جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ , ۱۱:۱۱:۳۱ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات
اخبار وگزارشات کارگری۱آذر۱۳۹۴
دوشنبه, ۲ام آذر, ۱۳۹۴

– پلیس خصوصی و کارگران

– اعتصاب کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه!

اخراج۲۰۰کارگر پیمانکاری کارخانه درسال پیش بدلیل شرکت درتجمعات اعتراضی!

– اخراج ۷کارگر معترض شرکت مبلمان آراد گستر گیتی رشت!

– تجمع کارگران پست‌های فشار قوی برق مقابل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی دراعتراض به وضعیت استخدامیشان وبرای یکسان سازی حقوق ومزایا!

– ایمیل ارسالی از یک کارگر اخراجی ذوب آهن اصفهان

– تجمع کارگران شرکت پویاغرب کرمانشاه مقابل استانداری!

اخراج تعدادی ازکارگران پس از اعلام شکایت به مراجع قضایی!

– مطالبات یک هزار و ۲۲۶ کارگر کارخانه آی.تی.آی شیرازباید به روز محاسبه و پرداخت شود!

– روایت ۵ ماه بلاتکلیفی ۳۸ کاربازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان

– تجمع کشاورزان شهرستان شادگان مقابل ساختمان سازمان آب و برق خوزستان در اعتراض به تامین نشدن آب نخیلات و زمین های زراعی خود!

– جان باختن کارگر ۵۰ ساله درتبریز بر اثر سقوط از ساختمان ۱۱ طبقه

پلیس خصوصی و کارگران

شرکت های دلالی (منپاوری) یا نولیبرال های وطنی که پس از جنگ مانند قارچ از زمین روییده اند در این شرایط اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی که هر روز در یک گوشه ایران حاکمیت؛ مناطق و مجتمع های بزرگ صنعتی را، با نام گذاری مناطق آزاد تجاری – صنعتی، از شمول قانون کار خارج می کند و بدین گونه حقوق مدنی و صنفی نیروی کار رالگد مال می کند ( سرمایه داری مالی) این شرکت ها، در نهایت بی شرمی حقوق کارگران را به حساب بانکی خود سرازیر می کنند و آن ها را درصورت کوچکترین اعتراضی به وسیله پلیس خصوصی که استخدام کرده و آموزش داده اند (زیر پوشش نام حراست در این شرکت ها اشتغال دارند) چنان مورد ضرب و شتم ددمنشانه ای قرار می دهند که این درماندگان تا سال ها پس از این رفتار وحشیانه، به ندرت شهامت ابراز یا افشای آن را، پیدا می کنند. جنایاتی سیا گونه و آمریکایی وارکه برخاسته از مناسبات اقتصادی دیکته شده ی صندوق بین المللی پول به دولت های پس از جنگ است. مناسباتی که همه ی ایران را مناطق آزادتجاری – صنعتی اعلام نموده و بدین شیوه از یک سو واردات بی رویه را رواج داده که درعمل صنایع داخلی را ورشکسته نموده و از سوی دیگر در این مناطق نیروی کار از مهندس تا یک کارگر ساده را از ابتدایی ترین حقوق صنفی – مدنی خود محروم کرده است. و بدین گونه جامعه را وارد روندی نموده که فاجعه ی اقتصادی (رکود) ساخته و پرداخته شده است، به گونه ای که طلایه ها و چشم انداز بحران های اجتماعیش، حتا وزرای دولت را به وحشت انداخته است. این وزرا با نگرانی ، در نامه ای به رئیس جمهور هشدار داده اند. (روزنامه جهان اقتصاد ۱۳ مهر ماه ۹۴ )

بی قانونی که ضرورت مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی است، در بازار کار دست سرمایه دار را برای هر جنایتی باز گذاشته ولی از سوی دیگراحکام محاکم شرع که هیچ شناخت واطلاعی از شرایط کار ندارند ولی به صورت قاطع مدافع منافع سرمایه داران شده اند؛ دستان کارگران را بسته و شلاق و زندان را برایشان تدارک دیده است، تا کارگران هرگز شهامت مطالبه حقوق شان را نداشته باشند. همه ی نیروی کارمناطق صنعتی و قرارداد موقت ایران، مشمول قانون کار، نمی شوند. یا در حقیقت ۹۰ درصد نیروی کار کشور. از سوی دیگر، شرکت هایی که به دلیل ارتباطات پنهانشان با برخی نهادهای حاکمیت، احکام دادگاه هایی را که به ندرت به نفع کارگران حکم صادر کرده اند با تحقیر در برابر چشمان کارگران یا نمایندگان آنها، روانه سطل زباله می کنند. و اگر کارگران به این اعمال توهین آمیز آنها اعتراض کنند، پلیس خصوصی این دلالان که دوره های ورزش های رزمی را دیده اند به قصد ناقص کردن کارگران شدیدترین ضربات فنی را نثار سر و صورت وبدن آنها می کنند. با این اطمینان ، که هیچ دادگاهی شهامت محکوم کردن آنها را ندارد. زیرا آنها “حراست ” هستند و” کارگران، آشوبگر”؛ بدین جهت هیچ حاکم شرعی حاضر نیست از حقوق کارگری که بزعم “آقایان” آشوب گراست دفاع کند و برچسب حمایت از افرادی را که متهم هستند “علیه امنیت کشور اقدام کرده اند”( بخوانید مطالبه ی حقوق ماهانه اشان ) بپذیرد. از این رو پرونده ی حق طلبانه ی کارگران بدون بررسی، بسته می شود. در عوض مزدورانی که پول می گیرند تا کارگران را مضروب کنند، راضی ازدرند خویی خود، یک پاداش قابل توجه هم از مدیران مک کارتیسمی وطنی دریافت می کنند و حقوق ماهانه اشان هم، که هر ماه به موقع به حساب شان واریز می شود. از سوی دیگر تخصص رزمی ضد انسانیشان را هم، در عمل تمرین کرده اند. ولذت برده اند که چگونه کارگران در زیر ضربات آنها از پای در می آمدند.

نمونه هایی که اتفاق افتاده است .

فاز ۱۳

مدیران ارشد این فاز آن چنان گرفتار خرافه پرستی هستند که باور داشتند عد د ۱۳ عد د نحسی است از این رو پس از کلی خرد ورزی یک پسوند برای این عدد یافتند تا خود را از شر نحوست آن رها سازند. فاز ۱۳ به فاز ۱۳ رجب، تبدیل شد. کارفرمای اصلی، شرکت پی،پی،آی با سه شرکت دلال منش و غارت گر حقوق کارگران به نام های تهران جنوب،پایندان و سپکو یک کنسرسیوم تشکیل داده اند و در همه زمینه ها؛ بخصوص سرکوب کارگران و غارت منابع مالی کشور، شریک و متحد عمل می کنند.

اعتصاب مهر ماه ۹۴

مهر ماه ۹۴ کارگران فاز ۱۳ به علت عدم پرداخت ۶ ماه حقوقشان اعتصاب کردند. کارگران تصمیم گرفتند همه ی فاز را تعطیل کنند تا بتوانند حقوقشان را بگیرند (کارگران با آگاهی از وجود پلیس خصوصی که چندین بار، برخورد با آنها راتجربه کرده بودند، اعتصاب را برنامه ریزی کردند) به همین دلیل برای بستن هر درب فاز ۱۰ نفر از کارگران جوان ماموربستن درب ها و متوقف کردن کارها شدند. رئیس پلیس خصوصی پی،پی،آی به رهبری فردی بنام (مرادی) به همراه ۲۰ پلیس خصوصی دیگربه ۱۰ کارگر یکی از درب ها حمله کردند. رئیس پلیس خصوصی پیراهنش را بیرون آورد و مانند هر لمپن خیابانی، کارگران را دعوت به کتک کاری نمود. کارگران با بی اعتنایی از او روی بر گرداندند و به این برخورد لمپنی توجهی نکردند. پلیس های مک کارتیستی شروع کردند به هل دادن کارگران تا آنها را عصبانی کنند و در گیری شکل بگیرد، کارگران با صبوری محل درب فاز را ترک نمی کردند و پاسخی به تهاجم و هل دادن آنها نمی دادند. البته قبل از رسیدن اوباش مهاجم، با تلفن همراه به کارگران اطلاع داده بودند که دارند مورد حمله قرار می گیرند. از این رو قبل از این که این مزدوران بتوانند کارگران را وادار به مقابله به مثل کنند، تا اتهام اقدام علیه امنیت کشور را به آنها بزنند، یک گروه، ۲۰ نفری از کارگران خود را به کارگران نگهبان درب رساندند و اوباش را وادار به عقب نشینی کردند.

اطلاعاتی که از امور مالی این شرکت ها بیرون آمده است:

برای سنگ فرش کردن کناره های خیابان های فاز۱۳، ظاهرا کار را به سه شرکت واگذار کرده بودند. ولی تنها یک شرکت در فاز کار می کرد.( دو شرکت اسمی دیگر با صد ها کارگر، وجود خارجی نداشتند.) که هر ماه ۲۰۰ میلیون تومان صورت وضعیت داشت. دو شرکت اسمی و غیر واقعی با همیاری این مجموعه شرکت های ذکر شده تنها در اسناد حساب داری وجود داشتند تا پولش را از دلارهای نفتی صاحب شوند. آن دو شرکت غیر واقعی هر کدام در ماه ۳۰۰ میلیون تومان صورت وضعیت برای آقایان در آمد ایجاد می کردند، که این یکی از کوچک ترین غارت گری آنها بود . خنده دار این است که همان شرکت واقعی سنگ فرش، به دلیل این که صورت وضعیت هایش را پرداخت نمی کردند، ورشکسته شد. در حالی که بیش از ۷میلیارد تومان صورت وضعیتش، پرداخت نشده است، و کارگرانش گرسنه رها شده اند.

جهان پارس

۱-شرکت بزرگ جهان پارس که صاحب آن، روزگاری خود یک کارگر جوش کار بوده ولی با بند و بست و ارتباطات پنهان و هزاران ترفند لیبرالی، اینک یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی میلیارد دلاری این دیار است. در پروژه تزریق گاز سیاه مکان بین بندر دیلم و گناوه بر سر راه بی بی حکیمه در کارگاه بزرگ خود با بیش ازیک هزار کارگر (در مقطع اوج کار)، برای مهار کارگرانی که ماه ها حقوقشان به تعویق افتاده بود،یک مزدور بزن بهادر به نام فامیل” شهنی ” که از ترک های قشقایی هم طایفه مدیر عامل شرکت بود استخدام کرده بودند. زمانی که کارگران به تاخیر چند ماهه عدم پرداخت حقوقشان با غُر زدن اعتراض می کردند،ابتدا کارگران معترض به وسیله سازمان زیر زمینی آدم فروشان این شرکت شناسایی می شدند، سپس آقای مزدور (شهنی) وارد میدان می شد. او قربانی را درجایی تنها به دام می انداخت و او را به شدت مضروب می کرد و بعد دربین کارگران مرتب مورد توهین های رکیک قرار می داد تا آن درمانده از روی ناچاری از حقوقش بگذرد و داوطلبانه کارگاه را ترک کند. ولی عاقبت در برخورد این مزدور با یکی از کارگران نسل دومی و ورزشکار،مضروب شد و از آن کارگاه اخراج گردید.

پایندان

۲-شرکت بزرگ پایندان که پروژه های بزرگ نفت و گاز را می سازد از سال ۹۲ توسط مشتی ورزشکار مزدور یک پلیس خصوصی ایجاد کرد(بخش خصوصی سرکوب) تا به همه نشان دهد همان گونه که مناسبات امریکایی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را جای گزین اصل ۴۴ قانون اساسی کرده اند دوران مک کارتیسمی هم در ایران زنده شده است. این شرکت همیشه تعداد زیادی شرکت های دست دوم و سوم را برای اجرا دراختیار دارد در نتیجه کارگران زیادی را باید با برنامه ریزی به کار بگیرد. از یک سو تا مدت ۶ ماه حقوق کارگران را پرداخت نمی کند و از سوی دیگر بااتکا به پلیس خصوصی ش هر صدای اعتراضی را با قلدری و ضرب و شتم درگلو خفه می کند. در صورت شکایت کارگر با زدن یک برچسب آشوب گر، محاکم شرع را قانع می کند که کارگران بر علیه امنیت کشور اقدام می کنند، و در نهایت، کارگر به جای دریافت حقوقش، به زندان و شلاق محکوم می شود.

پیمانکار دست سوم محمدی که برای شرکت پایندان کار استراکچر را انجام می داد،مدت ۶ ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده بود، یکی از کارگران این شرکت که تازه ازدواج کرده بود و به دلیل عدم دریافت حقوقش نمی توانست به خانواده اش سری بزند و ازسوی دیگر همسرش که از چنین زندگی پروژه ای به تنگ آمده بود اعلام نمود، اگر با حقوق به خانه برنگردی تقاضای طلاق خواهد کرد. این جوان که کارش نصب تیر آهن های سنگین در ارتفاع بود، آن روز که این اخطار همسرش را شنید به بلند ترین نقطه سازه آهنی رفت و برلبه تیر آهن ایستاد، به گونه ای که هر آن احتمال سقوط مرگ بارش می رفت. این اقدام به خود کشی کارگاه را تعطیل کرد. او اعلام کرد در صورتی که حقوقش پرداخت نشود خود را پرت خواهد کرد. در این کارگاه بزرگ تنها یکی از مدیران به نام آقای امید حاجی پور(مدیر ناحیه ۵ پایندان) به حقوق کارگرا ن احترام می گذاشت و کارگران برایش احترام قایل بودند. بدین جهت این جوان اعلام کرد من فقط به آقای حاجی پور اعتماد دارم واو باید سند واریز حقوق مرا به حسابم بیاورد. آقای حاجی پور در سبد جرثقیل قرار گرفت و به ارتفاع رفت وسند پرداخت حقوق ۶ ماه او را تحویل داد.کارگر جوان با این مدیردر سبد قرارگرفت و پایین آمد زمانی که به زمین رسیدند حراست پایندان یا همان پلیس خصوصی مک کارتیسمی، گروهی بر سر او ریختند و آنقدر او رامورد ضرب و شتم قراردادند که جسم به اغما رفته او را با پتو جمع کردند وبه پشت وانت انداختند و به بیرون سایت بردند. این اتفاق در فاز ۱۴ پارس جنوبی افتاده بود.

باز هم پایندان و شرکت های اقماریش

شرکت منتاژ صنعت سپاهان ازشرکتهای دست سوم پایندان ۶ ماه حقوق بیش از ۱۲۰ کارگرش را پرداخت نکرده بود در یک بند وبست پنهان با شرکت اصلی “پایندان” قرار گذاشتندبا اعلام ورشکستگی تنها یک سوم حقوق کارگران را پرداخت کنند. به طور مثال کارگری که ۷ میلیون تومان طلب داشت با پرداخت ۳ میلیون ویا کمتر با او تسویه حساب می کردند. آقای فرهاد سلحشور مدیر منتاژ صنعت، اعلام ورشکستگی می کند و پایندان نیز اعلام می نماید: شرکت منتاژ صنعت مبلغ ناچیزی بستانکاراست. – ما این مبلغ را بین کارگران تقسیم می کنیم . کارگران را یکی یکی وارد دفتری می کردند که همه افراد پلیس خصوصی پایندان حضور داشتند تا هیچ کارگری شهامت اعتراض را نداشته باشد. یکی از کارگران جوان به نام مهرداد سلحشوربه دلیل مشکلات مالی که او را از پای درآورده بود نمی توانست از پولش بگذرد از این رو با خود یک بطری بنزین برد تا با خود سوزی در دفتر پایندان مانع این دزدی علنی گردد.جاسوسان شرکت در میان کارگران با تلفن همراه این خبر را به اطلاع مزدوران رساندند. زمانی که مهرداد وارد اتاق شد فرصت نکرد حتا اعلام کند که چه عملی می خواهد انجام دهد. پلیس خصوصی سرمایه داری برسر او ریختند و او را زیرمشت و لگد گرفتند تا آن درمانده از هوش رفت. کارگرانی که شب به خوابگاه او رفته بودند می گفتند او هنوز قادر به حرف زدن نبود. اعتصاب کارگران در۲۵شهریور۹۲ اتفاق افتاد و این عمل جنایت کارانه در۲۷ آبان ۹۲

فرا ساحل بندر عباس

مدیر پروژه ربانی

شرکت تهران پارسیان از شرکت های تولید دک های دریایی برای شرکت فراساحل بندر عباس و توتال فرانسه بود. در شرایطی که مدیران شرکت بدلیل ور شکسته شدن از بندر عباس متواری شده بودند. مدیر پروژه فرا ساحل “ربانی” که یک روحانی خلع لباس شده بود، و در کشتی سازی خود را مهندس جا زده بود، با گروه کارگران وارد گفتگو می شود و با کارگران قرار می گذارد که، اگر کارگران کار را ادامه دهند و دکها را تحویل شرکت توتال فرانسه بدهند در عوض او هم حقوقشان را پرداخت خواهد کرد. پس از ۴ ماه عدم پرداخت حقوق کارگران به دادگاه شکایتی دسته جمعی می برند. در نهایت پس از مدتی آوارگی و این اتاق وآن اتاق رفتن، دادگاه شرکت ومدیر پروژه رامحکوم می کند و آنها راملزم به پرداخت حقوق کارگران می نماید. ولی مدیر پروژه ربانی از پرداخت حقوق کارگران خود داری می کند. چون هیچ نهادی، برای اجرایی کردن حکم دادگاه وجود نداشت. وشاید برای کارگران وجود نداشت. ربانی باتحقیرحکم را مچاله می کند و از پنجره دفترش بیرون می اندازد. ۴ ماه دیگر کارگران بین بندرعباس و تهران و دیگر نهاد ها منطقه برای دریافت حقوقشان سر گردان می شوند . تا با تحصن در دفتر رئیس جمهور یک نامه برای دریافت حقوقشان دراختیارشان می گذارند . روزی که قرار بود پول پرداخت شود مدیر پروژه ربانی از ورود کارگران به داخل محوطه کار گاه جلو گیری کرد، و اعلام نمود: فقط باید نماینده کارگران وارد شرکت شود، زمانی که نماینده وارد محوطه فرا ساحل شد بوسیله عده ای از اوباش استخدام شده ی ربانی محاصره شد. ولی مشکل این مدیرمک کارتیسمی این بود که این کارگر از نسل دوم کارگری بود و با همه ی ریا کاری های آنها آشنا بود، از این رو زمانی که مورد حمله قرار گرفت توانست با سنگ از حمله آنها جلو گیری کند و در همین زمان کارگران دیگر شرکت ها بیاری او آمدند، در نتیجه مدیرامور اداری که این برنامه ریزی را تدارک دیده بود و یکی از اوباش بشدت مضروب شدند و کارگران پس از ۸ ماه ؛ حقوق۴ ماه شان را دریافت کردند.

با دیدن این پدیده های نفرت انگیزی که حتا مناسبات امپریالیستی هم از آن در کشور خودش پرهیز می کند؛ ما را بیاد روز های پیش از پیروزی انقلاب مسخ شده می اندازد، که همکاران ما در آموزش و پرورش وقتی حرف اسلام را می زدند گل از گلشان می شکفت و با شوق حکومت از نوع ابوذر وار و علی گونه را، آنهم بدون استثمار و بهره کشی انسان از انسان نوید می دادند و با ریشخند می گفتند : دیدید تئوری های شما بی اساس است. دیدید؛ دین افیون توده ها نیست . به هر حال ما که غیر خودی بودیم واز کار در نهاد های وابسته به دولت محروم شدیم، ولی از همه دیدنی تر چهره ی همان معلمانی است که برای مطالبه حقوق صنفی خود، در حاکمیت به اصطلاح مستضعفین که قرار بود ابوذر گونه و علی وار اداره شود، در پشت میله های زندان هستند.

بررسی تاریخ جنبش های کارگری جهان بیان گر این حقیقت است که مبارزات پی گیرسندیکایی کارگران نگرش مک کارتیسمی را به زباله دان تاریخ انداخت نه رعایت اصول قانون بازار آزاد، از این رو کارگران قرارداد موقت ایران برای دست یابی به حداقل توافق شده اشان با وجود ساختار سرمایه داری دلالی وطنی نمی توانند در انتظار معجزه ای از غیب بنشینند. بلکه براساس قانون اساسی کشور که در ظاهر هنوز اعتبارکی دارد، باید سازمان های سندیکایی خود راتشکیل دهند درغیر این صورت این روند قانون زدایی مدافع سرمایه داری؛ هر روز بیشتر آنها را از حداقل های زندگی محروم می کند.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران

ناصر اقاجری

۱۷ مهرگان ۹۴

اعتصاب کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه!

اخراج۲۰۰کارگر پیمانکاری کارخانه درسال پیش بدلیل شرکت درتجمعات اعتراضی!

از صبح شنبه هفته گذشته کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین دست به اعتصاب زدند ودرسالن غذا خوری اجتماع کردند.این اعتصاب های آنها باعث شد تا مدیران شرکت، معوقات خرداد و تیر را تسویه کنند؛ اما مطالبات از مردادماه به بعد همچنان پرداخت نشده است.

سال پیش ۲۰۰کارگرپیمانکاری کارخانه از کار اخراج شدند که به گفته برخی ها دلیل اخراج این کارگران شرکت در تجمعات اعتراضی سال پیش بوده است.

به گزارش۳۰آبان صدای قزوین،اما تنها عدم پرداخت مطالبات مورد اعتراض کارگران نبوده است. آنها می گویند هزینه بیمه تکمیلی و بیمه درمانی از کارگران گرفته شده است؛ اما به دلیل بدهکاری به تامین اجتماعی و عدم پرداخت حق بیمه ها ، آنها از داشتن دفترچه بیمه درمانی محروم شده اند. هر چند که با توجه به این موضوع، آنها در آینده با مشکل بیمه بازنشستگی هم روبرو خواهند بود.

اما بر خلاف اظهارنظرهای غیررسمی که از وضعیت نامطلوب اقتصادی شرکت عنوان می شود، گفته های کارگران نشان می دهد که تولیدات شرکت در وضعیت خوبی به سر می برد. به طوری که یکی از کارگران از اضافه کاری اجباری و کار فشرده تا ۱۰ شب خبر می دهد که برای ساخت ۱۰۰ هزار کنتور در ۴۰ روزتحمیل شده است. اضافه کاری که سرانجام به پرداخت مطالبات نیانجامیده است و مدیران به وعده های خود عمل نکرده اند.

اما اعتراض کارگران بی هزینه هم نبوده است. سال پیش ۲۰۰کارگرپیمانکاری کارخانه از کار اخراج شدند که به گفته برخی ها دلیل اخراج این کارگران شرکت در تجمعات اعتراضی سال پیش بوده است.

اخراج ۷کارگر معترض شرکت مبلمان آراد گستر گیتی رشت!

۷ نفر از کارگران شرکت مبلمان آراد گسترگیتی رشت به علت اعتراض به اضافه کاری اجباری اخراج شدند.

اخراج کارگران شرکت مبلمان آراد گستر گیتی رشت

۷ نفر از کارگران شرکت مبلمان آراد گسترگیتی رشت به علت اعتراض به اضافه کاری اجباری اخراج شدند.

کارگران این کارگاه از طرف کارفرما مجبور می شدند نه تنها روزهای تعطیل بلکه بعضی از روزهای جمعه نیز کارکنند، همچنین در روزهای عادی هفته نیز کارفرما برخلاف ماده ۵۹ قانون کار و تبصره مرتبط، آنها رامجبور می کرد بیشتر از حد مجاز قانونی (۴ ساعت در روز) اضافه کاری کنند. علاوه براین، برخلاف قول اولیه کارفرما مبنی بر پرداخت کامل اضافه کاری، مبلغ کامل این اضافه کاری اجباری نیز به آنها پرداخت نمی شد. به همین دلیل کارگران به عنوان اعتراض به این رویه نادرست یک روز جمعه برسر کار حاضر نشدند و کارفرما نیزدر مقابله با این اعتراض دسته جمعی، آنها را اخراج نمود. این کارگران شکایتی علیه کارفرمای زورگو تنظیم نموده و ضمن تقاضای بازگشت به کار و دریافت دستمزد ایام بلاتکلیفی و کلیه حقوق پرداخت نشده، ازجمله حق بیمه خود، طبق ماده ۱۷۴ قانون کار، خواهان مجازات کارفرما شده اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۲۹ آبان ۹۴

تجمع کارگران پست‌های فشار قوی برق مقابل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی دراعتراض به وضعیت استخدامیشان وبرای یکسان سازی حقوق ومزایا!

نزدیک به ۳۰۰ کارگر شاغل در شرکت‌های برق منطقه‌ای وزارت نیرو صبح امروز (یکشنبه اول آذر ماه) مقابل ساختمان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تجمع کردند. کارگران حاضر در این تجمع می‌گویند که از سراسر کشور به نمایندگی از ۴۷۰۰ همکار خود به تهران آمده‌اند تا در این اجتماع اعتراضی شرکت کنند.

این کارگران در توضیح علت تجمع خود گفتند با وجود تخصصی و مستمر بودن ماهیت شغلمان هنوز در پرونده استخدامی ما هیچ اشاره‌ای به مدرک تحصیلی، تخصص و سمت شغلی نشده است.

به گزارش۱آذر برق نیوز، این گروه از کارگران معترض با یادآوری اینکه در میان آن‌ها میانگین سابقه کار در پست‌های فشارقوی برق تا حدود ۱۵ سال هم می‌رسد، افزودند: سال‌ها قبل به عنوان اپراتور شرکتی در این مجموعه کارکردیم و در سالهای پایانی دهه ۸۰ پس از برگزاری تجمع‌های اعتراضی متعدد توانستیم از مصوبه دولت وقت استفاده کرده و وضعیت استخدامی خود را به قرارداد مستقیم تبدیل کنیم.

آن‌ها بابیان اینکه در نتیجه این پیگیری‌ها از ابتدای دهه ۹۰ تا کنون برای مدت موقت بصورت مستقیم با وزارت نیرو قرارداد کار معین امضا کرده‌اند، ادامه دادند: در تمامی این سال‌ها در مورد ما مزایای مربوط به طبقه بندی مشاغل وبرخی مزایای دیگر نادیده گرفته شده است.

تجمع کنندگان که هرکدام در استان محل سکونت خود در استخدام شرکت‌های برق منطقه‌ای هستند، می‌گویند: قراردادهای کاری ما مستقیم و یکساله منعقد می‌شود اما کارفرما هیچ تضمینی برای تمدید و استمرار رابطه شغلی ارائه نمی‌دهد.

معترضان با یادآوری اینکه همچنین مسئولان وزارت نیرو درسال ۹۲ اقدام به جذب نیروی پیمانی از طریق آزمون استخدامی کردند؛ افزودند: در این استخدام‌ها هیچ امتیازی برای آن‌ها و همکارانشان که نزدیک به ۱۵سال سابقه کار در شرکت نیرو را دارند در نظر گرفته نشد.

از سال گذشته چندین مرتبه تجمعات اعتراضی توسط کارکنان صنعت برق در مقابل مجلس و وزارت نیرو صورت گرفت که در نهایت مجلس وارد شد تا این قضیه را سامان دهد اما با این وجود هنوز هم این معترضان نسبت به آینده کاری خود نگران هستند.

گفتی است قبلا حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر ۲۴ آبان ماه این کمیسیون، از بررسی و تصویب طرح یکسان‌سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین اپراتورهای برق با سایر کارمندان وزارت نیرو خبر داده بود.

ایمیل ارسالی از یک کارگر اخراجی ذوب آهن اصفهان

در این جوامعی که ما زندگی میکنیم، بیش از ۹۰٪مردم با کارو تلاش خود ثروت وهمه آنچه را که میبینیم ومصرف میکنیم درقالب انبوه غیرقابل باوری از کالاها و خدمات تولید میکنند . اما اقلیت ناچیزی با بهره مند شدن از این ثروت های اجتماعی که خود نقشی درایجاد آن ندارند دارای یک زندگی بسیارمرفه و پرامکانات با خوردن و ریخت و پاش و خوش گذرانی هستند. تمام قدرت هم درخدمت آنها است ازپلیس و نیروهای امنیتی – اطلاعاتی گرفته تا مجالس و مراکز قانون گذاری و سیستم قضایی و دستگاه های عریض و طویل دولتی در کنترل آنهاست تا از این مناسبات نابرابر اقتصادی-اجتماعی در مقابل تعرض و حق طلبی اکثریت مردم محروم جامعه محافظت و حراست نمایند .

درحالیکه اکثریت ۹۰٪ سهم ناچیزی از رفاه عمومی برخوردارند . در نتیجه کشمکشی برای کسب سهم بیشتری از رفاه و ثروتی که تولید میشود همواره به اشکال مختلف بین اکثریت مردم واین اقلیت قدرتمند درجامعه جریان دارد.

۹۰٪ ها از یکطرف لشکر کار و تولید برای تولید ثروت اجتماعی اند و از طرف دیگر سیاهی لشکر آنها در راهپیمایی ها وانتخابات وجنگها وغیره هستند تا در روابط بین الملل اعتبار جهانی بگیرند .

همچنین برای حفظ این شرایط و مصون ماندن از تعرض اکثریت مردم، آنها حق ایجاد تشکل های مستقل صنفی وسیاسی وحزبی خود را ندارند و حق ندارند ازمعیشت بگویند، حق ندارند ازفقر و نداری خود بگویند در نتیجه شاهد هستیم که فعالان کارگری وفعالان معلمان وهرآنچه که به صدایی اعتراضی این اکثریت مردم برمیگردد، به جرم دفاع ازتلاش برای افزایش حقوق و یا تجمع برای اعتراض ویا ایجاد تشکل ، بازداشت وروانه زندان میشوند.

نمونه آخر جعفر عظیم زاده یکی از چهره های فعال کارگری و رئیس هیئت مدیره “اتحادیه آزاد کار گران ایران” برای همین تلاشهای گفته شده و با برچسب های امنیتی در زندان به سر میبرد.

اما این جدال برای تامین یک زندگی مرفه ودفاع از سطح زندگی ما کارگران با بازداشت و زندانی کردن و سرکوب رهبران و فعالین ما پایان نمیپذیرد.

لذا در ادامه تلاشهایمان برای سهم بیشتر و تامین یک زندگی انسانی ، پشتیبانی خود را از جعفر عظیم زاده اعلام می کنیم وخواهان آزادی وی وتمام فعالان کا رگران وفعالان معلمان از زندان هستیم.

کارگر سابق ذوب آهن اصفهان

۱آذر ۹۴

تجمع کارگران شرکت پویاغرب کرمانشاه مقابل استانداری!

اخراج تعدادی ازکارگران پس از اعلام شکایت به مراجع قضایی!

تعدادی از کارگران شرکت پویاغرب کرمانشاه با انتقاد از اینکه مدیرعامل این شرکت با سند منازل مسکونی آنها ۶ میلیارد تومان وام گرفته است، امروز ( اول آذر) مقابل استانداری تجمع کردند و خواستار احقاق حقوقشان شدند.

بر طبق اظهارات این کارگران، آنها پس از اعلام شکایت خود به مراجع قضایی، از کار در شرکت پویا غرب اخراج شده‌اند، در حالیکه برخی از آنها ۱۷ سال سابقه کار داشتند. تعداد این کارگران حدود ۵۰ نفر است.

به گزارش۱آذرایسنا،یکی از این کارگران اظهار کرد: مدیرعامل شرکت، سال ۸۰ زمینی برای احداث منزل کارگران از مسکن و شهرسازی گرفت و مقرر شد هرکدام از کارگران برای منزل مسکونی خود پنج میلیون تومان نقدا بپردازند و چهار میلیون تومان نیز به صورت تسهیلات به آنها پرداخت شود.

وی یادآور شد: منازل مسکونی ما سال ۸۶ تحویل شد و برخلاف وعده‌ای که در ابتدای کار داده شده بود ۱۴ میلیون تومان نقدی پرداخت کردیم و قرار شد مابقی آن را به صورت ۲۰ میلیون تومان وام بپردازیم.

این کارگر خاطرنشان کرد: یکسال بعد از اینکه ما در خانه‌ها مستقر شدیم، مدیرعامل شرکت بدون اطلاع ما با سند زمین سه میلیارد تومان وام گرفته و در سال ۸۹ نیز یک وام سه میلیارد تومانی دیگر گرفته است. همه ۶ میلیارد تومان وامی که اخذ شده بدون اطلاع کارگران بوده ‌است.

وی ادامه داد: شهریور سال ۸۹ و در حالیکه هیچ اطلاعی از ۶ میلیارد تومان وام نداشتیم، مدیرعامل شرکت برای تفکیک سندها، ما را به دفترخانه برد و چند امضاء از ما گرفت که بعد متوجه شدیم برای محکم کاری از ما وکالت بلاعزل گرفته است. حالا با گذشت بیش از یازده سال از گرفتن این وام ۶ میلیارد تومانی، مدیرعامل شرکت اقساط آن را بازپرداخت نکرده و منازل همه ما در رهن بانک است. از طریق بانک متوجه شدیم که خانه‌های ما در رهن بانک است و آنان می‌خواهند خانه‌های ما را به جای اقساط این وام ببرند و ما مال باخته شده‌ایم.

این کارگر با اشاره به پیگیری‌های متعددشان برای حل این مشکل، عنوان کرد: حتی ۲۰ میلیون تومان هم به وکیل دادیم، ولی هیچ کاری از پیش نبرد. پیگیری از مراجع قضایی انجام شده اما پولی برای پرداخت کردن ندارم و ما هم کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.

بر طبق اظهارات این کارگران، آنها پس از اعلام شکایت خود به مراجع قضایی، از کار در شرکت پویا غرب اخراج شده‌اند، در حالیکه برخی از آنها ۱۷ سال سابقه کار داشتند. تعداد این کارگران حدود ۵۰ نفر است.

فضل الله رنجبر، فرماندار کرمانشاه ، با تایید اینکه زمین املاک این کارگران برای اخذ تسهیلات بانکی به عنوان وثیقه در گرو بانک صادرات است، افزود: در تلاشیم با همکاری مدیرعامل شرکت پویا غرب، اداره راه و شهرسازی و ثبت اسناد، مشکل این افراد را حل کنیم.

به گفته وی، راه حل این مشکل تغییر وثیقه بانک است که به جای زمین منازل این افراد، وثیقه دیگری در اختیار بانک قرار گیرد.

رنجبر با اشاره به اینکه پیگیری هایی از سوی مدیرعامل شرکت پویا غرب انجام شده و قول هایی داده شده است، عنوان کرد: فرمانداری کرمانشاه پیگیر موضوع است و نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

درهمین رابطه:

پایان تجمع اعتراضی ۶روزه کارگران کارخانه پویا غرب کرمانشاه مقابل دفتر مرکزی شرکت درتهران بدنبال وعده رفع توقیف مالکیت منازلشان!

عدم خروج کارفرما از دفتر مرکزی شرکت درخلال تجمع اعتراضی۶وزه کارگران!

کارگران کارخانه پویا غرب کرمانشاه پس از شش روز تجمع در تهران سرانجام با وعده تحقق خواسته‌هایشان، روز چهارشنبه (بیست و یکم آبان ماه) به کرمانشاه بازگشتند.

پس از آنکه در حضور نماینده اداره کار با نماینده کارفرما در مورد آزاد سازی منازل مسکونی به توافق رسیدم متوجه شدیم که شخص کارفرما در تمامی این شش روز در محل کارش بوده و نتوانسته از دفتر کارش خارج شود.

به گزارش۲۳آبان ایلنا،یکی از این کارگران با اعلام خبر بازگشت خود و دیگر همکارانش به کرمانشاه گفت: بیش از۳۰نفر هستیم که در گذشته در استخدام شرکت پویا غرب کرمانشاه بودیم و اما به دلیل بدهی بانکی کارفرمای سابق نزدیک بودن اسناد مالکیت مربوط به منازل مسکونی ما با حکم دادگاه به نفع بانک صادرات ضبط و توقیف شود.

وی افزود: به همین دلیل هفته گذشته کارگران پویا غرب کرمانشاه به مدت شش روز در مقابل دفتر کارفرما تجمع کردند و در نهایت با وعده‌ای که توسط نماینده کارفرما مبنی بر آزادسازی اسناد منازلشان به کرمانشاه بازگشتند.

به گفته این کارگر این توافق در حضور نماینده اداره کار صورت گرفته است و برهمین اساس کارگران معترض به حضور خود در تهران خاتمه دادند.

وی افزود: در سال ۸۹ قرار شد واحد حقوقی کارخانه در ازای دریافت وکالت کاری مراحل صدور سند نهایی منازل کارگران این واحد صعنتی را انجام دهد اما پس از گذشت چند سال متوجه شدیم که به جای صدور سند مالکیت خانه‌های سازمانی، مجموعه زمین‌هایی که خانه‌های مسکونی کارگران در آن واقع شده است بابت بدهی کارفرما در رهن بانک است و به دلیل بدحسابی بانک قصد توقیف منازل کارگران را دارد.

این کارگر پویا غرب بابیان اینکه زمین‌های مورد نظر از طرف سازمان مسکن و شهرسازی به کارگران واگذار شده است افزود:پس از اطلاع از در رهن بودن اسناد از طریق مراجع قانونی اقدام کردیم اما به دلیل اینکه از مکان کارفرما بی اطلاع بودیم تلاشمان بی­نتیجه بودو ناچارا تصمیم گرفتیم به تهران آمده و مقابل دفتر مرکزی تجمع کنیم.

این کارگر معترض گفت: پس از آنکه در حضور نماینده اداره کار با نماینده کارفرما در مورد آزاد سازی منازل مسکونی به توافق رسیدم متوجه شدیم که شخص کارفرما در تمامی این شش روز در محل کارش بوده و نتوانسته از دفتر کارش خارج شود.

مطالبات یک هزار و ۲۲۶ کارگر کارخانه آی.تی.آی شیرازباید به روز محاسبه و پرداخت شود!

نماینده کارگران کارخانه آی.تی.آی (ITI) شیراز گفت: مزایده این کارخانه که بنا است دوشنبه دوم آذرماه جاری (فردا) برگزار شود نیازمند اصلاح و تغییر است.

خواسته ما این است که مطالبات یک هزار و ۲۲۶ کارگران این کارخانه که بدون احتساب ضرر و زیان ۳۰ میلیارد تومان است نیز به روز محاسبه و پرداخت شود.

به گزارش۱آذرایرنا،وی روز یکشنبه افزود: در نظر گرفتن رقم ۲۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع این کارخانه ۱۷ هکتاری مربوط به قیمت گذاری کارشناسی انجام شده در سال ۹۱ است و باید قیمت گذاری به روز انجام شود.

وی ادامه داد: ما با کلیت انجام مزایده هیچ مشکلی نداریم چرا که تنها راه باقیمانده برای رسیدن کارگران کارخانه به مطالباتشان است و از طرفی سایر طلبکاران از جمله بانک ملی، بانک تجارت و تامین اجتماعی نیز به مطالبات خود می رسند.

او اظهار کرد: اما در این مزایده کمتر توجهی به حقوق کارگران شده و مطالبات آنها در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: مطالبات کارگران کارخانه مربوط به سال ۸۵ تا امروز است که رقم آن از آن زمان تغییر نکرده اما طلب بانک ها تا امروز سه برابر شده است.

وی اضافه کرد: خواسته ما این است که مطالبات یک هزار و ۲۲۶ کارگران این کارخانه که بدون احتساب ضرر و زیان ۳۰ میلیارد تومان است نیز به روز محاسبه و پرداخت شود.

روایت ۵ ماه بلاتکلیفی ۳۸ کاربازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان

۳۸ نفر از کارگران کارخانه رنگین نخ سمنان که از فروردین ماه سال جاری تا کنون بازنشسته شده‌‌اند هنوز موفق به دریافت معوقات مزدی وسنوات پایان خدمت خود نشده‌اند.

به گزارش۱آذرایلنا،یکی از کارگران بازنشسته این واحد نساجی با اعلام این خبر گفت: سنوات پایان خدمت هر یک از این کارگران که با مشاغل سخت وزیان آور بازنشسته شده‌اند بین ۹ تا ۳۵ میلیون تومان است که کارفرما به بهانه نداشتن منابع مالی، توان پرداخت آن را ندارد.

کارگران رنگین نخ گفتند: خانواده‌های کارگران بازنشسته برای حق سنوات برنامه ریزی کرده‌اند اما با روالی که کارفرما در پرداخت سنوات بازنشستگان در پیش گرفته است، با طولانی شدن زمان، ارزش پول کارگران نیز کاهش می‌یابد.

به گفته کارگران، علاوه بر ۳۸ کارگربازنشسته، ۱۲کارگردیگر نیز به دلیل مشکلاتی نظیر درج غیر واقعی عناوین شغلی در سوابق بیمه‌ایشان و پرداخت نشدن ۴ درصد هزینه اضافی بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به تامین اجتماعی امکان بازنشسته شدن آن‌ها وجود ندارد و در حال حاضر این کارگران بلاتکلیف هستند.

کارگران با بیان اینکه هیچ کس مسئولیتی در قبال کارگرانی که ۱۰ تا ۱۸ سال سابقه کار دارند نمی‌پذیرد، می‌گویند: در ۵ماه گذشته این کارخانه هیچ تولیدی نداشته و کارگران از خرداد ماه دستمزدی دریافت نکرده‌اند.

به گفته آنان، این واحد تولیدی از تیر ماه سال جاری به بهانه مشکلات مالی تاکنون به طور موقت تعطیل است و بعد از تعطیلی نیزاداره تامین اجتماعی سمنان برای وصول طلب ۵۸۰ میلیونی خود درب‌های ورودی کارخانه را پلمب کرده است.

به گفته کارگران بازنشسته، کارخانه رنگین نخ ظرفیت سه شیفت کاری در زمان تولید برخوردار بود وهیچ مشکلی در زمینه فروش محصولات خود نداشت اما با مدیریت بی‌برنامه این واحد موقتا تعطیل شد.

تجمع کشاورزان شهرستان شادگان مقابل ساختمان سازمان آب و برق خوزستان در اعتراض به تامین نشدن آب نخیلات و زمین های زراعی خود!

حدود ۱۰۰ نفر از کشاورزان شهرستان شادگان از صبح یکشنبه در اعتراض به آنچه که تامین نشدن آب نخیلات و زمین های زراعی خود عنوان شده، در مقابل ساختمان سازمان آب و برق خوزستان در بلوار گلستان اهواز تجمع کردند.

به گزارش ۱آذرایرنا، رئیس انجمن صنفی کشاورزان شهرستان شادگان در این باره گفت: کشاورزان این شهرستان در اعتراض به اختصاص نیافتن سهمیه آب، تاکنون چندین بار در مقابل استانداری، سازمان آب و برق در اهواز ، و نیز فرمانداری و جهادکشاورزی شهرستان تجمع کرده ولی نتیجه ای حاصل نشده است.

وی با اشاره به اینکه شادگان در انتهای حوضه رودخانه جراحی قرار دارد، افزود: شهرستان های بالادست از آب این حوضه استفاده کرده اند اما از مهر گذشته هیچ آبی به کشاورزان این شهرستان اختصاص نیافته است که این روال برخلاف قانون توزیع عادلانه آب است.

وی اظهار کرد: سازمان آب و برق خوزستان موظف به تامین آب کشت های دائم است، این در حالیست که ۲٫۵ میلیون اصله نخل از آب محروم هستند و آبی به آنها داده نشده است.

وی تعداد نخل های شادگان را در سال ۶۸، حدود ۴٫۵ میلیون اصله عنوان کرد و گفت: بر همین اساس از آن زمان تاکنون به نصف کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: سازمان آب و برق خوزستان وعده کرده بود که آب اراضی کشاورزی این شهرستان را تا نیمه آبان امسال تامین کند اما هیچگونه آبی داده نشد.

وی با انتقاد از اجرای طرح های انتقال آب از سرشاخه های کارون تاکید کرد: اگر آبی برای انتقال وجود دارد، چرا سهمیه کشاورزان را در شادگان تامین نمی کنند؟

وی اضافه کرد: بذرهای کاشته شده در اراضی کشاورزی شادگان جوانه زده که به دلیل بی آبی در حال از بین رفتن است.

به گفته وی، کشاورزان شادگانی بدهی زیادی به بانک ها دارند و به این ترتیب خسارت سنگینی را متحمل می شوند.

وی گفت:کشاروزان شادگانی از سال ۸۷ با خشکسالی دست به گریبان هستند اما سال زراعی گذشته این مشکل به اوج خود رسید، و اگر امسال سهمیه آب اختصاص داده نشود نخیلات را به کلی از دست می دهیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه بیمه به زمین هایی که سهمیه آب دریافت نمی کنند تعلق نمی گیرد، گفت: بیمه خسارت و تلفات نخیلات را جبران نمی کند؛ علاوه بر این کشاورزان ۲۵ میلیون ریال برای هر هکتار هزینه می کنند اما بیمه در حدود سه میلیون ریال می پردازد که به هیچ وجه توجیه ندارد.

با ادامه تجمع کشاورزان در مقابل ساختمان سازمان آب و برق، مصطفی شبه معاون این سازمان و پورصدامی مدیرامور آب جنوب در جمع معترضان حاضر شدند.

مذاکرات مسئولان سازمان آب و برق با کشاورزان معترض در نمازخانه این سازمان برگزار و با قول بررسی موضوع، این تجمع خاتمه یافت.

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در رایباره همچنین نسبت به شرایط آبی شهرستان شادگان هشدار داد.

مصطفی شبه با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی منابع آب حوضه مارون گفت: سال زراعی گذشته با ۴۵۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره مخزن سد مارون آغاز شد، این در حالیست که امسال ذخایر آب به ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: حوضه رودخانه جراحی (مارون) با ۶۰۰ میلیون مترمکعب کاهش آورد سالانه آب روبه روست، از سوی دیگر با وجود باران مناسب، این بارش ها تاثیری در افزایش مخزن سد مارون نداشته اند، به همین دلیل ذخایر سد مارون کفاف آبیاری زمین های کشاورزی این حوضه را در سال زراعی جاری نمی دهد.

شبه، با اشاره به برنامه ریزی کشت که در ستاد بحران استانداری خوزستان اعلام شده، اظهار کرد: بر اساس این برنامه قرار بود در صورت وقوع بارش، رهاسازی آب از سد با تاخیر انجام شود.

وی اضافه کرد: بر اساس همین برنامه ریزی رهاسازی برای انتهای حوضه جراحی (شهرستان شادگان) از پنجشنبه آغاز شده که با توجه به ۳۰۰ کیلومتر طول حوضه، آب تا دو روز دیگر به شادگان می رسد.

وی با اشاره به شرایط نگران کننده حوضه جراحی گفت: توقف باران، و نیز تقاضای آب در این حوضه تامین آب شهرستان شادگان را با مشکل روبه رو می کند.

شبه، با بیان اینکه رعایت نکردن نوبت بندی در استفاده از آب، برنامه ریزی آبیاری در این حوضه را مختل می کند، افزود: در این شرایط انتظار می رود استانداری و مسئولان جهاد کشاورزی برای ایجاد نظم در نوبت بندی تلاش کنند تا کشاورزان پایین دست که بیشتر از همه در معرض خسارت هستند، آسیب نبینند.

وی تصریح کرد: به استانداری خوزستان پیشنهاد داده شده که اراضی کشاورزی شادگان امسال از برنامه کشت حذف شوند و به کشاورزان معوض کشت داده شود.

شادگان در جنوب خوزستان قراردارد. این شهرستان با میانگین تولید سالانه ۱۰۰ تن خرما مقام نخست تولید خرما در استان را دارد.

اراضی کشاورزی این شهرستان ۳۰ هزار هکتار و نخیلات ۱۲ هزار هکتار وسعت دارد.

جان باختن کارگر ۵۰ ساله درتبریز بر اثر سقوط از ساختمان ۱۱ طبقه

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: کارگر ۵۰ ساله به دنبال سقوط در ساختمان نیمه‌کاره، جان خود را از دست داد.

به گزارش۱آذرفارس،حبیب حسینقلی‌زاده گفت‌: ساعت ۱۸:۳۰ امروز یکشنبه به دنبال سقوط کارگر ۵۰ ساله در ساختمان نیمه‌کاره از طبقه ۱۱ منجر به فوتش شد.

وی گفت: با اعلام این گزارش به اپراتوری فوریت‌های پزشکی تبریز پایگاه ۲۰۲ اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

حسینقلی‌زاده افزود: متاسفانه بعلت شدت حادثه، مصدوم در دم فوت کرده بود.

اول آذرماه۱۳۹۴

akhbarkargari2468@gmail.com

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se