یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ , ۰۲:۳۶:۲۲ به وقت تهران
 
حسن رحمان پناه / مقالات
به چە می اندیشید فرزند رنج و ستم
یکشنبه, ۲۰ام دی, ۱۳۹۴

ای کودک کار و محنت
زادە فقر و گرسنگی
به جای پدر سرپرست و نان آور خانه
و به جای مادر
دست نوازش را
بر سر و صورت دیگر خواهران و برادران
خواهید کشید
نگاهت به افق دور
تبسم و خستگی ات
نفرت و بیزاریت از زندگی کنونی
و از جهان نابرابر امروز
جهان کودک ستیز
دشمن جوان و گورستان سالمندان
فرزندم ، جهان آیندە در دستان توست
به آن شرط که اگاه، جسور و رزمندە
برای به کف آوردن آرزوهایت
با دیگر همسرنوشتانت
همت کنید
آیندە از آن تو است
این نظم وارونه را باید
زیر و رو کرد
و زندگی شایستە انسان را
کە نه خیال است و نه امید واهی
بلکە در دستان چین و چروک خوردە تو است
بی جای ستم ، جنگ و گرسنی
بر زمین بگسترانید
آیندە از آن تو است
به آن شرط کە اگاه ، جسور و رزمندە
برای به کف آوردن آن رزمید
آیندە از آن تو است

حسن رحمان پناه

٢٠١۶/١/١٠

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se