دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ , ۲۳:۵۶:۲۴ به وقت تهران
 
حسن رحمان پناه / مقالات
ترور سیاسی یک مسندساز سوری ضد “داعش” در ترکیە
سه شنبه, ۸ام دی, ۱۳۹۴
Hassan Rahmanpanahs foto.

بنا به گزارشات منتشرشدە ، یکشنبە شب ٢٧ دسامبر برابر با ۶ دیماه ، “ناجی جرف” مستند ساز ، خبرنگار و فعال حقوق بشر سوری ، از فعالین مخالف دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در منطقە “غازی عینتاب” در مرز ترکیە و سوریه با سلاح صدا خفە کن و با ضرب گلولە به سرش به قتل رسید.
ناجی جرف، خبرنگار و مستند ساز ٣٧ سالە، متولد شهر “سلامیه” در کشور جنگ زدە سوریه بود. نامبردە قبلآ سردبیر مجله سوری “حنطه” بود که گزارش‌هایی درباره زندگی روزمره‌ی شهروندان سوریه در شرایط جنگی تهیه می‌کرد. با حضور و تسلط “داعش ” بر بخش های وسیعی از خاک سوریە و سپس عراق “ناجی جرف” بعنوان مخالف فعال این جریان اسلامی_تروریست به تقابل و ضدیت با آنان پرداخت.” رقه در سکوت مثله می شود” فیلم مستندی از این فیلم ساز سوری بود کە شرایط اسفبار زندگی مردم زجرکشیدە در “رقە” پایتخت خلافت اسلامی را به تصویر کشیدە بود. پیش از آن نیز فیلمی دیگر از او درباره حضور داعش در “الب” از شبکه العربیه به نمایش درآمده بود. “ناجی جرف” در حالی به شیوە وحشیانه و بیرحمانه ترور شد که مشغول تهیه مستندی تازە درباره قتل‌عام‌های گروه تروریست “داعش” بود. یکی از همفکران او اعلام داشت “با مرگ او ما یکی از مخلص‌تر

ین فعالین سوری را از دست دادیم، یک فیلم‌ساز برجسته و یک روزنامه‌نگار شجاع . اما عهد می‌بندیم که حقایق را درباره‌ی داعش و متحدانش افشا کنیم . ”
بعد از آنجام جنایت ترور این خبرنگار شجاع ، مقامات ترکیه “از آغاز عملیات جست ‌وجو برای شناسایی عوامل قتل وی خبر دادند” . اما اکنون و مدت ها است کە همه می دانند این جملە “اسم رمز” مسئولین و مقامات دولت و سازمان امنیت ترکیە در ارسال پیام به قاتل و آمرین این جنایت همچون دیگر انفجار ، قتل عام ها و ترورهای سیاسی چند ماه گذشتە در این کشور است کە “آسودە باشید خطر دستگیری ، محاکمه و مجازات شما را تهدید نمی کند”.
بعد از شکست “اک پارتی” و رهبران فکری و عملی این حزب “اردوغان و داوداغلو” در انتخابات ٧ژوئن امسال ، دور جدیدی از ترور و سرکوب فضای سیاسی و اجتماعی ترکیە را فراگرفت. انفجار در اردوی تابستانی جوانان سوسیالیست در شهر “سوورچ” در مرز ترکیە و سوریە کە بیش از ١٣٠ کشتە و مجروح برجای گذاشت، دو انفجار مرگبار در میتینگ “حزب دمکراتیک خلق های ترکیە” و نیروهای چپ و سوسیالیست یک هفتە قبل از انتخابات پارلمان این کشور در شهر “انکارا” پایتخت ترکیە کە چند صد نفر کشتە و مجروح به دنبال داشت، اقدام برای ترور “صلاح الدین دمیرتاش” رهبر “حزب دمکراتیک خلق های ترکیە” اقدام جنایتکارانه و ترور رئیس کانون وکلای “دیاربکر” “طاهر ایلچی” ، تنها چند مورد از انفجار و ترورهای سیاسی علنی، توسط نهادهای امنیتی ترکیە در طول شش ماه اخیر است کە سیاست گذاران پنهان ، اگاهانه و به منظور دادن ادرس غلط، کە شیوە تمام سازمان های امنیتی د

ر جهان است ، به “داعش” نسبت دادە شدەاند. اما چە تفاوتی وجود دارد ؟ این ترورها و انفجارها را “داعش” آنجام دادە باشد ، یا “گرگ های خاکستری” ، یا جریان بی نام و نشان و جدیدن ساختە و پرداختە سازمان امنیت ترکیه (میت) به نام ” گردان اسداللە” که در کنار ارتش فاشیست این کشور در سرکوب بیرحمانه مردم کردستان، با شعار ” گردان اسدالله اینجاست، خون‌مان هم بریزد اسلام پیروز است، اگر ترکی افتخار کن و اگر نیستی اطاعت کن”، همه این جریانات و گروەها ، فاشیست ، ضدانسان، داعش صفت و دارای همان ایدئولوژی هستند و توسط پدرخواندەهای “داعش” سازماندهی ، تأمین مالی ، تسلیحاتی و امنیتی می شوند. بنابریان اهداف مشترکند، برداشتن مخالفین جریانات اسلامی و در رآس همه مخالفین دولت و حزب اسلامی حاکم بر ترکیە . اما ابزار این جنایت میتواند متفاوت باشد کە بستگی به سوژه مورد نظر جهت حذف دارد. نباید تردید کرد کە ترور”ناجی جرف” روزنامه نگار، مستندساز و فعال جسور مدافع حقوق بشر اگر هم به دست سازمان امنیت ترکیە یا مزدوران وابستە به آن آنجام نگرفتە باشد، به خواست و میل آنان و مطابق طرح و نقشە آنها و شخص “اردوغان” و در آدامه زنجیرە انفجار و ترورهای سیاسی چند ماه گذشتە سازماندهی شدە است .
جدا از ترور و جنایت های آنجام شدە دور اخیر، طی هفتەهای گذشتە ، باردیگر یورش همه جانبە ارتش ، نیروهای مسلح و امنیتی ترکیە علیە مردم ستمدیدە کردستان اوج گرفتە است . بهانه حاکمان فاشیست ترکیە ضدیت با نیروهای طرفدار “حزب کارگران کردستان”(پ ک ک) است. شهرهای “دیاربکر، جزیرە، سلوپی نصیبین، کربوران، سور ، بوتان و ….” مورد یورش وحشیانه و گستردە قرار گرفتەاند . در مقابل این یورش های مغول آسای مزدوران “سلطان اردوغان” مردم متحد و مبارز کردستان نیز مقاومت نمودە و از ورود نظامیان به مناطق خودمدیریتی جلو گیری کرده اند. در تعدادی از شهرهای مورد یورش قرار گرفتە، حکومت نظامی و منع رفت و آمد وضع شدە است و کماکان آدامه دارند. یورش فاشیست های حزب و دولت حاکم، علیە شهروندان بی دفاع کردستا

ن با حضور بیش از ١٠هزار نیروی مسلح ، همراه با مدرنترین سلاح های ناتو و با حمایت هلیکوپتر ، تانگ و دیگر سلاح های سنگین ادامه دارد. فاشیست های حاکم بر ترکیە، جنگ تمام عیاری را علیە مردم کردستان آغاز کردەاند . خبرگزاریها اعلام نمودەاند کە تا کنون بیش از ١۵٠ نفر جان خود را از دست دادەاند کە نزدیک به ۶٠ نفر از آنان کودکان کمتر از ١٨ سال هستند. اما فاشیست ها ، تمام جانباختەگان را نیروهای مسلح پ ک ک به جامعە و افکار عمومی معرفی کردەاند. تا کنون بیش از نیم میلیون نفر نیز آوارە شدەاند . مکانهای مسکونی وسیع و اماکن محل کسب و کار مردم در این شهرها و مناطق جنگ زدە ویران و مردم بی دفاع در این سرما و زمستان در نهایت بی امکاناتی از جملە نبود آب و غذا گرم و عدم دسترسی به امکانات پزشکی جهت معالجە مجروحان گرفتار آمدەاند. آنچە اکنون در کردستان ترکیە و با مسئولیت مستقیم “اردوغان و داوداغلو” و حزب و دولت مطبوع آنان “اک پارتی” آنجام می گیرد، نسل کشی و ژنوساید آشکار در میان سکوت رسانەای مزدور و نان به نرخ روز خور و حاکمان فاسد قدرت های جهانی و منطقەای و حمایت آشکار و پنهان آنان از دولت فاشیست ترکیە است. تصوریهای کە روزانه از مناطق مختلف کردستان ترکیە کە مورد یورش داعشیان فاشیست حاکم بر این کشور قرار گرفتە ، مشابه عکس ، فیلم و تصاویر مناطق جنگ زدە در عراق و سوریە است . عکس و تصاویر پخش شدە از مناطق کردستان ترکیە هیچ شباهتی به سرزمین کشوری ندارد کە دروازە ورود به “اتحادیە اروپا” را می کوبد، کە گویا یکی از شروط پیوستن به این “اتحادیە” رعایت “حقوق بشر” است ؟ اما از قرار معلوم، مردم زجرکشیدە کردستان شامل این “حقوق” جهانشمول نمی شوند ؟! بلکە منافع و مصالح مادی و سیاسی اقلیت حاکم و شرکت های سودپرست در این کشور، بر حق حیات و زندگی میلیونها انسان ستمدید اولویت و ارجحیت دارند.
ترور و مرگ جنایتکارانه “ناجی جرف” روزنامه نگار، مستندساز و مدافع جسور حقوق انسانها در خاک ترکیە ، یک قتل سیاسی و مسئولیت مستقیم آن برعهدە حاکمان ترکیە و سازمان امنیت این کشور(میت) قرار دارد. تا دولت اسلامی “اک پارتی” در ترکیە بر مسند قدرت باشد ، متأس

فانه در آیندە نیز، همچون گذشتە، شاهد چنین ترورهای سیاسی خواهیم بود.

٢٨/١٢/٢٠١۵

Hassan Rahmanpanahs foto.

Hassan Rahmanpanahs foto.
مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se