جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ , ۱۱:۱۰:۱۱ به وقت تهران
 
بیانیەها و قطعنامەها
اتحادیه آزاد کارگران ایران: بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در رابطه با حمایتها از جعفر عظیم زاده
چهارشنبه, ۱۶ام دی, ۱۳۹۴

جعفر عظیم زاده دبیرهیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ۱۷ آبان ۱۳۹۴ برای گذراندن حکم شش سال زندان روانه زندان اوین شد. با انتشارخبر زندانی شدن این چهره سرشناس جنبش کارگری، گروه ها، محافل و تشکلهای کارگری ، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق کارگر در داخل و در سطح بین المللی با توجه به مصدایق اتهامات ایشان که تماما” تلاشهایی درجهت دفاع از حقوق طبیعی کارگران و ارتقاء سطح زندگی و معیشت آنان در مقابل تعرضات مستمر کارفرمایان و سرمایه داری حاکم بر ایران بود، به شیوه های مختلف با محکوم نمودن حبس جعفرعظیم زاده خواستارآزادی فوری او شده وعملا کمپینی جهانی در این راستا را شکل داده اند. شکل گیری فعالیتهای پشتیبانی و کارزارجهانی برای آزادی جعفر عظیم زاده بی تردید خانواده وی و همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران را که وظیفه اصلی دفاع از این رهبر کارگری را بعهده دارند را از پشتوانه ای محکم و قابل اتکاء برخوردار نموده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران، ضمن استقبال و قدردانی ازتلاش همه این عزیزان چه بصورت فعالیتهای عینی وحضوری وچه بصورت تلاشهای تاثیر گذار درکارزارهای جهانی در دفاع از رهبران و چهره های فعال جنبش کارگری اعلام میدارد که جعفر عظیم زاده همچون دیگر چهره های خوشنام کارگری تعلق به تشکلی خاص ندارند بلکه سیمایی از اعتراض ومقاومت و نماینده منافع کارگران در مقابل تعرضات سرمایه داری حاکم بر ایران هستند.

در نتیجه اتحادیه آزادکارگران ایران برای آزادی همه کارگران ومعلمین در بند به ویژه رئیس هیئت مدیره تشکل خودیعنی جعفرعظیم زاده با تمام توان و ظرفیت های خود تلاش خواهد کرد واقداماتی رابرای آزادی ایشان در دستورکار خود خواهد گذاشت . و در این راه دست همه حامیان ودلسوزان طبقه کارگررا که برای آزادی رهبران وچهره های کارگری تلاش میکنند به گرمی میفشارد.

به باور ما ، در شرایط کنونی هیچ چیزی ارزشمندتر از صف متحد ما کارگران در دفاع از زندگی و ارتقاء سطح معیشتمان در تقابل با اتحاد نهادهای قدرتمند حامی سرمایه داری حاکم بر ایران نیست. حمایت گسترده ترازچهره های معترض کارگران، بنیان این اتحاد ضروری را مستحکم خواهد کرد.

زنده باد اتحاد وهمبستگی سراسری کارگری

اتحادیه آزاد کارگران ایران

۱۵ دیماه ۱۳۹۴

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se