دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ , ۲۰:۲۱:۵۳ به وقت تهران
 
اسماعیل مولودی / مقالات
اقدام تروریستی اخیر در پاریس! نظری کوتاه به نیولیبرالیسم و حملات تروریستی و راسیستی اخیر!
یکشنبه, ۲۴ام آبان, ۱۳۹۴

امروز جامعه جهانی در طول ۲۴ ساعت گذشته ، دوباره شاهد یکی دیگر از حادثه مرگ بار تروریستی در پاریس است. همزمان فاشیستهای اسلامی با انفجار بمب ۴۰ نفر را در بغداد و دهها نفر دیگر را در جنوب بیروت هم کشتند. چند هفته پیش در یک حادثه تروریستی در نیجریه ۲۰۰۰ نفر قربانی اقدامات تروریستی بوکوحرام شدند. این و قایع از سا ل ۱۹۹۱ با نظم نوین متولد شده. ما شاهد اتفاقات ناگوار زیادی در این مدت بودیم. از سقوط بغداد و کابل گرفته تا تصرف کوبانی و قتل عام ایزدی ها بدست گروه فاشیستی دولت اسلامی همه و همه نتیجه ما به ازاء یک سیاست فاشیستی نیولبرالیستی است که حاکمیت سرمایه در دنیا پرچمدارش است. صنعت تروریسم پروری یکی از اقدامات جدی است که آمریکا و اروپا از آن سود میبرند از طرف دیگر زنده کردن سازمانهای راسیستی در اروپا و سر در آوردن این احزاب در پارلمانهای کشورهای اروپایی دو روی سکه سیاست نیو لیبرالیستی است .
مسله حمله پاریس اساسا در این راستا است که داعش میخواهد با عملیات ایذایی و نا امن کردن جامعه اروپا ؛ اولا خودرا مطرح کند ثانیا تلاش میکند با شک وارد کردن به جوامع اروپایی فشار های نظامی امروز را کم کند. حمله این بار داعش به ارگانها و سازمانهای دولتی نبود بلکه حمله مستقیم به مردم عادی که نشان دهد چقدر با افکار و رفتار جامعه اروپا اختلاف دارد. وجود یک جنگ خونین در خاورمیانه و آفریقا مانور دادن اسلامی سیاسی در دنیا را دارد به یک گرداب راسیستی /فاشیستی میکشاند.
با باز گذاشتن دست دولتهای دیکتاتور در خاورمیانه ، شمال آفریقا و نیجریه ، راه انداختن جنگ مذهبی شیعه و سنی، قتل عام مردم از طریق گروههای تروریستی اسلامی همه و همه در نتیجه وجود سیاست ضد بشری حاکمان امروز در اروپا و آمریکاست.
امروز شاهدهم زمان زنده شدن سازمانهای راسیستی و نژادپرست در اروپا و آمریکا، حمله راسیتهای به مکانهای عمومی از جمله مدارس، مکانهای پناهجویان در آلمان، سوید و اطریش از یک سو، همکاری و توافق حاکمیتهای کشورهای اروپایی با دولتهای ایران، عربستان سعودی و ترکیه آخرین دستاوردی است که از سال ۲۰۱۳ باعث سازمان دادن گروه داعش شد. حال داعش مورد حمله قرار گرفته و عکس العملش را با این حرکتها نشان میدهد تا فشار بر خودرا در صحنه نبرد خاورمیانه کم کند. انفجار هواپیمایی روسی، حمله روزانه و انفجار در بغداد، جنوب بیروت، حمله به زنان و دختران در افغانستان و پاکستان و نیز حمله تروریستی در پاریس همه و همه نمونه هایی هستند که در راستای سیاستهای ضد بشری که در دنیا اجرا میشود. نکته دیگر، موج عظیم پناهجویان و آواره شدن میلیونها انسان در خاورمیانه و آفریقا بطور مستقیم هم بخشی از این سناریو است .
وجود سازمانهای تروریستی و فاشیستی اسلامی، نقش دولت نژاد پرست اسراییل در خاورمیانه و نیز وجود احزاب فاشیستی در پارلمانهای کشورهای اروپایی دو روی سیاست نیولیبرالی است که امروز شاهدش هستیم. و جامعه سرمایه داری بانی و مسبب این جنایتهاست.
مرگ بر سرمایه داری.
اسماعیل مولودی
http://emoloudi.blogspot.se/
۲۴ آبان ۱۳۹۴ خورشیدی
۱۴ نوامبر ۲۰۱۵

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se