چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ , ۰۹:۱۶:۲۵ به وقت تهران
 
زنان
کمیته دفاع از حقوق زنان: خشونت علیه زنان موقوف
چهارشنبه, ۴ام آذر, ۱۳۹۴

خشونت علیه زنان موقوف
۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
بسیار اسفناک است که در دنیا ما باید روزی به نام “روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان” وجود داشته باشد. بسیار اسفناک است که نیمی از جامعه ی جهان، در تمام کشورها چه اسلامی و چه متمدن مورد خشونت واقغ شوند.
خشونت علیه زنان یک رکن کلیه جوامع موجود در جهان کنونی است. خشونت علیه خواستها ، مطلبات، خشونت علیه آرزوها، خشونت علیه زنان یک رکن مهم نابرابری و خشونت در جوامع کنونی است. زنان در کلیه جوامع مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، به آنها تجاوز می شود، از کودکی تحقیر و سرکوب می شوند. ابعاد خشونت علیه زنان گسترده و باور نکردی نیست. چشمان کبود شده، صورتهای زخمی شده و اسید پاشیده شده، لبان تیغ کشیده شده، بدنهای کتک خورده، سوخته و آتش زده شده، سنگسار و قتلهای ناموسی تنها گوشه ای از خشونت ضد انسانی و کریه علیه زنان است. بخشی از خشونت علیه زنان حتی توسط دولتهای رسمیت پیدا کرده است. خشونت علیه زنان در جوامع اسلامی در زمخت ترین و شنیع ترین شکل، خودنمایی می کندو وحشیانه است. سنگسار، اعدام و شلاق از اشکال موجود خشونت علیه زنان در جوامع اسلامی است. علاوه بر این شرایط خشونت خانگی نیز در این جوامع به برکت اسلام گسترده تر و همه جانبه تر است. در ایران اسلام زده ۸۰ در صد زنان در خانواده مورد تعرض فیزیکی و خشونت و ضرب و شتم قرار می گیرند. خشونت علیه دختران و کودکان بعدی پنهان از خشونت علیه زنان است که معمولا حتی در آماره هم ذکر نمی شود. مبارزه علیه خشونت یک مبارزه حیاتی و جهانی است. هر شکلی از خشونت علیه زنان و کودکان باید غیر قانونی و جرم جنایی محسوب شود. مسببین و عاملین آن باید مجازات شوند. ذره ای از خشونت، چه قانونی و چه غیر قانونی علیه زن را نباید تحمل کرد. گام اول در مبارزه علیه خشونت تغییر فوری و هم جانبه تمامی قوانین زن ستیز است. تا زمانیکه زن تحت ستم و فرودست است، خشونت علیه زن نیز ادامه خواهد یافت. در ایران این مبارزه منوط به سرنگون کردن حکومت اسلامی و جایگزینی آن با یک جامعه آزاد، برابر است. کمیته دفاع از حقوق زنان همه زنان و مردان آزادیخواه را به مبارزه ای گسترده در مقابله با خشونت و جنایت علیه زنان فرا می خواند.

سرکوب زنان ممنوع
یاد تمامی قربانیان خشونت علیه زنان، و آزایخواهانی که جانشان را برای برابری از دست دادن گرامی باد
کمیته دفاع از حقوق زنان
۲۳ نوامبر ۲۰۱۵

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se