جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ , ۱۱:۰۵:۵۹ به وقت تهران
 
مقالات / هيرش مجيدنيا
موج جدید پناهجویی و عروج سیاستهای راسیستی
سه شنبه, ۲۱ام مهر, ۱۳۹۴

در ماه های اخیرجهان شاهد موج مهاجرت پناهجویانی است که اکثرا از کشورهای اسلام زده با کابوس مداوم جنگ های قومی،مذهبی گریخته اند وبا امید به یافتن مکانی موقتا امن دشوارترین سختیها وتحقیرها را به جان می خرند. در این میان سیاستهای کشورهای سرمایه داری در قبال این مساله، سیاستی ریاکارانه ودو پهلو است. سیستم بورژوازی از طرفی رو به افکار عمومی جهان، خود را ناجی و حامی این پناهجویان نشان میدهد واز سوی دیگر، به طرق مختلف و به یاری ترفندهای میدیایی وابسته به سرمایه، زمینه های بسط واعتلای گرایشات ضد کارگری و پناهجو ستیزی وراسیستی را گسترش میدهد. سیستمی که با تراستها و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اش، جهان را به کام چنین جنگهای خونینی کشانده است اما دامنه زنوفوبیا و بیگانه هراسی که خود را در قالب راسیسم ونژاد پرستی تعریف میکند، دامنه تبلیغاتش را به عرصه رسانه ها ومیدیای رنگارنگ بورژوازی کشانده است.
اما نکته مهم این است که بورژوازی با بهره گیری از این موج عظیم نیروی کار ارزان چه شیوه هایی را برای انباشت سود و سرمایه بکار میبرد. در این میان تفرقه افکنی دول سرمایه داری بصورت تبلیغات هدایت شده نژادپرستانه رو به جامعه پمپاژ میشود. نمونه این سیاست کثیف دولتی را در چهار دهه گذشته در قابل تفکر شوونیستی نسبت به مهاجرین و کارگران افغانی میتوان مثال زد. مصداق بارز این سیاست و ادامه این روش فریبکارانه را میتوان در برخورد ی که اکنون با کارگران مهاجر میشود مشاهده کرد. این کارگران مهاجر بدلیل سختی بار معیشت زندگی ، و اجباری که از طریق شرایط غیر انسانی کار به آنها تحمیل میشود مجبور به قبول کردن هر شرایطی برای امرار معاش هستند و در اکثر موارد با مزدی نا چیز در بازارهای کار سیاه به استثمار تن میدهند و و در نتیجه کارگران مبارز و فعالین کارگری آن کشورها هر مقدارودرجه ای از صداقت و شفافیت تبلیغی خود را داشته باشند، باز با هیولای راسسیزم و سیاستهای تفرقه افکنانه دولت و کار فرمایان در جهت انشقاق و تفرقه افکندن در میان صفوف کارگران روبه رو خواهند شد . بدین ترتیب که سیستم بورژوازی جهانی تمامی مصائب، بی حقوقیها و شرایط دشوار کار و سایر موارد را یکباره بر گردن مهاجرانی می اندازد که بالاجبار به آن کشورها پناه برده اند. سیستم سرمایه بصورت دوگانه از قبل کار ارزان این کارگران انباشت سود کرده و هم در صفوف کارگران تشتت و پراکندگی ایجاد میکند.
وظیفه ما کارگران کمونیست و تمامی انسانهای برابری طلب است که این سیاستهای تفرقه افکنانه و شوونیستی را که روزانه رو به کارگران و مهاجرین، اعمال میشود را افشا و نقد کنیم و هرچه بیشتر بر اتحاد و همبستگی طبقاتی هم سر نوشتهایمان در سراسر جهان سرمایه تاکید کنیم
هیرش مجیدنیا ۳۰ سپتامبر۲۰۱۵

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se