جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ , ۱۱:۰۵:۴۳ به وقت تهران
 
بیانیەها و قطعنامەها
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون زندانی شدن جعفر عظیم زاده
پنج شنبه, ۲۱ام آبان, ۱۳۹۴

۱۲۱۰۷۹۲۸_۱۰۱۵۳۴۱۷۲۲۵۸۷۲۷۵۸_۱۲۲۹۷۲۰۸۵۹۰۶۴۳۷۶۱۸۸_nجعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به مدت شش سال روانه زندان شد. زندانی کردن جعفر عظیم زاده با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، بر هم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش معنا و مفهوم اتهاماتی از این دست را بر ملا کرد. چرا که مصادیق این اتهامات در حکم صادره بر علیه وی تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، سازماندهی طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار حول همین طومار با خواست افزایش مزد، مدیریت و شرکت در تجمعات و اعتصابات کارگری، شکایت از غارتگران صندوق سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده هزار کارگر، نشست و برخاست با دیگر تشکلهای کارگری و مسائلی از این دست است.

با صدور و اجرای چنین حکمی بر علیه جعفر عظیم زاده، اینبار سرمایه داری حاکم بر ایران عریان تر از هر زمان دیگری رو به میلیونها کارگری که با کار ۱۲ ساعته و ۱۸ ساعته در فقر و فلاکت غوطه می خورند اعلام کرد حق خواست افزایش مزد و برخورداری از یک زندگی انسانی را حتی از طریق جمع آوری امضا و طومار ندارید. اعلام کرد هم باید روزانه ۱۲ تا ۱۸ ساعت کارکنید، هم باید گرسنه بمانید و هم نباید کلامی در باره چنین وضعیت مصیبت باری بر زبان آورید. اعلام کرد خواست افزایش مزد حتی با جمع آوری امضا و طومار، تجمع در مقابل مجلس و وزارت کار برای بیان خواستها، شکایت از غارتگران بر اساس اسناد مجلس خودشان و اعمالی از این دست از سوی کارگران، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ بر علیه نظام است. معلوم شد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ بر علیه نظام معنایش چیزی جز اقدام علیه منافع استثمارگران و غارتگران نیست.

اینبارسرمایه داری حاکم برایران بادولت تدبیروامیدش،باصدورواجرای حکم شش سال زندان برعلیه جعفرعظیم زاده،دامنه تحمیل بیحقوقی وسرکوب برعلیه بدیهی ترین وبرحقترین مطالبات کارگری رابه پایینترین سطح بروزاعتراضات کارگری همچون جمع آوری امضا،شکایت ازغارتگران وشرکت درتجمعات کوچک واعتصابات کارگری کشانده است. این یک اعلام جنگ عریان و کم سابقه برعلیه منافع میلیونها کارگروبرعلیه هست ونیست آنهاست.

جعفرعظیم زاده را دههاهزارکارگرمیشناسند،وی بارها درهیاتهای تشخیص وحل اختلاف،دیوان عدالت اداری ودراعتصابات کارگری با درایت وتیزبینی شرایط رابه نفع هزاران کارگررقم زده است. این کارگران ویرا ازنزدیک میشناسند وبرزندگی و ازخودگذشتگی این انسان شریف واقفاند.

آیا می شود کسانی همچون جعفر عظیم زاده را به زندان افکند، فعالین شاخص جنبش معلمان و جنبش کارگری را به بند کشید، با هر اعتراض کارگری در محل کارخانه کارگران را تحت تعقیب قضائی قرار داد، دامنه سرکوب را به پایین ترین سطح اعتراضات کارگری کشاند، بر میلیونها خانواده کارگری گرسنگی تحمیل کرد و آنوقت آنهم در عصر انفجار اطلاعات انتظار تلاطمات شدید اجتماعی را در چنین جامعه ای نداشت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با احساس مسئولیت بالا نسبت به روند رو به گسترش تحمیل شرایط برده وارتر بر طبقه کارگر ایران و اعلام مقابله قاطعانه با چنین روندی، یقین دارد که محبوس کردن جعفر عظیم زاده و تعرض گسترده به جنبش کارگری و جنبش معلمان نه تنها مفری برای تصمیم گیرندگان و مجریان چنین سیاستهایی نخواهد داشت بلکه لحظه به لحظه بر عمق و دامنه نفرت و انزجار عمومی از وضعیت موجود خواهد افزود.

ما در برابر زندانی کردن جعفر عظیم زاده و صدور و اجرای احکام سنگین بر علیه دیگر فعالین کارگری همچون محمود صالحی ها لحظه ای سکوت نخواهیم کرد. سرمایه داری حاکم بر ایران دامنه سرکوبش را به پایین ترین سطح مطالبات و اعتراضات کارگری کشانده است. چنین وضعیتی مسئولیت بسیار سنگینی را نه تنها بر دوش ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، بلکه بر دوش همه کارگران، کلیه نهادها و سازمانهای کارگری در ایران و جهان می گذارد. ما با درک عمیق از این مسئولیت و تاکید بر خواست آزادی فوری جعفر عظیم زاده و دیگر کارگران و معلمان زندانی و منع تعقیب قضائی آنان، همه کارگران، تشکلها و نهادهای کارگری در ایران و سرتاسر جهان را به ایستادگی و اعتراض در برابر محبوس کردن فعالین شاخص جنبش کارگری و جنبش معلمان فرا می خوانیم و از آنان میخواهیم در صفی متحد و یکپارچه به اعتراض در برابر محبوس کردن جعفر عظیم زاده و تداوم زندان دیگر فعالین کارگری و جنبش معلمان برخیزند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

۲۰آبان ۹۴

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se