دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ , ۲۰:۲۱:۴۷ به وقت تهران
 
حسن رحمان پناه / مقالات
فرار از جنگ، مرگ در دریا !
جمعه, ۲۰ام آذر, ۱۳۹۴

تراژیدی مرگ پناهندگان فراری از جنگ ضدانسانی و وحشیانه دو جبهه تروریست در خاورمیانه ، لیبی ، افغانستان و فرار از سرکوب حکومت های استبدادی و ضد انسانی از قبیل جمهوری اسلامی کماکان ادامه دارد و هر روز قربانی می گیرد. در تازەترین رویداد تلخ ، روز ۴ شنبە ١٨ آذر برابر با ٨ دسامبر٢٠١۵ بر اثر غرق شدن یک قایق حامل حدود پنجاه پناهجو که از ترکیه عازم سواحل یونان بود و در شرق دریای “اژه” غرق شد از مجموع سرنشینان این قایق ، دوازده سرنشین آن، از جمله هفت کودک یک خانوادە همراه مادرشان، جان خود را از دست دادند. دوازده تن دیگر از سرنشینان این قایق هنوز ناپدید هستند و بقیه نجات یافته‌اند . این هفت کودک ٩سالە تا ٢٠ روزە خواهر و برادر و متعلق به یک خانوادە اهل سوریە بودند کە از جنگ و وحشت ” داعش ” گریختە بودند و همراه مادرشان طعمە امواج سرکش دریا “اژه” شدە و جانباختند. هفتە قبل نیز در همین مسیر ۶ کودک اهل افغانستان به چنین سرنوشتی دچار و قربانی دریا شدند . کودکان اهل سوریە و خانوادەاشان از سوریە آمدە و از جنگ دولت ضدانسانی “بشار اسد” و گروەهای تروریست و جنایتکار اسلامی از جملە “داعش” و “القاعدە” و همفکران دیگرشان به امید رهایی از مرگ گریختە بودند ، اما قربانی دریا شدند. کودکان جانباختە هفتە قبل افغانستان نیز از جنگ دولت مزدور این کشور و گروەهای جنایتکار اسلامی از نوع “طالبان” و همچنین متحد آنان “القاعدە” گریختە بودند و امید به زندگی امن و آسودە را در رویا داشتند ، آنان نیز قربانی دریا شدند. به گفتە مقامات مسئول ، در طی سال جاری تا کنون بیش از ٣۵٠٠ نفر در مسیر رسیدن به اروپا در دریا غرق شدە و جان خود را از دست دادەاند.
عکس جان سوز “ایلان کوردی” ،کودک ٣ ساله کوبانی کە همراه با مادر و برادر بزرگترش در سفر بی پایان رسیدن به اروپا بود و در ماه سپتامبر امواج دریا، جنازە کوچکش را به آرامی در شنزارها سواحل ترکیە تنها گذاشت ، جهان را تکان داد و وجدان های اگاه و انساندوست را در سراسر دنیا متأثر و اندوهگین کرد. رهبران دغلکار نظم موجود، صاحبان زراتخانەهای عظیم نظامی و تسلیحاتی ، حامیان و پدرخواندەهای ” القاعدە، طالبان، الشباب، بوکو حرام ، داعش ” و دەها گروە و جریان تروریست و فاشیست دیگر، دولت های استبدادی و ضد انسان از قبیل جمهوری اسلامی حاکم بر ایران ، السعود حاکم بر عربستان ، اردوغان و همپالگی هایش در ترکیە، ناتانیاهو و دولت نژاد پرست اسرائیل ، حامیان و پشتیبانان همه آنها از جمله رییس جمهور آمریکا ، تا صدر اعظم آلمان و نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسە و روسیە ، اشک تمساح در سوگ مرگ “ئایلان” ریختند تا وجدانهای نارحت و عصبانی در سطح جهان و در میان رآی دهندگان کشورهای خود را آرام کنند کە گویا به کمک پناهندگان شتافتەاند. اما دیدیم بعد از آرام شدن فضای ملتهب عمومی در حمایت از پناهجویان ،مرزها را با بتون و نردەهای آهنی و سیم خاردار بستند و سگ و پلیس را به جان پناهجویان انداختند.
جنگ سوریە و عراق ، جنگ یمن ، جنگ لیبی و جنگ افغانستان ، جنگ دولت ها و جریانات ارتجاعی و ضدمردمی ، جنگ های نیابتی ، جنگ های مستقیم و غیر مستقیم قدرت های منطقەای و امپریالیست ها است . اما قربانیان آن مردم زجرکشیدە و بی دفاع ، کودکان معصوم و بی اطلاع از جهان پیرامون و وقایع آن و پیر زنان و پیر مردانی هستند کە جهان کنونی با عرق و خون آنان به امروز رسیدە است .
تا این جنگ ها ادامه داشتە باشد، فراریان آن یا در دریا غرق می شوند یا در سرمای زمستان و گرسنگی تلف می گردند . مسئولیت مستقیم تمام این تراژیدی ها بر عهدە نظام ظالمانه و ضدانسانی سرمایە سالار و سود پرست است کە قربانیان آن تودەهای ستمکش و زجرکشیدە ، در جنگ ، در دریا ، در محیط کار و استثمار روزانه هستند.
آیا روزی فراخواهد رسید کە جنگ میان انسان با انسان به پایان برسد و جنگ میان انسان و طبیعت برای کنترل سرکشی های آن، آیندە انسان و طبیعت را رقم بزند ؟ این امید در افق بشر اگاه ، متحد و سازمانیافتە قرار دارد ، اما نە خودبخودی است و نە جبر تاریخ ، بلکه محصول مبارزە طبقاتی و زوال دولت و طبقات است . امری کە نه ملی و کشوری ، بلکه فراکشوری و جهانی است . برای فراهم نمودن و ساختن چنین شرایطی کە کودکانمان در امنیت ، بزرگسالان در آسایش و جوانان در شادی و استعدادهایشان شکوفا گردد ، باید فداکارانه کوشید.
١٠ دسامبر ٢٠١۵

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se