دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ , ۲۳:۵۲:۲۷ به وقت تهران
 
اسماعیل ویسی / مقالات
مضحکه انتخابات مجلس و دریوزه گی ناسیونالیسم کرد
پنج شنبه, ۱۹ام آذر, ۱۳۹۴

مضحکه انتخابات مجلسین خبرگان و شورای اسلامی در ایران نزدیک است. قرار است در اسفند ماه آتی جناحهای رنگارنگ رژیم اسلامی و بویژه جریانات جنبش بورژوا ناسیونالیستی کرد تحت عناوین سرنوشت ساز و دوران ساز و در واقع برای حفظ بقاء حکومت اسلامی و با اهداف و جهت سیاسی- اجتماعی ارتجاعی به استقبال انتخابات رفته و یکبار دیگر در عرصه آزمایش قدرت به مصاف مردم و توده زحمتکش جامعه بروند .

حرکتی که برای جریانات سیاسی سرنگونی طلب، چپ و کمونیست کلا جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی برای سرنگونی رژیم اسلامی و مادیت بخشیدن به منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اکثریت توده مردم کارگر و زحمکش تلاش می کنند محلی از اعراب ندارد و نمیتوان آن را انتخابات نامید. این به اصطلاح انتخابات ربطی به منافع اکثریت توده مردم که برای سرنگونی ارتجاع اسلامی حاکم در ایران روز شماری و مبارزه میکنند ندارد. جمهوری اسلامی در طی نزدیک به ۴ دهه حاکمیت ارتجاعی بجز سرکوب و رشد و گسترش روزافزون اخنتاق سیاسی و عدم برسمیت شناختن هرگونه حقوق ابتدائی مردم، دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری و سیاسی ، دخالت در زندگی خصوصی مردم بویژه زنان و جوانان هیچ دستاوردی برای جامعه نداشته. اخراج، بیکار سازی، بسته شدن و تعدیل نیرو در مراکز اصلی کار، نا امنی شغلی، عدم بیمه بیکاری و دیگر بیمه های اجتماعی و درمانی و رشد و گسترش فقر و فلاکت و تعرض گسترده و افسار گسیخته به سطح زندگی و معیشت اکثریت مردم رشد و گسترش پدیده های شوم کودکان کار و خیابان، کارتون خوابی، فحشا و اعتیاد، پیش فروش نطفه در شکم مادر و فروش کودکان، وجود صف میلیونی بیکاران از جوانان تحصیل کرده با مدارکی در سطوح بالای تحصیلی تنها گوشه هایی از فلاکتی است که جمهوری اسلامی به طبقه کارگر و اکثریت مردم زحمتکش تحمیل کرده است. این رژیم که در بن بست اقتصادی – سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و برای ادامه حیات ارتجاعی و استثمارگرانه خود از سوق دادن هرچه بیشتر جامعه به استیصال، فقر و فلاکت و عملا گرسنگی دادن توده مردم زحمتکش برای تحمیل شرایط بدتر، متفرق کردن مبارزات کارگری و اجتماعی و تامین کار ارزان و کارگر خاموش، از هیچ تلاشی فروگذاری نمیکند.

چنین وضعیتی در جامعه کردستان نیز انعکاس داشته است و وضعیت حتی بمراتب بدتر از اوضاع سراسری است. کردستان منطقه ای صنعتی نیست، مراکز اصلی صنعتی و تولیدی در کردستان وجود ندارد. نیروی کار در جامعه کردستان بیشتر در بخش های خدماتی، مسکن وراه و ساختمان و در کارگاههای کوچک مشغول بکارند. سیاست تعدیل نیرو، اخراج و بیکار سازی که نتیجه مخرب بحران عمیق و عملا بن بست اقتصادیی می باشد انعکاس عملی داشته است و هزاران کارگر در سال گذشته اخراج و بیکارشده اند که فاقد بیمه بیکاری و سایر بیمه های درمانی- اجتماعی می باشند. بخش عمده کارگران بیکار در شهرهای کردستان جوانان با تحصیلات سطح بالای دانشگاهی هستند. بیکاری وسیع در میان جوانان روز بروز در حال گسترش است و بر اساس آمار نهاد های حکومت اسلامی استان کردستان در زمره هفت استان برتر که، دارای درصد بیشتر کارگران بیکار در ایران است. از مخاطرات و عوارض ناشی از این ناهنجاریهای اجتماعی میتوان به فقر، فلاکت، استیصال، یاس و عدم آینده روشن، رشد پدیده کارتن خوابی، اعتیاد، فحشاء وحاشیه نشینی است.

تلاش جنبش ناسیونالیستی و جبهه متحد کرد را باید به شکست کشانید

جنبش ناسیونالیستی در کردستان ایران به مثابه جنبش سیاسی بورژوازی کرد با بخش علنی احزاب سیاسی مربوطه آن مستقر در کردستان عراق، فراکسیون نمایندگان کرد زبان در مجلس شورای اسلامی، جبهه متحد کرد، انستیتوی کرد، انجمن کردهای مقیم مرکز و غیره در کنار سنت و فرهنگ و عادات ناسیونالیستی موجود در جامعه اجزاء سیاسی متشکل جنبش ناسیونالیستی کرد میباشند. ناسیونالیسم جنبشی اجتماعی و فعال در جهت دستیابی به منافع طبقاتی خود می باشد. از قبل از بقدرت خزیدن اسلامیون تا کنون، بورژوازی کرد در تلاش بوده است که در لوای حل مسائل ملی و قومی و بکار گیری آن چون اهرم فشار، به منظور سهم خواهی از قدرت سیاسی و شراکت در استثمار طبقه کارگر از سوی حاکمیت سیاسی بورژوازی در ابعاد سراسری به رسمیت شناخته شود. ناسیونالیسم کرد و احزاب آن همچنان در تلاشند نه تنها در قدرت سیاسی بازی داده شوند، بلکه بعنوان بخشی از این سیستم و سهیم در استثمار طبقه کارگر در کنار بورژوازی در ایران از سوی جناح در قدرت و جناح ها و دیگر گرایشات اپوزیسیون بورژوائی هم برسمیت شناخته شوند.

در راستای چنین جهتی است که از چند هفته قبل شورای رهبری و کمیته انتخابات جبهه متحد کرد به تکاپو افتاده است تا در انتخابات آتی بویژه مجلس شورای اسلامی با لیست مشخص و در شهرهائی در هماهنگی با دیگر کاندیداتورهای اصلاح طلبان در این انتخابات شرکت کند.

قطعا دیگر احزاب سیاسی جنبش ناسیونالیستی کرد نیزچنین رویکردی نسبت به مضحکه انتخابات پیش رو دارند، همچنانکه تا کنون عمل کرده اند. آنها در انتخاباتهای گذشته شرکت کرده و هیچگاه از مردم در جامعه کردستان درخواست عدم شرکت را نکرده اند. آنها ظرفیت بالای دریوزه گی را همیشه داشته اند، اصرار ملتمسانه آنها در راستای پذیرفته شدن بعنوان بخشی از حاکمیت و شرکت مستقیم در استثمار کارگران در جامعه کردستان در هیچ دوره ایی فروکش نکرده و برای آن به هر خفتی تن داده اند..

مردم آزادیخواه کردستان دراین انتخابات شرکت نکنید.

فریب وعده و وعیدهای ریاکارانه نهاد های اداری- امنیتی رژیم و بویژه جبهه متحد کرد و اصطلاح طلبان کرد که طی حاکمیت ننگین و ضد انسانی اسلامی در ایران، همراه و همدوش با نیروها و ارگانهای سرکوبگر و تبلیغیاتی آن برای دستیابی به منافع اقتصادی- اجتماعی شان شریک بوده اند را نباید خورد. اصلاح طلبان کرد همراه و همگام با بورژای حاکم بر مسند قدرت، در تحمیل این وضعیت فلاکتبار به اکثریت مردم زحمتکش در جامعه کردستان نقش اساسی داشته اند. آنها خود بانی این وضعیت ، آمر و عامل این شرایط و مجرم هستند. تلاش شرم آور آنها برای کشاندن مردم به محل های راگیری برای دستیابی به اهداف سیاسی و در نهایت برای حفظ و بقاء تداوم حکومت اسلامی سرمایه داران است. دست بالا پیدا کردن هرکدام جناحهای موجود در جمهوری اسلامی برای آنها فقط یک هدف را دنبال میکند شرکت در قدرت! این تلاش چیزی جز تداوم وضعیت فلاکتب بار زندگی اکثریت مردم در جامعه ایران و کردستان نمی باشد.

فعالین کارگری و جنبش های اجتماعی چپ و رادیکال در این شرایط وظیفه خطیری بر عهده دارند. لازم است بطور هدفمند و برنامه ریزی شده دست بکار شد تا تلاش های جبهه متحد کرد و اصلاح طلبان کرد و همپیماننشان با عدم شرکت در انتخابات به شکست کشیده شود. را ه چاره واقعی متحقق شدن هر خواسته ایی در جهت بهبود زندگی همین امروز تنها در گرو مبارزه همبسته و متحدانه مردم درابعاد سراسری در ایران و کردستان برای سرنگونی رژیم اسلامی در ایران می باشد. در حوزه های رای گیری حضور پیدا نکنید. با عدم حضورتان نفرت و بیزاری خود، از موجودیت این رژیم که بانی اصلی هر ناهنجاری و فقر و فلاکت است نشان دهید، اجازه ندهید حامیان وضع موجود با آوردن مردم به پای صندوق های رای برای خود و برای حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی کسب اعتبار کنند.

اسماعیل ویسیesmail.waisi@gmail.com

۱۵ آذرماه ۱۳۹۴- ۶ دسامبر ۲۰۱۵

منتشر شده در تشریه اکتبر شماره ۱۸۱، نشریه کمیته کردستان حزب حکمتیست

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se