مردم است .
باید فراتر از تحریم با این دادخواستها در تبلیغات ضد انتخاباتى رژیم ، براى روشن کردن اذهان جامعه و منزوى کردن این نمایش دروغین کوشید . به این معنا ما مردم ستمدیده در کردستان ، فعالین و آزادیخواهان و انسانهاى شرافتمند خروارها دلیل و کیفر خواست علیه کاندیداها و سخنرانیها عوامفریبانه آنها داریم .
اصلاح طلبان وغیر اصلاح طلبان کرد و تمام کسانیکه به اسم کرد و ادعاى احقاق حقوق مردم کرد ، در این بساط ضد مردمى مشغول خاک پاشیدن به چشم مردم هستند ، خود تن پاره رژیم اسلامى و شریک جرم رژیم جنایتکار اسلامى در کردستان هستند . در تجمعاتى که به این مناسبت ترتیب مى دهند باید افشا و منزوى شوند .
اخیراً صف ناسیونالیستهایی از قبیل سازمان عبدولا مهتدى و حزب دمکرات کردستان به اینها اضافه شده اند . فکر مى کنند در جمهورى اسلامى انتخابات ” دمکراتیک ” ممکن است ، فکر مى کنند با پوست اندازى رژیم و برداشتن ” نظارت استصوابى ” ، انتخابات در جمهورى اسلامى دمکراتیک مى شود و راه سات وسودا با مقامات وزارت اطلاعات دوباره هموار مى شود . اینها از دسته اول شیاد ترند . دسته اول را همه مى شناسند ، اما اینها به اسم اپوزیسیون مسلح و مدعى حقوق مردم کردستان ، نه تنها یاس و ناامیدى خود را به جامعه منتقل مى کنند ، بلکه باعث مى شوند که جمهورى اسلامى در آینده با دست بازترى به سرکوب مخالفان خود بپردازد .
خلاصه در مدت باقیمانده تا روز خیمه شب بازى انتخابات ، باید علیه آن فعال بود ، تحریم نباید بمعناى در خانه نشستن باشد ، از آن فراتر باید این نمایش را بى آبرو و خنثى کرد ، همانطور که واقعا هست . مبارزه ضد انتخاباتى ما در محفل و جمعها مدتهاست که شروع شده است . باید آن را هدفمند و مؤثر تر پیش برد . شکستن و آتش زدن صندوقهای رای در هرکجا که ممکن باشد ، مى تواند پیام گویا و روشنى از طرف مردم کردستان به سرکوبگران باشد .
انتخاب واقعى مردم ، سرنگونى جمهورى اسلامى است .
همایون گدازگر
١٧ ژانویه ٢٠١۶

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se