دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ , ۲۰:۱۸:۴۶ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات
نسان نودینیان. داوود رفاهی: اخبار کارگری
چهارشنبه, ۲۰ام آبان, ۱۳۹۴

١٩ آبان ١٣٩۴
اعتراضات
تجمع اعتراضی کارگران «عرف ایران»
کارگران شرکت عرف ایران در اعتراض به پرداخت نکردن دو ماه حقوق و دستمزدها توسط کارفرما مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند. کارگران میگویند؛ حدود ۶٠ نفر هستیم که درشرکت عرف ایران به ساخت علائم فنی وترافیکی مشغولیم اما در نتیجه جابجایی مدیران این شرکت بابت ٢ ماه مزد و شش ماه حق بیمه از کارفرما طلبکاریم.

تداوم اعتراضات کارگران واگن پارس
١٣ آبان اعتراضات کارگران واگن پارس بخاطر سه ماه دستمزد معوقه و متوقف شدن کار کارخانه و خطر بیکار شدنشان از کار وارد هشتمین روز خود شد. به گفتهٔ کارگران واگن پارس؛ به دستور کارفرما دست کم ١٠ روز است که فعالیت تولیدی کارخانه محدود شده و ١١ نفر از کارگران به برخی دلایل نامشخص در بیرون از درب کارخانه بلاتکلیف نگه داشته شده اند. کارفرما از کارگران طلب دو ماه فرصت کرده است. ولی کارگران جواب فوری میخواهند. نزدیک به ٢٠٠ نفر از این کارگران در حوالی ظهر روز ۵ آبان خیابان مجاور کارخانه تجمع کردند. کارگران خواستار تغییر مدیریت و پرداخت فوری طلب هایشان شدند.

اعتراض کارگران شرکت حفاری “سپنتا بین المللی” نتیجه داد
١٣ آبان بدنبال اعتراضات مداوم از جانب کارگران شرکت حفاری “سپنتا بین الملل “، مطالبات ١٢ماهه ٧۵۶ کارگر این کارخانه ‌یکجا پرداخت شد.

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت هما
١٢ آبان بیش از ۵٠٠ نفر از بازنشستگان شرکت هما در اعتراض به پرداخت نشدن افزایش مستمری خود در سالن مجتمع ورزشی کارکنان این شرکت تجمعی اعتراضی بر پا کردند. بنا بر مصوبات شرکت هما افزایشات حقوقی که شامل افراد شاغل می شود باید به بازنشستگان نیز تعلق بگیرد و از ابتدای شهریورماه سال پیش (١۴ ماه قبل) حقوق شاغلان ١٠ درصد افزایش یافت و طبق توافق قرار شد تا حقوق بازنشستگان ۶ درصد افزایش یابد. اما این افزایش به بازنشستگان تعلق نگرفته است. در این روز با وعده پاسخگویی به کارگران تا هفته آینده، کارگران موقتا اعتراضشان را خاتمه دادند. این تجمع در نهایت با وعده پرداخت مطالبات ، هیچ‌یک از مسئولان شرکت در محل تجمع حاضر نشدند و این‌طرز برخورد بر ناراحتی تجمع‌کنندگان افزود: تاجائی‌که معترضان به جلوی در ورودی حرکت کرده و با قول رسیدگی به این موضوع در هفته آینده به تجمع خود خاتمه دادند.

اعتراض موفقیت آمیر کارگران قطار شهری اهواز (پیمانکاری کیسون)
١٢ آبان ١١٠٠ کارگر قطار شهری اهواز (پیمانکاری کیسون) بعد از یکماه تجمع و اعتراض متحدانه موفق شدند ۶ ماه دستمزد پرداخت نشده خود را دریافت کنند. ین کارگران از دهم مهرماه اعتراضات خود آغاز کرده بودند. اکنون به کارگران گفته شده است که احتمال اخراج ٣۶٠ کارگر قرار دادی این شرکت است. و در این شرکت هزار کارگر قرارداد موقت هستند که همگی نگران بیکار شدن خود از کارند. کارفرما که زیر فشار اعتراضات ناگزیر به پرداخت ٨ ماه دستمزد عقب مانده شده است، میگوید دیگر حاضر به ادامه کار نیست و قصد تعطیلی کارگاه را دارد. و این سرآغاز جدالی دیگری در این مرکز کارگری است.

تداوم تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیر
١٧ آبان دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در اعتراض به وضعیت سلف سرویس و کیفیت پایین غذا، در مقابل سلف سرویس تجمع کردند.

چهارمین روز تجمع کارگران پویا غرب کرمانشاه در تهران
کارگران اخراجی شرکت پویا غرب کرمانشاه در اعتراض به واگذاری واحدهای مسکونی سازمانی کارگران به بانک صادرات برای چهارمین روز متوالی مقابل دفتر مرکزی شرکت در تهران تجمع کردند.
اخراج و بیکارسازی
٣٨٠کارگر پیمانی قطار شهری اهواز اخراج شدند
اخراج این کارگران روز سه شنبه ١٢آبان زمانی از سوی کارفرما اتفاق افتاده که یک روز قبل از آن شرکت قطار شهری اهواز از محل مطالبات کارفرما معادل ۶ ماه از معوقات مزدی کارگران را بعد از ٣٢ روز اعتصاب پرداخت کرده بود.

اخراج ۴٢٠کارگر شرکت حمل ونقل خلیج فارس طی ۶ماه گذشته!
۴٢٠کارگر شرکت بین المللی حمل ونقل «خلیج فارس» (گندم وآرد )طی شش ماه گذشته با اتمام قرارداد کار بیکار شده‌اند.

نگرانی ٧٠ کارگر «ایران چوب » قزوین از تهدید امنیت شغلی
به دلیل توقف موقت فعالیت کارخانه ایران چوب قزوین در یک ماه گذشته، ٧٠ کارگر این کارخانه سازنده انواع چوب در معرض خطر امنیت شغلی قرار گرفته اند.

۵٠ کارگر کارخانه فولاد قزوین اخراج شدند
در کارخانه «فولاد قزوین» واقع در تاکستان ۵٠ کارگر این واحد صنعتی اخراج شدند. در این واحد تولیدی ۴٠٠کارگر مشغول به کار بودند اما طی سال جاری تاکنون حدود ١٠٠نفر از کارگران پس از اتمام قرار داد کار در دو دسته ۵٠نفری اخراج شده اند.

اخراج٣٣نفرازنیروهای‌فضای‌سبزشهرداری‌قوچان
کارگران در فضای سبز به صورت فصلی در آغاز فصل بهار مورد استفاده قرار می‌گیرند و در ابتدای فصل سرما ادامه همکاری با آنها قطع می‌شود.
کارگران
ویژه جعفر عظیم زاده
جعفرعظیم زاده برای اجرای حکم شش سال حبس به زندان رفت! بر اساس ابلاغیه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ٣٣ اوین، جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز یکشنبه ١٧/٨/٩۴ ساعت ده صبح برای تحمل شش سال زندان به دادسرای مستقر در زندان اوین رفت. علیرغم عدم اطلاع رسانی عمومی درمورد حضور آقای عظیم زاده برای تاریخ امروز ، با این وجود تعدادی از دوستان و کارگران همراه ایشان وتعدادی نیز قبل از حضور وی بمنظور اعتراض و دیدار با این کارگرمبارز سرشناس در محوطه زندان اوین حضوریافتند. این کارگران که از نقاط مختلف از جمله سنندج، اصفهان، کرج و تهران برای مشایعت و قدرشناسی از این فعال کارگری که به جرم بیش از یک دهه تلاش های پیگیر در طرح مطالبات کارگران بویژه افزایش مزد وبعنوان صدای رسای اعتراض کارگری اینک راهی زندان شده بود، در فضایی از اندوه و خشم و اعتراض وانزجار برای مدت کوتاهی گردهم آمدند تا این چهره خوشنام کارگری را همراهی کنند. جعفر عظیم زاده نیز ضمن تشکرازحضوردوستان وهمراهان ، سخنان کوتاهی را ایرادکرد و گفت: “در بیش از یک دهه فعالیت ما که بطور علنی وقانونی انجام وتماما” روی سایت ما منعکس ومنتشر شده، چیزی جزدفاع از منافع کارگران وارتقاء سطح زندگی ومعیشت آنان و همچنین تلاش برای ایجادتشکل های مستقل کارگری بعنوان پایه ای ترین حق طبقه کارگر ، نبوده است. ودرهرشرایطی براین خواسته ها پای میفشاریم. کیفرخواست من وامثال من صدای اعتراض کارگران علیه تعرض بی وقفه نهادهای سرمایه بر شرایط زیست و زندگی کارگران بوده است.” حضور این دوستان و فعالین نه تنها سمبل اعتراض به این فشارها ومحدودیت ها به چهره های سرشناس کارگری که اخیرا” شدت بیشتری گرفته ست، بلکه نشان از عزم راسخ آنان برای ادامه راه نمایندگان زندانی خود در دفاع از سطح زندگی و معیشت کارگران درمقابل تعرض دایم مدافعان سرمایه است. زنده باد اتحاد وهمبستگی طبقه کارگر اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٧آبان ٩۴

پروین محمدی:جعفر عظیم زاده امنیت غارتگران و استثمارگران را به خطر انداخته بود!
هنوز از شوک خبر مرگ شاهرخ زمانی بعد از تحمل پنج سال زندان به جرم دفاع از حقوق انسانی کارگران بیرون نیامده بودم که خبر دستگیری علی نجاتی، ٩ سال محکومیت محمود صالحی در دادگاه بدوی، حکم زندان زنده یاد کورش بخشنده و در ادامه با کمال ناباوری ابلاغیه دادگاه اجرای احکام مبنی بر اجرای شش سال زندان قطعی جعفر عظیم زاده به دستمان رسید. کارگری که در طول سالیانی که با ایشان آشنا شدم لحظه ای از اعتراض به آوار فجایعی که هر روزه بر سر ما کارگران خراب میشود دست برنداشت و همه توانش را برای پیشبرد اهدافش، که چیزی جز بهبود شرایط کارو زیست کارگران نبود به کار بست.روزی که در اواخر سال ١٣٨٧ با اتحادیه آزاد کارگران ایران از طریق وی آشنا شدم آنان در تلاش برای جمع آوری طوماری اعتراضی بر علیه تحمیل حداقل مزد ناچیز در سراسر کشور بودند. منکه درطول زندگیم به عنوان یک کارگر و نماینده آنان در شورای اسلامی کارخانه صنایع فلزی،تشکلی جز تشکلهای دست ساز دولتی ندیده بودم و بدلیل ماهیت ضد کارگری این نوع تشکلها در برزخی جهت پیدا کردن راهی برای دفاعی جانانه و واقعی از حقوق خود و همکارانم قرار داشتم، باورم نمیشد که کارگرانی با تحمل هزینه های فراوان پا به میدان گذاشته باشند و خواست و آرزوی هم طبقاتیهایشانرا که خواهان تشکلات مستقل و آزاد بوده اند تحقق بخشند، تشکلهایی که بدون وابستگی های جناحی و حکومتی خواسته های واقعی ما کارگران را بدون تخفیف نمایندگی کنند. در سال ٩١ وقتی همه ما در اتحادیه از تحمیل حداقل مزد خفت بار بشدت ناراحت بودیم این جعفر عظیم زاده بود که سامان دادن طومار اعتراضی بر علیه تعیین مزد و شرایط به غایت وحشتناک کارگران را پیشنهاد دادو طومار اعتراضی ۴٠ هزار نفره کارگران بر علیه دستمزدهای زیر خط فقر شکل گرفت. در گیر و دار اعتراض به حداقل مزد و تلاش برای رساندن صدایمان به گوش حکومتیانبودیم که در کش و قوس دعواهای جناحی، پرونده اختلاس میلیاردی یکی از مدیران تامین اجتماعی (سعید مرتضوی) رونمائی شد. باز این جعفر عظیم زاده بود که پیشنهاد طرح شکایت از غارت صندوق تامین اجتماعی را مطرح کرد و در فرصت بسیار محدودی در هفته های آخر سال ٩٢ به همراه ۵ نفر دیگر به نمایندگی از هزار کارگر با انتخاب دکتر خلیل بهرامیان به عنوان وکیل دست به شکایت زدیم. جعفر هیچ توهمی نسبت به این مسئله که به این شکایت رسیدگی عادلانه نخواهد شد نداشت با اینحال بر این نکته تاکید داشت که به صرف اینکه ممکن است رسیدگی عادلانه ای به شکایت ما نشود ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم. این اموال ما در صندوق تامین اجتماعی است که به غارت رفته است بنا بر این اگر هیچ کاری از دست مان بر نمی آید و نمی گذارند در صفی هزاران نفره در خیابانها دست به اعتراض بزنیم خود نفس این شکایت یک نوع اعتراض تلقی می شود. می گفت بگذار دزدان بدانند که ما حداقل نسبت به غارت دسترنج مان بی تفاوت نیستیم.آری این جعفرعظیمزاده بود که ایده اعتراض به حکم شلاق برعلیه چهارکارگر پتروشیمی رازی را مطرح کرد و…، وقتی اتهامات جعفر و مصادیق آنها را در حکم صادره خواندم از واماندگی کسانی که برای تحمیق ما کارگران اتهاماتی از قبیلاقدام علیه امنیت ملیرابه چنین انسان شریفی وارد می کنند در بهت و حیرت فرو رفتم چرا که متوجه معنای واقعی اتهام اقدام علیه امنیت ملی شده بودم. متوجه شدم که در این مملکت جمع آوری طومار اعتراضی برای افزایش حداقل مزد، شکایت از غارتگران، ایجاد تشکل مستقل، اعتراض به صدور حکم شلاق بر علیه کارگران و اعتراض به فقر و فلاکت از نظر حکومت اقدام علیه امنیت ملیاست. متوجه شدم که در نزد اینان اقدام علیه امنیت ملی چه معنائی دارد. اقدامات جعفر عظیم زاده و همراهانش تنها امنیت مفت خورانی را که با به سکوت کشاندن کارگران در امنیت کامل به اختلاس و دزدیهای شان میپرداختند به خطر انداخته بود و لاغیر. طومار اعتراضی ۴٠ هزار نفره کارگران، شرایط و امنیت را برای دزدانی که میخواستند هر ساله بیش از پیش حداقل مزد را منجمد کنند سخت تر کرد و انعکاس فوق العاده این اعتراض در رسانه ها و افکار عمومی، ترس و وحشت در صفوف آنانبراه انداخت و امنیت شان را به مخاطره افکند. بله جعفر عظیم زاده، این کارگر معترض و آگاه،امنیت غارتگران و استثمارگران را به خطر انداخته بود و باید محبوسش میکردند تا در امان باشند تا قادر به تداوم غارت و چپاول دسترنج ما کارگران باشند. اما اینان از یک چیز غافل اندو آن اینکه به زندان انداختن جعفر و جعفرها راه به جائی نخواهد برد. چرا که طی ٣٧ سال گذشته چنان شرایط مشقت باری بر میلیونها کارگر در ایران تحمیل شده است که دیگر کارد به استخوان همه ما کارگران رسیده است. اینان سخت در اشتباهند که گویا می توانند هم بردگی و فلاکت بی پایانی را بر ما کارگران تحمیل کنند و هم مهر سکوت و تمکین بر زبانمان بزنند. دیگر هیچ کارگری حتی ذره ای تاب تحمل شرایط موجود را ندارد و دور نیست روزی که جعفر و جعفرها با مبارزات هر دم گسترده تر ما کارگران،بر روی دستهایمان از زندان آزاد شوند.ننگ به زندان افکندن کارگران بدلیل خواست افزایش مزد، بدلیل اعتراض به صدور حکم شلاق، بدلیل اعتراض به فقر و فلاکت و بدلیل عدالت خواهی و برابری طلبی برای ابدیت بر پیشانی طراحان و مجریان چنین سیاستهایی باقی خواهد ماند. ١٨آبان ٩۴

ناهید خداجو ، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ! درمورد احضار و زندان رفتن جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه.
وقتی خبر احضار جعفر عظیم زاده یکی از کارگران معترض و سازش ناپذیر عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را شنیدم قبل از هر چیز این مسئله به ذهنم خطور کرد که این چه دنیائی است که باید کارگران ایران به جرم تلاش برای بهبود زندگی و معیشت شان مورد تهاجم قرار بگیرند و با اتهاماتی واهی و سنگین، محاکمه و زندان نیز بر فقر و فلاکت شان افزوده شود. لحظه ای به یاد دیگر کارگران و رهبران کارگری سراسر کشور افتادم و بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی و شاهرخ زمانی و محمد جراحی و کارگران معترض خاتون آباد که برای لقمه ای نان به گلوله بسته شدند تا کارگران بافق و پلی اکریل اصفهان و کارگران پتروشیمی های ماهشهر و لاستیک البرز که یک شبه ٣٠٠ نفرشان را دستگیر کردند تا کارگران صنایع فلزی و واگن پارس تا فرش البرز و پارس و کارگران شورای موقت ذوب آهن اصفهان و غالب و خالد حسینی و وفا قادری و محمود صالحی و محمد عبدی پور و برهان دیوارگر و سعید ترابیان و داود رضوی و حسن سعیدی و ابراهیم مددی و منصور اسالو و …، و نزدیک به هزار کارگر شرکت واحد تهران که بدلیل اعتصاب در سال ١٣٨۴ دستگیر شدند تا همکارانم در اتحادیه آزاد کارگران ایران از صدیق کریمی و شیث امانی و شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا تا جمیل محمدی و جوانمیر مرادی و خالد سواری و ١٣ کارگری که در سال ١٣٨۶ در روز جهانی در شهر سنندج دستگیر و به زندان و شلاق محکوم شدند تا کارگران ایرانخودرو و کارگران معترض شاهو و ریسندگی پرریس تا اعضای کمیته هماهنگی و کمیته پیگیری و کانون مدافعان حقوق کارگر و انسانهای عزیز دیگری که در جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی به زندان افکنده شدند و شرایط سختی را تحمل کردند افتادم و طبیعتا به خود آمدم و همچون همیشه بار دیگر این واقعیت تلخ بر دوشم سنگینی کرد که متاسفانه ما کارگران در جامعه ای زندگی میکنیم که هر صدای حق طلبانه ای را همیشه سرکوب و صاحبان این نوای روح انگیز انسانی را دستگیر و به زندان محکوم کرده اند تا آنها را وادار به عقب نشینی از مطالبات بر حق شان بکنند، غافل از اینکه معیشت و برخورداری از رفاه و تلاش برای برخورداری از یک زندگی انسانی هیچگاه تعطیل پذیر نبوده است. به همین دلیل هم است که میگویم حامیان سرمایه با اینهمه سرکوب و زندان و دار و درفش آیا توانسته اند اعتراضات و اعتصابات و تجمعات کارگران را مهار کنند؟ آیا توانسته اند تلاش کارگران و زحمتکشان را برای برخورداری از یک زندگی انسانی عقب برانند. آیا میتوانند حق طلبی کارگرانی را که تمام رفاهیات و امکانات موجود در جامعه بدست آنها تولید میشود و خود آنان از همه این نعمات محرومند وادار به تمکین بکنند و آیا جز این است که در همین دنیای موجود میلیونها کارگر و زحمتکش حق و حقوق واقعی شان را در مقابل کار تعریف شده میخواهند، امنیت شغلی و تامین بیمه ها و زندگی و معیشت انسانی شان را می خواهند؟ چگونه است که حاکمان و کارفرمایان تمام امکانات موجود در جامعه را متعلق به خود می بینند و در هر شرایطی زندگی مرفه و ایده آلی را با تجملات، مسافرتهای خارج کشور، خانه هایی که بیشتر به کاخ شبیه است، تحصیلات فرزندانشان در بهترین دانشگاههای خارج از کشور و بریز و بپاش های آنچنانی را برای خود و خانواده هایشان امری طبیعی میدانند اما به محض کوچکترین اعتراض کارگر به زندگی و معیشت به یغما رفته اش بلافاصله با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و ضدیت با جمهوری اسلامی با او برخورد میکنند و با محاکمه و زندان سرنوشت نامعلومی را برایش رقم میزنند. مگر جعفر عظیم زاده و دیگر کارگران چه میخواهند که این حد حامیان سرمایه را به وحشت و مخاطره میندازد. جعفر عظیم زاده یک رهبر کارگری و از هماهنگ کنندگان ۴٠ هزار امضای کارگری است که در سال ٩١ برای افزایش حداقل مزد اقدام به جمع آوری امضا کردند و در نوبت اول ده هزار امضا را همراه با نامه ای اعتراضی به مجلس، ریاست جمهوری، و وزارت کار ارائه دادند و سی هزار امضای دیگر را در سه نوبت دیگر به همین ترتیب به همراه نامه های مربوطه تحویل و نهایتا بر اثر بی توجهی مسئولین تجمعاتی را در محل وزارت کار برگزار کردند و از اینطریق اعتراضشان را به حداقل مزد که همیشه از بالا تعیین میشود ابراز کردند. آخر این چه دنیایی است که میلیونها انسان در کشوری برای امرار معاش مجبور به فروش نیروی کارشان به همنوع خود میشوند و آنوقت قیمت آنرا کسان دیگری از بالا و در نهادی به نام شورایعالی کار تعیین میکنند. جرم جعفر این است که هر کجا صدای اعتراض کارگری بلند شده است وی به عنوان کارگری که هم طبقه ای هایش را به خاک سیاه نشانده اند همصدایی کرده است. جعفر عظیم زاده ایجاد تشکلهای مستقل کارگری را سر لوحه اقدامات حق طلبانه خود میداند تا کارگران قادر به ابراز اعتراض متحدانه نسبت به تحمیل بی حقوقی و ستم بر خود شوند تا از این طریق هستی به گرو گرفته شده میلیونها انسان از دست اقلیتی ناچیز و مفتخور باز ستانده شود. وی ایده پرداز ایجاد کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری و یکی از بانیان این تشکل و سپس اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار و نهایتا اتحادیه آزاد کارگران ایران است. جعفر یکی از نماینده های هزار کارگری است که با دادن وکالت به دکتر خلیل بهرامیان شکایتی را علیه غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی مطرح کرده اند. حق جعفر و میلیونها کارگر است که نسبت به غارت و چپاول صندوقی اعتراض کنند که قبل از دریافت دستمزدشان حق بیمه از حقوق ناچیزشان سالهای سال کسر شده و برای دوران پیری و از کار افتادگی در صندوق این سازمان ذخیره شده است. اگر کارگر میداند و می فهمد کجا و چگونه هستی و دسترنج ناچیزش به یغما رفته است بسیار طبیعی نیز هست که نسبت به این غارت مغول وار اعتراض کند و با صدای رسا آنرا به گوش حاکمان و افکار عمومی برساند. این حق را هیچکس نمیتواند از ما کارگران بگیرد. لذا بنوبه خود اعلام میکنم دولت و کارفرمایان باید بدانند که محاکمه و زندانی کردن رهبران کارگری چیزی نیست که براحتی از گلویشان پایین برود اینان باید بدانند محاکمه جعفر عظیم زاده محاکمه حق ما کارگران برای یک زندگی انسانی است و آنان با چنین محاکماتی چه در مورد جعفر و چه در مورد دیگر کارگران معترض راه به جائی نخواهند برد چرا که زندگی و تلاش برای برخورداری از معیشتی شرافتمندانه و انسانی تعطیل بردار نیست، چرا که دیگر ما کارگران تحمل اینهمه بی حقوقی، نابرابری، دزدی از جیب و سفره هایمان و زندانی و محاکمه کردن هم طبقه ای های جسور و حق طلب مان را نداریم و طبیعتا عکس العمل مناسبی نیز به آن نشان خواهیم داد.

ویژه مرگ کورش بخشنده
پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت مرگ کوروش بخشنده! قلب پرشور کوروش بخشنده از تپش باز ایستاد. جنبش کارگری ایران به فاصله کوتاهی از مرگ شاهرخ زمانی و در شرایطی که طی چند ماه گذشته فعالین جنبش کارگری و جنبش معلمان آماج بیشترین دستگیریها و صدور احکام سنگین قرار گرفته اند یکی دیگر از پرکارترین و با تجربه ترین فعال شناخته شده خود را از دست داد. کوروش بخشنده از اعضای شاخص کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری،در مقطعی سخنگوی کمیته دفاع ازکارگران مهاباد و عضو هیات اجرایی این کمیته بود که علیرغم دستگیریهای متعدد و اعمال فشار بر علیه اش، لحظه ای در دفاع از منافع طبقه کارگر ایران آرام نگرفت. وی از جمله فعالین کارگری در شهر سنندج بود که به نحو چشمگیری بر همراهی و همگامی تشکلهای کارگری در مناسبتهای مختلف در شهر سنندج پای می فشرد. بی تردید مرگ کوروش یک ضایعه برای جنبش کارگری ایران است. ما با ابراز تاسف عمیق از مرگ ناگهانی این رزمنده پیگیر و سازش ناپذیر طبقه کارگر ایران، این ضایعه جبران ناپذیر را به خانواده کوروش عزیز، دوستان و یارانش در کمیته هماهنگی، کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و جنبش بزرگ کارگری ایران صمیمانه تسلیت می گوئیم و بر تحقق آرمانها و آمال و آرزوهای کوروش عهد می بندیم.١۵ آبان ماه ١٣٩۴

واحد سیده. یام تسلیت بمناسبت مرگ کوروش بخشنده
از دردی گریسته ام که از آن من نیست. از لذتی جان گرفته ام که از آن من نیست. با مرگی جان می سپارم که از آن من نیست.
خانواده محترم بخشنده، دوستان و هم طبقه ای های کارگر! کوروش بخشنده چهره صادق و سیمای شناخته شده جنبش کارگری ایران برای همیشه دیده از جهان فروبست. با مرگ او همه ما بهت زده و داغ دار انسان مبارزی شدیم که جهان را عاری از هرگونه ظلم و استثمار انسان به دست انسان، می خواست و بنا نهادن جامعه ای آزاد و برابر را برای همه انسانها آرزو می کرد.قلب مهربان این فعال کارگری در حالی از تپش ایستاد که دیگر تحمل فشارها و محدودیتهای تحمیل شده را نداشت. بدون شک نام و خاطر کوروش برای همیشه بر تارک تاریخ خواهد درخشید. بدین وسیله مرگ نابهنگام و اندوه ناک دوست و همرزم عزیزم را به خانواده، دوستان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و کل جنبش کارگری ایران تسلیت می گویم و خود را در غم آنان سهیم میدانم. واحد سیده. زندان مرکزی مهاباد آبان ٩۴

در گذشت ناگهانی کوروش بخشنده فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی!
با کمال تاسف کوروش بخشنده فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی و از اعضای هیات اجرایی کمیته دفاع ازکارگران مهاباد، ساعت ١.۵ بعداز ظهر امروز پنجشنبه ١۴/٠٨/٩۴ به علت ایست قلبی در شهر سنندج، دیده از جهان فرو بست. کوروش بخشنده که دچار عارضه جدی قلبی بود و یک بار نیز مورد عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بود بود همواره در معرض تهدید احضار و بازداشت قرارداشت و امروزپنجشنبه نیزباردیگر ازطرف اداره اطلاعات با او تماس تلفنی گرفته شد و مشخص نیست که این بارماموران اطلاعات از جان او چه می خواستند؟چندروز قبل نیزمامورین اطلاعات طی تماسی اورا تهدید کرده بودند که حق ندارد در مراسم سالگرد مبارزات کوبانی شرکت کند . کوروش بخشنده بارها احضار و بازداشت شد که آخرین مورد آن چند روز قبل از ٨ مارس، در روز جهانی زن بود که بعد از دو ماه بازداشت ، سرانجام با وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد گردید. وی بعدا توسط دادگاه بدوی به دو سال حبس محکوم شد. این حکم سپس طبق ماده ٣٨ قانون مجازات عمومی به سه ماه و یک روز حبس تقلیل یافت. زمان اجرای این حکم ١۵ آبان بود و قرار بود که کوروش فردا برای اجرای حکم به زندان سنندج مراجعه کند. قلب تپنده کوروش بخشنده سرانجام بعد از تحمل رنج های بسیار،از تپش باز ایستاد و جنبش کارگری یکی از فعالان جدی و پی گیر خودرا ازدست داد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن ابرازتاسف عمیق، این ضایعه اسفناک را به خانواده محترم ایشان و همه کارگران و فعالین کارگری تسلیت می گوید. این کمیته همچنین مجموعه فشارهای جسمی و روحی وارده بر فعالین کارگری را در وقوع اینگونه اتفاقات اسفناک موثر دانسته و خواهان پایان بخشیدن به اینگونه فشارها و توقف فوری آزار و اذیت کارگران و فعالین کارگری است. یادش گرامی و راهش پر رهروباد کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ٩۴/٠٨/١۵

به مناسبت مرگ نابهنگام مبارز آگاه و خستگی ناپذیر جنبش کارگری ایران ، کوروش بخشنده! کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده! جنبش کارگری ایران سیمای شناخته شده و مبارز خود، کوروش بخشنده را از دست داد… با غم و اندوه فراوان به اطلاع می رسانیم ظهر روز پنجشنبه ١۴ آبان ماه سال جاری کوروش بخشنده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد بر اثر عارضه قلبی در سنندج جانباخت. کوروش بخشنده عمر پربار خود را در راه رهایی طبقه کارگر از یوغ استثمار سرمایه سپری نمود، نامبرده با وجود اینکه از سالها قبل با دردی جانکاه در ناحیه قلب دست و پنجه نرم می کرد، هیچگاه تسلیم بیماری اش نشد و طی سالهای گذشته با وجود تهدید، احضار، بازداشت و همین اواخر که به زندان تعزیری محکوم گردیده بود لحظه ای هم از اهداف خود پا پس نکشید و تا آخرین دقایق حیاتش دلسوزانه، فداکارانه وپیگیرانه برای تحقق آن فعالیت نمود. جانباختن این انسان مبارز برای شمار زیادی از کارگران و فعالین کارگری ایران که وی را از نزدیک می شناختند، مایه تاسف و اندوه خواهد شد. هم طبقه ای های کوروش بخشنده یاد و خاطر وی را هرگز فراموش نخواهند کرد و با ادامه راه این فعال سرشناس جنبش کارگری ایران یادش را گرامی خواهند داشت.ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهابادجانباختن کوروش بخشنده را به اعضای خانواده، دوستان و جنبش کارگری ایران تسلیت می گوئیم و خود را در غم آنها سهیم می دانیم. کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

تسلیت به مناسبت خاموشی کوروش بخشنده!
با تاسف و اندوه فراوان اطلاع یافتیم که کوروش بخشنده از فعالین مبارز و سرشناس جنبش کارگری ایران روز پنجشنبه ١۴ آبان ١٣٩۴، برابر با پنجم نوامبر ٢٠١۵، بر اثر ایست قلبی در گذشته است. کوروش بخشنده، فعال کارگری با سابقه و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و نیز از اعضای هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد بود و تا آخرین روزهای زندگی علیه نظام سرمایه داری و برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و دست یابی کارگران به حقوق خود پیگیرانه مبارزه کرد. به همین دلیل او همواره توسط رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی مورد اذیت و آزار قرار داشت و برایش پرونده سازی می کردند تا با بند کشیدن او از فعالیت هایش جلو گیری کنند. این اذیت و آزارها، بازداشتها و دادگاهی کردنها در شرایطی بود که کوروش بخشنده از شرایط جسمی مساعدی برخوردار نبود. کوروش بخشنده در پیامی به تشکل‌های کارگری در سراسر جهان که در مراسم بزرگداشت شاهرخ زمانی و همبستگی با جنبش کارگری ایران در تورنتو در ٢۴ اکتبر قرائت گردید اعلام کرد: ” رفقا ودوستان گرامی! من کوروش بخشنده فعال کارگری ساکن ایران هستم. در ما‌ههای اخیر دستگاه‌های امنیتی حکومت ایران فشارهای مضاعفی را به فعالان کارگری مستقل و غیر دولتی وارد کرده اند که می‌توان در این رابطه به صادر کردن احکام متعدد برای کوشندگان ایجاد تشکل‌های کارگری و همچنین بازداشت‌های متعدد اشاره کرد.همان‌طور که مستحضر هستید، شاهرخ زمانی، فعال کارگری و چپ‌گرای ایران، در زندان بر اثر مرگ مشکوک، فوت کرد. علاوه بر این محمود صالحی از فعالین کارگری خوشنام و شناخته شده ایران نیز به دلایل واهی به ٩ سال زندان محکوم شده است.من هم یکی از همان کارگرانی هستم که چندی پیش در دادگاه حاضر و دادگاهی شده و در حال حاضر منتظر صدورحکم دادگاه هستم. جرم من و دیگر فعالان کارگری در ایران به جز تلاش برای ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل و واقعی، دستیابی کارگران به حق اعتصاب، دستمزد شایسته و دیگر حقوق جهان‌شمول طبقه کارگر چیز دیگری نیست..رفقا، فشارهای پیاپی نهادهای امنیتی وضعیت فعالان کارگری ایران را روز به روز وخیم‌تر کرده است. تمام این‌ها در حالی رخ می‌دهد که از طرف سازمان جهانی کار دولت ایران و نهاد کارگری وابسته به او، خانه کارگر، کماکان به رسمیت شناخته می‌شوند و اعتراضات به شرایط امنیتی فعالان کارگری، کاملا به محاق رفته است. از شما می‌خواهم، در راستای همبستگی جهانی طبقه کارگر، درمقابل این فشارها، از کارگران در ایران حمایت کنید. نگذارید صدای دلسوزان راه رهایی طبقه کارگر در نطفه خفه شود. با سپاس، کوروش بخشنده عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری” خاموشی نابهنگام کوروش بخشنده، چنین صدای مصمم و رسایی علیه سرمایه و حکومت آن در ایران، ضایعه ای دردناک برای جنبش کارگری ایران است. ما درگذشت کوروش عزیز را به خانواده ایشان، به دوستان و هم رزمان او، به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و جنبش کارگری ایران تسلیت می گوییم و خود را در اندوه آنان شریک می دانیم و همانطور که او می خواست به سهم خود تلاش گسترده تری خواهیم کرد که صدای مبارزین طبقه کارگر در ایران هر چه وسیعتر در سطح جهانی انعکاس یابد. یاد کوروش بخشنده، شاهرخ زمانی و کلیه جان باختگان راه آزادی طبقه کارگر گرامی باد! اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ۵ نوامبر ٢٠١۵

پیام کانون صنفی معلمان ایران! کوروش بخشنده از فعالین کارگری در سنندج درگذشت
کوروش بخشنده از فعالین کارگری کُردستان، یکی از چهره‌های سرشناس دفاع از حقوق کارگران بر اثر عارضه‌ی قلبی در زادگاهش سنندج درگذشت. با کمال تاسف، قبل از ظهر پنج‌شنبه، چهاردهم آبان‌ماه، کوروش بخشنده عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در زادگاهش فوت کرد.
از قرار معلوم آقای بخشنده به دلیل ایست قلبی جان خود را از دست داده است. وی سال گذشته بر اثر ناراحتی قلبی مدتی را در تهران و تحت عمل جراحی سپری کرده بود. اواخر سال گذشته کوروش بخشنده پس از دو ماه حبس در سلول‌های انفرادی، با وثیقه‌ی یکصد میلیون تومانی آزاد شده بود.
درگذشت کوروش بخشنده از فعالین سرشناس و پیگیر جنبش کارگری، ضایعه ای دردناک برای کارگران و دستمزدبگیران ایران است

پیام تسلیت سه تن از زندانیان سیاسی رجایی شهر بمناسبت درگذشت کوروش بخشنده.
اگر چه غافلگیر کننده بود اما آنچه که دیگر بار برای جنبش کارگری ایران اتفاق افتاده یک تراژدی بیش نبود کوروش جان باخت و مارا سخت درغم از دست دادن خود اندوهگین کرد هنوز شصت روز از مرگ مشکوک شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان رجایی شهر نگذشته بود که جامعه کارگری کوروش بخشنده دیگر فعال کارگری و عضو برجسته و دلسوز کمیته هماهنگی را از دست داد.کوروش بخشنده عزیز لحظه ای در راه احقاق حقوق هم طبقه ایهایش دست از مبارزه بر نکشید و بدون هیچ چشم داشتی در راه پیشبرد اهداف جنبش کارگری از هیچ تلاشی دریغ نمی کرد حس عمیق و انسانی دوست عزیزمان او را به وادی فعالیت انسانی و کارگری کشاند. او در راه احقاق حقوق کارگران و ارتقاء شان و کرامت کارگر واقع گرا و هوشمند بود نه آرمان گرا و خیال زده. او پرشور بود و عدالتخواه و یار و یاور خانواده کارگران. عشق و اراده راسخ اورا وا می داشت تا در راه اعتلای هم طبقه ایهایش سخت بکوشد و خستگی ناپذیر و مبارز ه علیه حاکمان سرمایه ادامه دهد. ما زندانیان سیاسی و از فعالین کارگری و از اعضاء کمیته پیگیری در کناردوستان و خانواده محترمش در غم کوروش بخشنده به سوگ مینشینیم و این ضایعه دردناک را به خانواده کارگران تسلیت و راه و آرمانش را ادامه و گرامی میداریم. محمد جراحی،،، اسعد(بهنام )ابراهیم زاده،، مهدی فراحی شاندیز زندان رجایی شهر، آبان٩۵

تشییع جنازه باشکوه و به یاد ماندنی کوروش بخشنده
طی مراسم باشکوهی که صبح امروز، با شرکت بیش ازهزارنفر از کارگران و فعالین کارگری و مدنی و مردم آزادیخواه و عدالت طلب شهر سنندج و دیگرشهرها برگزار شد، پیکر کورش بخشنده، غرق در گل های سرخ و پیچیده در پرچمی که رنگ خون هزاران هزار کارگر جان باخته در میدان های جدال کار و سرمایه، در طول تاریخ موجودیت نظام ضدکارگری سرمایه داری را به نمایش می گذاشت، بر دوش رفیقانش، ازسردخانه “بهشت محمدی” شهر سنندج تا آرامگاه وی همراهی گردیدو در میان غم و اندوه یارانش به خاک سپرده شد. جمعیت حاضر که از حدود ساعت ٨ صبح به تدریج در مقابل سردخانه جمع شده بودند، درحدود ساعت ١٠ صبح، در حالی که پیکر این فعال کارگری را در پرچمی به رنگ سرخ پیچیده بودند و از هر طرف آن را گل باران می کردند، راهی محل آرامگاه شده و طی مراسمی که در خور خاکسپاری یک فعال و رهرو راه رهایی طبقه کارگر است وی را به خاک سپردند. لازم به یادآوری است که آرزوی کورش و حرف کورش همواره این بود که روزی مردم جنازه اش را در پرچمی سرخ رنگ بپیچند و بر دوش خود حمل کنند. مراسم به شکلی بسیار با شکوه، با سر دادن سرود بین المللی طبقه کارگر، سرود انترناسیونال، آغاز شد و با یک دقیقه سکوت به یاد این رفیق جان باخته و همه جانباختگان راه آزادی و برابری ادامه یافت. این مراسم در شرایطی که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به راستی غافلگیر شده بودند و کاری جز گرفتن پی در پی عکس و فیلم از شرکت کنندگان در مراسم از آنان ساخته نبود، با خواندن چندین بیانیه و چند قطعه شعر که از جانب تشکلها و فعالین کارگری تهیه شده و یکی بعد از دیگری قرائت می شد، ادامه یافت. شرکت گسترده و به یادماندنی مردم در یک چنین مراسمی، همچون مراسم خاکسپاری فعال مخلص و شریف جنبش کارگری شاهرخ زمانی، آن هم در شرایطی که حامیان سرمایه از هر سو کارگران آگاه و فعالان دلسوز کارگری را آماج فشارها و تهاجمات همه جانبه و مستمر خود قرار داده اند، خود نشان از آن دارد که کارگران و مردم به جان آمده از ستم و استثمار سرمایه، به خوبی یاران و همراهان خود را می شناسند و هیچگاه یاد و خاطره آنان را فراموش نخواهند کرد. لازم به توضیح است که علاوه بر اعضا و فعالین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، نمایندگانی از “اتحادیه آزاد کارگران ایران”، “کانون مدافعان حقوق کارگر” و تعداد زیادی از فعالین کارگری و مدنی در این مراسم شرکت کردند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ٩۴/٠٨/١۵

محمود صالحی؛ نامه سرگشاده به” احمد شهید” گزارشگر ویژه سازمان ملل
با احترام فراوان! آقای احمد شهید،گزارشگر ویژه سازمان ملل: هر چند می دانم کە شما و همکاران سابق شما نیز نتوانستند فعالیت ویژەای در جهت بهبود وضع حقوق بشر در ایران و کشورهای مشابه آنجام دهید، اما با توجه به گزارش شما که در هفتادهمین مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دادید، بخصوص در مورد حق آزادی بیان، حق تشکل و حق تجمع مسالمت آمیز، به وسیلە این نامە خواستم یک نکته مهم را به اطلاع شمابرسانم. آقای گزارشگر ویژه سازمان ملل: در کشور ما ایران، متآسفانه حق هیچ گونه آزادی بیان ، تشکیل نهاد های کارگری و یا تجمع مسالمت آمیز وجود ندارد. علارغم اظهار نظر مسئولان بلند پایە دولت جمهوری اسلامی کە در مجامع بین المللی و در اظهارنظرات مطبوعاتی، بر وجود این ٣ رکن مهم دمکراسی و حقوق شهروندان تآکید می کنند ، اما بارها توسط فعالین کارگری و صنفی برای ایجاد تشکل مستقل و همچنین برگزاری تجمعات مسالمت آمیز اقدام و درخواست مجوز شدە کە هر بار به بهانەهای مختلف توسط مقامات مسئول رد شدە است . ما کارگران شهر سقز در سال ١٣٨٣ به استناد اصل بیست و هفتم قانون اساسی ایران برای برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگردرخواست مجوز کردیم که متن درخواست به شرح زیر است. “ثروت طبقه کارگر امید او به فرداست .” تاریخ ٢/٢/٨٣. گرامی باد اول ماه مه ( ١٢ اردیبهشت ) روز جهانی کارگر. فرماندار محترم شهرستان سقز: با سلام : با توجه به فرارسیدن اول ماه مه (١٢ اردیبهشت) روز جهانی کارگر، هر ساله به مناسبت این روز تاریخی توسط کارگران این شهرستان مراسم‌هایی برگزار می ‌گردد. برابر اصل بیست و هفتم قانون اساسی ما کارگران متشکل در شورای هماهنگی مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر، تقاضامندیم تا نسبت به مجوز قانونی جهت برگزاری مراسم در یکی از نقاط شهر به این شورا، اقدامات لازمه را مبذول فرمائید. مقتضی است موضوع را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نماید. با تشکر. دبیر شورای هماهنگی مراسم اول ماه مه سقز (١٢ اردیبهشت) روز جهانی کارگر. محمود صالحی
جناب احمد شهید :
جواب مقامات مسئول جمهوری اسلامی در شهرستان سقز به درخواست ما ، با حمله نیروهای پلیس و امنیتی به منزل شخصی اینجانب و محلی که قرار بود مراسم روز جهانی کارگر در آنجا برگزار شود، دادە شد.در این یورش تعدادی از کارگران به اتهام اقدام جهت برگزاری مراسم اول ماه مه دستگیر شدند کە اسامی آنها عبارت است از : ١ – هادی تنومند،کارگر خباز، ساکن بوکان ٢- جعفرمولانی، کارگر کارواش، ساکن بوکان ٣- خالد پورآذر، کارگر آزاد، ساکن بوکان ۴- فرهاد مولودی، کارگر آزاد، ساکن بوکان ۵- اسماعیل خودکام،کارگر خباز، ساکن بوکان ، ۶- محمود صالحی، کارگر خباز، ساکن سقز ٧- جلال حسینی، کارگر خباز ، ساکن سقز ٨- محسن حکیمی،مترجم، ساکن تهران ٩- جمال احمدزاده ،کارگر آزاد، ساکن سقز ١٠- اسرین واصلی، خانه‌دار، ساکن سقز ١١- فخرالدین واصلی، کارگر برق‌کار ،ساکن سقز ١٢- ایرج محمدی، کارگر خباز، ساکن سقز ١٣- امجد محمدزاده ،کارگر خباز، ساکن سقز ١۴- عمر جوانپور، کارگر خباز، ساکن سقز ١۵- لقمان مهری، دانشجو، ساکن سقز ١۶- زاهد صالحی، کارگر نقاش، ساکن سقز ١٧- عبدالله ربانی، راننده، ساکن سقز ١٨- برهان دیوارگر، کارگر خباز ، ساکن سقز ١٩- محمد عبدی پور، کارگر خباز، ساکن سقز ٢٠ – سید‌صالح حسینی، کارگر دخانیات ، ساکن سقز ٢١ – حامد بیخانی، کارگر خباز ، ساکن سقز ٢٢- محمد رضازاده، کارگر کارخانه بسته بندی بهداد، ساکن سقز ٢٣- علی عزیزپور، کارگر کارخانه بسته بندی بهداد، ساکن سقز ٢۴– عطا رحمان نارنج، کارگر خباز، ساکن سقز ، دستگیر کردند. در شب اول دستگیری، شماری از دستگیرشدگان آزاد شدند و ٧ تن به مدت ١٢ روز در زندان نگە داشتە شدیم کە عبارت بودند از : ١–محسن حکیمی ٢ – جلال حسینی ٣ – محمد عبدی پور ۴ – برهان دیوارگر ۵ – اسماعیل خود کام ۶– هادی تنومند ٧ – محمود صالحی. این ٧ نفر هم با قرار وثیقه آزاد شدند. محاکمه این جمع در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز سه سال طول کشید و سرانجام اینجانب را به ۴ سال زندان تعزیری محکوم کردند. دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم صادره دادگاه بدوی را به شرح زیرتائید نمود. “تجدید نظرخواه با وکالت آقای”محمد شریف” اعتراض موجهی نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته بعمل نیاورده و رأی دادگاه بدوی هم موافق قانون صادر گردیده است، لکن دادگاه اجرای تمام مجازات را در حق نامبرده به مصلحت ندانسته مستندآ به ماده ٢۵ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای سه سال از حبس نامبرده به مدت سه سال در صورت عدم ارتکاب جرم جدید مستلزم مجازات مقرر در ماده مرقوم و در مدت مذکور صادر می ‌نماید که در صورت ارتکاب جرم جدید علاوه بر اجرای مجازات جرم جدید قرار تعلیق صادره الغاء ،مجازات تعلیق شده در حق او به اجرا درخواهد آمد والا مراتب محکومیت با مضی زمان مذکور از سند سجلی او حذف خواهد شد. تجدید نظر خواه مکلف است دستورات آتی را در مدت تعلیق اجرا نماید : ١- از راه اندازی هرگونه تجمع غیرقانونی و مخل نظم اجتماعی اعم از صنفی و غیر صنفی به هر نحوی از انحاء خودداری نماید. ٢- از تماس و مکاتبه‌های مخابراتی، الکترونیکی، اینترنتی و غیره با گروها و اشخاص ضد انقلاب خودداری نماید. علیهذا با رد درخواست تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه به استناد ماده ٢۵٧قانون آئین دادرسی کیفری بشرح فوق تایید می‌گردد. این رای قطعی است %” آقای گزارشگر ویژه : با توجه به بند ٣٢از گزارش شما، دولت ایران ادعا کرده است که اتهام تمامی کارگران دستگیرشده، ارتباط با کروه تروریستی کومه له است. آیا کسی که مدت ۵ سال در زندان اوین و یا زندان رجایی شهر کرج زندانی باشد از چه طریقی می تواند با کومه له ارتباط داشته باشد؟ در حالیکه حتی افرادی هم که آزاد هستند بە سختی می توانند با این سازمان ارتباط داشته باشند؟ آقای احمد شهید:
آیا اطلاع دارید که بهنام ابراهیم زاده،کارگر زندانی که اینجانب سخنگوی کمیته حمایت از ایشان را به عهده دارم بزرگ ترین جرمش چیست؟ جهت اطلاع شما،جرم بهنام ابراهیم زاده که بعد از سپری کردن احکام ۵ سال زندان کە دوبارە و در سلولهای زندان حکم دیگر گرفت، تماس با “گزارشگر ویژه سازمان ملل” یعنی جنابعالی به ٧ سال و ١٠ ماه و ١۵ روز زندان تعزیری و ۴۵٠ هزار تومان جریمە نقدی است و اکنون در حال سپری کردن این حکم ناعادلانه می باشد. آقای گزارشگر ویژه سازمان ملل: من محمود صالحی، فرزند محمد به شماره شناسنامه ٨٠٧ متولد سال ١٣۴١ در حال حاضر مستمری بیگیر سازمان تامین اجتماعی و ساکن شهرستان سقز یکی از شهرهای استان کردستان هستم . در تاریخ ٨/٢/٩۴ توسط نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات شهرستان سقز به نیابت از اداره اطلاعات استان کردستان در منزل مسکونی خود، بدون انجام هیچگونه عملی که مغایر با قانون اساسی ایران باشد دستگیر شدم . بعد از دستگیری و انتقال به سلول انفرادی در زندان شهر سقز، همراه عثمان اسماعیلی یکی دیگر از کارگران نقاش ساختمان که ایشان هم همان روز دستگیر شده بود، به بازداشتگاه مخوف وزارت اطلاعات استان کردستان منتقل شدیم. در همان بازداشتگاه بنده هر دو کلیه خود را به دلیل اینکه مسئولان زندان داروهایم را قطع کردند از دست دادم و حال هر هفته دوبار یعنی روزهای شبنه و سه شنبه در بیمارستان امام خمینی سقز همودیالیز می شوم. بعد از آزادی، در دو مرحله دادگاه، یعنی در تاریخ های ١٧ و ٢٩ /۵/٩۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام واهی محاکمه و در نتیجه در تاریخ ٢۵/۶/٩۴ در دادگاه بدوی به ٩ سال زندان تعزیری محکوم شدم .اکنون پرونده محکومیت من در دادگاه تجدید نظر استان کردستان در حال بررسی مجدد است. دولت ایران به شما اعلام کرده که ” اتهام ما کارگران ارتباط با سازمان کومه له که یک سازمان تروریستی است، می باشد.” آقای گزارشگر ویژه: امروز من در زادگاه و محل سکونتم خطاب به شما ، همه انسانهای آزادیخواه و سازمانهای جهانی اعلام می نمایم که من آماده هستم تا در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفە و هر مقامی که مسئولان قوه قضائیه ایران تعیین نماینددر برابر جامعە محاکمه شوم. تا برای جنابعالی بعنوان گزارشگر ویژە سازمان ملل در امور ایران، سازمانهای جهانی که طرفدارحقوق بشر هستند و مردم کشور من ، مشخص شود که ما کارگران هیچ گونه جرمی مرتکب نشده و تنها جرم ما تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است. با احترامات مجدد محمود صالح ١۴ آبان ١٣٩۴
گزارش
میلیاردها تومان هزینه استقرار آدمکشی در سوریه. اما برای تامین هزینه نوسازی بیمارستانها از مردم پول میگیرند.
قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکت های اجتماعی، میگوید ٢۴٠ بیمارستان نیمه تمام وجو دارند
که با هزینه ٩٠ میلیارد تومانی قابل نوسازی هستند. اینها میگویند؛ اگر در ساخت مراکز درمانی و بیمارستانی هر یک از اصناف تعهد کنند که بخش مربوط به خود را به صورت خیرخواهانه برعهده می گیرند برای ساخت این نوع مراکز مشکلی وجود ندارد. و اعلام کرده اند؛ بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستانی نیاز به تعمیر و نوسازی دارند. برای انجام این امور باید ٩٠ میلیارد تومان هزینه کرد. اما دولت هر سال می تواند مقداری از این مبلغ را تهیه کند. در نتیجه باید از ظرفیت خیرین و دستگاه های مختلف مدد گرفت.
جمهوری اسلامی در سالهای ٢٠١٢ ، ٢٠١٣ مبلغی بین ١۴ تا ١۵ میلیارد دلار به حکومت اسد کمک کرده است. این هزینه نزدیک به یک بیلیون تومان صرف اعزام مشتی آدمکش اسلام سیاسی و در خدمت بقا دولت بشار اسد در سوریه هزینه شده است!
با هزینه ١۴تا ١۵ میلیارد دلاری بیش از پانصد بیمارستان و مرکز درمانی را میشود راحت نوسازی کرد.

قطع غذای هزارکارگر معدن البرز شرقی به دلیل بدهی کارفرما!
دو وعده غذای هزار کارگر معدن البرز شرقی به دلیل افزایش بدهی کارفرما ی شرکت به پیمانکار آشپزخانه قطع شد. پیمانکار آشپزخانه که مسئولیت تامین دو وعده غذای گرم به کارگران دو شیفت ظهر وشب حدود هزار کار گر این واحد معدنی را دارد به دلیل عدم دریافت مطالبات معوقه خود از پختن غذا در این معدن خوداری می کنند. کارگران میزان مطالبات معوقه پیمان کار آشپزخانه را حدود٨٨٠میلیون تومان ذکر کردند ودر ادامه افزودند:این پیمانکار مدعی است کارفرما حداقل باید نیمی از مطالباتش را پرداخت کند تا این شرکت بتواند مایحتاج ولوازم مورد نیاز پخت غذا را تامین کند.
مرگ ٧هزار نفر بر اثر تغذیه نامناسب
سلامت نیوز: مدیرکل بهبود تغذیه وزارت بهداشت مرگ ٧هزار نفر در سال را به تغذیه نامناسب مرتبط می‌داند. زهرا عبداللهی همچنین نسبت به تغذیه ناسالم ٨٣ درصد از مردم جامعه هشدار داده‌است. ٨٣درصدی که بزرگ و کوچک و زن و مرد را شامل می‌شود.
اخبار بین المللی
آلمان – دویچه‌ بانک ١۵ هزار کارمند خود را اخراج می‌کند
دویچه‌ بانک در سال آینده میلادی هزاران کارمند خود را اخراج می‌کند. این بانک که ساختمان مرکزی آن در فرانکفورت است اعلام کرده در راستای اجرای سیاست خود که “استراتژی ٢٠٢٠ ” نام دارد، ٩ هزار فرصت شغلی تمام وقت در دویچه‌ بانک و ۶ هزار فرصت شغلی در شرکت‌های خدماتی وابسته به این بانک را حذف خواهد کرد. مدیران این کنسرن همچنین در نظر دارند با فروش بخشی از سهام دویچه‌ بانک شمار کارمندان خود تا ٢٠ هزار فرصت شغلی تمام وقت دیگر کاهش دهد. این فرصت‌های شغلی در مرحله نخست شامل کارمندان پست‌بانک، بانک زیرمجموعه دویچه‌ بانک می‌شود که پیش‌تر از این کنسرن جدا شده است. دویچه‌ بانک در حال حاضر ١٠٣ هزار کارمند دارد.
در آلمان قرار است ٢٠٠ شعبه دویچه‌ بانک تعطیل شوند. به این ترتیب ۴ هزار فرصت شغلی در آلمان حذف خواهند شد. دویچه‌بانک همچنین اعلام کرده است که شمار شعبه‌های خود در سطح جهان را نیز کاهش می‌دهد. این بانک تصمیم دارد از ده کشور جهان به طور کامل خارج ‌شود. آرژانتین، شیلی، مکزیک و دانمارک از جمله کشورهایی هستند که دویچه‌ بانک شعبه‌های خود را در آنها تعطیل می‌کند.

افغانستان – اعتراض به بیکاری و مسدود کردن در وزارت کار
شماری از اعضای نهاد موسوم به “جنبش علیه بیکاری” روز یکشنبه‌ ١ نوامبر در ورودی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان را بستند و به کارمندان این وزارتخانه اجازه ورود به ساختمان را ندادند. این جنبش با نشر قطعنامه‌ای اعلام کرده که از مدت ۵۵ روز قبل تاکنون علیه روند بیکاری در افغانستان در مقابل مجلس نمایندگان افغانستان دست به تحصن زده ولی هیچ گوش شنوایی نبوده است. این جنبش افزوده که دروازه وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان را بسته و تا زمانیکه به خواست آنها رسیدگی نشود به هیچ یک از کارمند این وزارت اجازه ورود به این وزارتخانه را نخواهند داد و شبانه روز در پشت درهای وزارت کار افغانستان خواهند ماند. این نهاد افزوده که خواست اول آنان اشتغال‌زایی است که اولویت نخست دولت وحدت ملی افغانستان اعلام شده و دولت مسئولیت دارد که زمینه اشتغال برای شهروندان افغانستان را فراهم سازد. خواست دیگر نهاد این است که تمام کسانیکه که به سن بازنشستگی رسیده‌اند، بازنشسته شوند و تمام پست‌های خالی در نهادهای دولتی به منظور کاریابی و جلوگیری از فرار جوانان از افغانستان اعلام و افراد واجد شرایط در آن استخدام شوند. فراهم ساختن زمینه جذب نیروی کار در بخش خصوصی، ایجاد نمایندگی‌های کارگری در کشورهای همسایه، منطقه و جهان برای جذب نیروی کار افغانستان و ایجاد دفتر کاریابی در مرکز و ولایت‌های افغانستان از جمله خواست‌های دیگر نهاد بوده‌است.

بنگلادش – تجمع در دانشگاه داکا در اعتراض به قتل یک ناشر منتقد اسلام
افراد ناشناس یک ناشر منتقد اسلام را در بنگلادش به قتل رساندند و سه منتقد دیگر را به شدت مجروح کردند. شماری از نویسندگان، دانشجویان و اساتید دانشگاه داکا در اعتراض به ناتوانی دولت برای توقف قتل‌های زنجیره‌ای تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک روز پس از حملات خشونت‌بار اسلامگرایان تندور به چهار منتقد اسلام در داکار پایتخت بنگلادش شماری از فعالان فرهنگی، نویسندگان، دانشجویان و استاتید دانشگاه داکار در این دانشگاه تجمع کردند. آنها در تجمع روز یکشنبه اول نوامبر (دهم آبان) دولت بنگلادش را متهم کردند که توانایی توقف خشو‌نت‌های رو به افزایش اسلام‌گرایان تندور و پایان دادن به قتل‌های زنجیره‌ای منتقدان اسلام را ندارد. یک روز پیشتر، فیصل عارفین دیپان، ناشر و سردبیر یک سایت منتقد اسلام در داکا پایتخت بنگلادش با ضربات چاقوی افراد ناشناس به قتل رسید. به نقل از پلیس بنگلادش، دیپان شنبه (٣١ اکتبر/ ٩ آبان) در دفتر کار خود هدف حمله قرار گرفته و با ضربات وحشیانه سلاحی برنده به قتل رسیده است. این ناشر کتاب‌های آویجیت روی، وبلاگ‌نویس خداناباور بنگلادشی را منتشر کرده بود. آویجیت روی فوریه سال گذشته با ضربات ساطور اسلامگریان تندور به قتل رسید. روی در حضور همسرش در محوطه دانشگاه داکا هدف حمله قرار گرفت.

مراکش – هزاران نفر در اعتراض به گرانی آّب و برق دست به تظاهرات زدند
بنابه گزارش منتشره، هزاران نفر از مردم مراکش در اعتراض به گرانی آّب و برق در شهر “طنجه” در شمال این کشور دست به تظاهرات گسترده زدند. مردم مراکش با سر دادن شعار “دیگر بس است” خواهان کوتاه کردن دست شرکت های خصوصی در زمینه خدمات عمومی از جمله آب و برق می باشند. اعتراض مردم مراکش از دو هفته قبل شروع شده و علیرغم تلاش دولت برای جلوگیری از تظاهرات از جمله به کار گرفتن صدها پلیس ضدشورش موفق نشده است مردم را به خانه هایشان بفرستد. بنابه گزارش ها، این بزرگترین تظاهرات مردم مراکش در سالهای اخیر بوده است.

فرانسه- هزاران تن در اعتراض به نژادپرستی دست به تظاهرات زدند
هزاران تن از مردم فرانسه در اعتراض به نژادپرستی و رفتارهای خشونت آمیز پلیس این کشور، در خیابانهای پاریس دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و پوسترهایی، نژادپرستی موجود در فرانسه را محکوم کردند. این تظاهرات به مناسبت دهمین سالگرد کشته شدن دو نوجوان عرب تبار فرانسوی برگزار شد که به ضرب گلوله پلیس پاریس به قتل رسیده بودند. کشته شدن این نوجوان اعتراضات و آشوبهای گسترده ای را در پاریس و چند شهر دیگر فرانسه برانگیخت که چندین روز پیاپی ادامه داشت.

انگلستان – تظاهرات هزاران دانشجو با خواست آموزش رایگان
تظاهرات هزاران دانشجوی معترض در لندن، پایتخت بریتانیا، با بروز درگیری میان دانشجویان و ماموران پلیس به تشنج کشیده شد. این راهپیمایی، که با عنوان “آموزش رایگان” و در اعتراض به افزایش شهریه‌ها و کاهش کمک‌هزینه‌های تحصیلی برگزار می‌شد، در مقابل وزارت بازرگانی، مهارت و نوآوری بریتانیا متوقف شد. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، پیامی برای حمایت از این راهپیمایی فرستاد. جان مک‌دونل، از حزب کارگر و وزیر دارایی کابینه سایه هم با حضور در میان دانشجویان گفت: “این دولت با بالا بردن شهریه‌ها به نسل شما خیانت کرده، با پایین آوردن کمک هزینه تحصیلی و کم‌شدن بودجه آموزشی به شما خیانت شده است.” او گفت: “آموزش هدیه‌ای است که یک نسل به نسل بعدی می‌دهد، این کالایی نیست که بخواهید آن را به خرید و فروش بگذارید.” دانشجویان معترض می‌گویند با ادامه سیاست‌های ریاضت اقتصادی این فقیرترین قشرهای جامعه هستند که آسیب می‌بینند و آموزش برای آنها غیرقابل دسترس می‌شود. سیاست‌های ریاضت اقتصادی دیوید کامرون در سال‌های اخیر نارضایتی‌های زیادی را برانگیخته است، آنها از سیاست‌های ریاضتی با این استدلال دفاع می‌کنند که بدهی دولتی را پایین می‌آورد و رشد اقتصادی بریتانیا را تضمین می‌کند.

رومانی – ادامه تظاهرات ضدّ دولتی در پی‌ استعفای نخست وزیر
ساعاتی پس از استعفای ویکتور پونتا نخست وزیر رومانی در پی آتش سوزی مرگبار در یک کلوب شبانه، بیش از بیست هزار نفر در یک راهپیمایی اعتراضی به خیابان‌های بخارست آمدند. در دومین شب از تظاهرات، معترضان خواستار اصلاحات سیاسی و انتخابات زودهنگام شدند. از شهریور گذشته بررسی اتهامات ویکتور پونتا نخست وزیر ۴٣ ساله رومانی، به اتهام فرار از پرداخت مالیات و پولشویی آغاز شده و احتمال آن می‌رود که محاکمه او در ماه جاری میلادی برگزار شود. با این همه وی علت استعفای خود را پاسخ به خواست هزاران معترض در این کشور و خشم آنان از آتش‌سوزی مرگبار روز جمعه در کلوب شبانه عنوان کرد. در پی آتش‌سوزی مرگبار جمعه شب در یک کلوب شبانه در بخارست پایتخت رومانی ٣٢ تن کشته و ده‌ها تن دیگر نیز زخمی شدند.

خبر‌های کوتاه
چین
مقامات محلی چین اعلام کردند، براثر فرو ریختن یک ساختمان در استان “هنان” در مرکز چین، دستکم ١٧ کارگر جان خود را از دست دادند. در این حادثه همچنین ٢٣ کارگر دیگر به شدت مجروح شدند. این حادثه دلخراش روز جمعه هشتم آبانماه هنگامی روی داد که کارگران در داخل یک ساختمان دو طبقه قدیمی مشغول به کار بودند.

آلمان
کارکنان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا در آلمان اعتصاب می کنند. اعضای سندیکای کارکنان لوفت هانزا اعلام کرده اند چنانچه مدیریت این شرکت هواپیمایی به خواسته های آنها ترتیب اثر ندهد، روزهای ششم تا سیزدهم نوامبر دست به اعتصاب عمومی می زنند. مذاکرات میان سندیکای کارکنان و مدیریت لوفت هانزا برای بهبود شرایط کاری از دسامبر ٢٠١٣ آغاز شده که چندین اعتصاب را نیز در پی داشته است. افزایش دستمزد و اصلاح شرایط بازنشستگی و همچنین جلوگیری از تعدیل نیرو در این شرکت هواپیمایی از خواسته های کارکنان لوفت هانزاست. در فاصلۀ آوریل ٢٠١۴ تا سپتامبر ٢٠١۵، خلبان های لوفت هانزا سیزده بار دست به اعتصاب زده اند.

فرانسه
شرکت لاستیک سازی میشلن تا آخر سال ٢٠١۶ دو کارخانه خود در شهرهای فوسانو در ایتالیا و ارانینبرگ در آلمان را تعطیل خواهد کرد. کارخانه بالیمنا واقع در ایرلند شمالی نیز تا اواسط سال ٢٠١٨ فعالیت خود را متوقف خواهد کرد. تعطیلی این کارخانه ها حذف نزدیک به یک هزار و ۵٠٠ پست را نیز در پی خواهد داشت. شرکت فرانسوی میشلن در راستای اجرای یک برنامه تجدیدساختار و صرفه جویی اقتصادی با هدف بالابردن بازدهی و افزایش کیفیت محصولات خود به اجرای چنین طرحی روی می آورد.

فنلاند
کارکنان شرکت پست در فنلاند روز دوشنبه ٢ نوامبر در شهرهای مختلف این کشور اعتصاب کردند.
اعتصاب کارکنان شرکت پست فنلاند باعث تاخیر در ارسال مرسولات پستی در این کشور طی چند روز آینده خواهد شد. از جمله شهرهایی که اعتصاب کارکنان پست در آن برگزار شد می توان به “هلسینکی، وانتا، تورکو و اولو” اشاره کرد. کارکنان پست فنلاند به اقدام مقامات شرکت پست در تامین برخی از خدمات خود از شرکت های خارجی معترض هستند.

رومانی
بیش از ١۵ هزار نفر از مردم رومانی با برپایی تظاهرات ضد دولتی و تجمع در مقابل وزارت کشور در “بخارست” پایتخت این کشور، خواستار استعفای نخست وزیر و وزیر کشور رومانی شدند.
این تظاهرات به فاصل چند روز از حادثه آتش سوزی در یک کلوب شبانه رخ داد که منجر به کشته شدن ٣٢ نفر گردید. تظاهرکنندگان با سردادن شعار، به فساد مالی مقامات دولت و بی توجهی به نکات ایمنی در این کلوب شبانه اعتراض کرده و خواستار پایان دادن به “غارت و دزدی” شدند. همزمان با این تجمع، مراسم خاکسپاری عکاسی که در پی نجات جان چند نفر، جان خود را در این آتش سوزی از دست داد، در بخارست برگزار شد.

سوئیس
صدها تن از اعضای سازمان پزشکان بدون مرز با برگزاری تظاهرتی در شهر “ژنو” خواستار توقف بمباران بیمارستانها و مراکز درمانی شدند. اعضای این سازمان همچنین خواهان احترام گذاشتن به مراکز پزشکی و درمانی در کشورهای شاهد درگیری از جمله یمن، افغانستان، سوریه و عراق شدند. آنان این تظاهرات را همچنین در گرامیداشت همکاران خود برگزار کردند که در حمله هوایی اخیر آمریکا به بیمارستان قندوز در افغانستان جان خود را از دست دادند. بیمارستان “حیدان” در یمن نیز که زیر نظر سازمان پزشکان بدون مرز اداره می شود، طی روزهای گذشته بمباران و به طور کامل تخریب شد.

اسپانیا
نرخ بیکاری در اسپانیا در ماه اکتبر سال جاری نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافته است. آمارها نشان می دهد در این ماه بیش از ٨٢ هزار نفر به شمار افراد ثبت نام شده در مراکز کاریابی افزوده شده است. این سومین ماه متوالی است که آمار مربوط به نرخ بیکاری در این کشور روندی صعودی دارد. اتمام فصل تابستان و در نتیجه پایان یافتن قراردادهای فصلی و غیرثابت بویژه در بخش گردشگری آمار نرخ بیکاری را در اسپانیا بالا برده است. علیرغم ادعایخروج اقتصاد اسپانیا از رکود و شتاب گیری رشد اقتصادی، این کشور هنوز صاحب یکی از بالاترین آمارهای مربوط به بیکاری در حوزه پولی یوروست.

برزیل
به گزارش “خبرگزاری فرانسه” اعتصاب دهها هزار نفر از کارکنان بخش نفت برزیل در اعتراض به سطح نازل دستمزهای خود دست همچنان ادامه دارد. اعتصاب ۴٠ هزار نفر از کارکنان بخش نفت برزیل به منظور افزایش ١٨ درصد دستمزدهای خود، که از روز ٢۴ اکتبر آغاز شده است، به کاهش بیش از ٢٠ درصدی تولید شرکت نفتی “پتروبراس” برزیل منجر شده است. اعضای فدراسیون متحد کارکنان نفت نیز روز یکشنبه ١ نوامبربه این اعتصاب پیوستند. به دنبال اعتصاب متحدانه این کارگران مدیریت پتروبراس افزاش هشت درصدی را به اتحادیه های صنفی کارکنان بخش نفت پیشنهاد داد. ولی کارکنان بخش نفت خواستار افزایش ١٨ درصدی دستمزدهای خود می باشند.

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se