چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ , ۰۹:۱۳:۲۷ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات
اسماعیل ویسی: گزارش برگزاری گرامیداشت دو رهبر آزادیخوا و برابری طلب؛ کورش بخشنده و صبری آشناگر در هلسینکی فنلاند
دوشنبه, ۲ام آذر, ۱۳۹۴

بنا بر فراخوان کمیته برگزار کننده گرامیداشت یاد صبری آشناگر و کورش بخشندە در فنلاند ” روز شنبه ۳۰ آبانماه ۱۳۹۴- ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵ ” مراسم باشکوهی با شرکت جمع وسیعی از فعالین کمونیست،برابری طلب و آزادیخواه برگزار گردید.
مراسم با سخنان کوتاه ریبوار عارف، با تاکید بر و در اهمیت برگزاری چنین مراسم گرامیداشتی که درشان جایگاه اجتماعی کوروش بخشنده و صبری آشناگر می باشد، از طرف کمیته برگزار کننده ، در یاد کوروش و سایر جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم، با پخش رپرتاژ مراسم خاکسپاری کوروش و خواندن سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت آن مراسم، و با سرکشیدن پیک های شراب در یاد این عزیزان، آغار گردید.
در مراسم اسماعیل ویسی از طرف حزب حکمتیست سخنرانی نمود. در سخنانش تاکید کرد که؛ شرکت جمع وسیعی از فعالین جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی از اقصی نقاط ایران در مراسم خاکسپاری کوروش و صبری علیرغم فشارها و حضور نیروهای امنیتی- انتظامی رژیم اسلامی، و برگزاری مراسم باشکوهی که همچنانکه در ویدیوی مراسم مشاهده کردیم، با بیان احساسات انسانی و پیامهای برابری طلبانه شان، ارزش اجتماعی کوروش، صبری و فعالین همچون آنها و نقش و جایگاه سیاسی- عملی و اجتماعی شان را به مرتجعین قومی- مذهبی و بویژه حکومت اسلامی، نشان دادند.. جنبشی که در سراسر ایران و کردستان با فعالین شناخته شده، جنبشی زنده و فعال و ملموس هر چند پراکنده و متفرق می باشد و تحت رهبری سیاسی و هدایت اجتماعی حزب سیاسی کمونیستی ای نیست. زیرا رژیم اسلامی سرمایه داری مانع متحد ومتشکل شدن این جنبش می باشد. و … اما، با این وجود، فعالین این جنبش شخصیتهای حقیقی و حقوق و شناخته شده می باشند. که کوروش و صبری و شاهرخ زمانی و … نمونه های تیپیک آن می باشند که، جا پایشان در تمامی تحرکات اعتراضی در شهر سنندج، چون رهبر و سازمانده،عیان بود. در ادامه تاکید کرد که؛ ایست قلبی کوروش نابهنگام نبود بلکه، عارضه سالیان متمادی دستگیری، بازداشت و زندانی کردن و فشارهای روحی و روانی و اجتماعی ای می باشد که عملا مرگ تدریجی را بر وی تحمیل کرده بود. و … در پایان تاکید کرد ضرورت دارد صدای جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی ایران در فنلاند باشیم و بطور سازمانیافته و هدفمند بشیوه های متفاوت تلاش بکنیم افکار عمومی جامعه فنلاند را مطلع کنیم و حمایت و پشتیبانی و همبستگی جهانی را بوجود آوریم ، کاری که سالهای قبل در رابطه با جنبش اتحادیه ای فنلاند در حمایت از فعالین کارگری بازداشت شده انجام گرفته است و سابقه تاریخی دارد و ممکن است. و …
نجمه الدین شریفی از طرف حزب کمونیست ایران سخنرانی نمود و با اشاره به شرایط و اوضاع و احوال سیاسی- اجتماعی ایران بر اهمیت و جایگاه جنبشهای اجتماعی کارگری، زنان و جنبش ازادیخواهی و برابری طلبی در کردستان و نقش و جایگاه کوروش بخشنده و صبری آشناگر تاکید کرد. و …
آلا فرج از طرف حزب کمونیست کارگری کردستان سخنرانی کرد، در سخنانش بر همبستگی بین المللی کارگری و اعتراضات اجتماعی در ج.امع عراق، کردستان و ایران تاکید کرد و بیان نمود که خواندن سرور انترناسیونال در مراسم خاکسپاری کوروش بخشنده، حاوی آن پیام می باشد. و … سپس جمعی از شرکت کنندگان هم سخنانی ایراد کردند. و بر اهمیت و دور و نقش کوروش و صبری در جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در کردستان که جزئی از جنبش سراسری در ایران می باشد، اشاره کرده و تاکید کردند که رژیم اسلامی در ایران، هر چند بطور تدریجی مرگ را به کوروش تحمیل کرد مسئول مستقیم مرگ وی می باشد، همچنانکه مسئول مرگ شاهرخ زمانی می باشد. و …
مراسم گرامیداشت در پایان بر ضرورت تلاش برای تقویت جنبش اعتراض- اجتماعی در ایران و تداوم مبارزە تا سرنگونی جمهوری اسلامی، تاکید کرد.
اسماعیل ویسی
۳۰ آبانماه ۱۳۹۴- ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se