چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ , ۱۴:۳۴:۱۱ به وقت تهران
 
ریبین رها / مقالات
از سوروچ تا آنکارا
سه شنبه, ۲۱ام مهر, ۱۳۹۴

نمایش چهره کریه فاشیزم اسلامی اردوغان
دو انفجار همزمان روز ۱۰ اکتبر در آنکارا باز هم پرده از چهره کریه فاشیزم ملی اسلامی حزب حاکم عدالت وتوسعه برداشت وبرگ دیگری بر جنایات اردوغان وهمپالکی هایش در هیات حاکمه ترکیه افزود.انفجار دریکی از میادین اصلی شهر و درمیتینگی روی داد که به فراخوان حزب ه.د.پ وسندیکاها وفدراسیونهای کارگری و احزاب چپ وکارگری ترکیه برای دفاع از صلح ودموکراسی ترتیب داده شده بود هنوز بعد ازگذشت چند روز آمار دقیقی ازکشته ها ومجروحین حادثه در دست نیست اما برخی خبرها حکایت از کشته شدن ۱۲۸ نفر ومجروح شدن دهها تن دیگر دارد.برای بررسی دلایل وچرایی وقوع این فاجعه باید نگاهی به گذشته و اتفاقات ورویداهای چند ماهه گذشته صحنه سیاسی ترکیه انداخت وریشه اتفاقات امروز را باتوجه به تحولات وتغییر معادلات سیاسی چندماهه گذشته بررسی کرد.
انفجارهای سریالی:از دیاربکر سوروچ تا آنکارا
اردوغان وهیات حاکمه ترکیه وحزب متبوعشان آک پارتی بیش از یک دهه است با خیالی آسوده وبدون داشتن رقیب سیاسی جدی بر اریکه قدرت در صحنه سیاسی ترکیه تکیه زده اند ودر اینمدت با قبضه کردن قدرت سیاسی واقتصادی وبدر کردن رقبای سیاسی از صحنه، بنوعی در رویای بازسازی سلطنت عثمانی بودند. آ ک پارتی با توسل به اسلام سیاسی ومعرفی کردن خود بعنوان اسلام معتدل ومیانه رو سعی داشت هم در داخل و هم در خارج خود را بعنوان الگویی منطقه ای معرفی نماید و دراین راه با توجه به رشد نسبی اقتصادی در چند سال گذشته موفقیتهایی هم کسب نمود حتی بطوریکه برخی نیروهای ملی اسلامی ایران نیز ترکیه را بعنوان الگویی از حکومتی اسلامی ومیانه رو معرفی میکردند وسعی داشتند که این وصله ناجور را به تن جامعه ایران هم بپوشانند اما در پی انتخابات گذشته و با بمیدان آمدن حزب ه.د.پ در ائتلاف با دیگر جریانات چپ ومترقی دیگر این رویا تبدیل به کابوسی برای آک پارتی گردید زیرا بعد از چندین سال حکومت بی رقیب و در اختیار داشتن اکثریت کرسی های پارلمانی اکنون تعداد زیادی رای و به تبع آن کرسی های پارلمانی را ازدست داده و بناچار باید برای تشکیل دولت با دیگر احزاب، دست به تشکیل دولت ائتلافی میزد وقدرت را با آنان شریک می شد. اما از ماههای قبل از انتخابات از بیم چنین اتفاقی اردوغان با همکاری نیروهای امنیتی ونظامی دست به طراحی سناریویی خونبار برای تغییر اوضاع زدند. از انفجار متینگ انتخاباتی ه.د.پ در ۵ ژوئن دقیقا دو روز قبل از انتخابات در شهر کوردنشین دیاربکر که به کشته شدن ۲ نفر وزخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر منتهی گردید گرفته تا انفجارو کشتار در اردوی تابستانی جوانان سوسیالیست در شهر سوروچ که بیش از ۳۰ کشته و دهها مجروح بجای گذاشت همگی حکایت از میل سیری ناپذیر اردوغان و آک پارتی برای بقدرت رسیدن مجدد حتی به قیمت ریختن خون صدها انسان بیگناه داشت.
این دو کشتار انسانی پایان ماجرا نبود اردوغان با اعلام انتخابات مجدد برای ۱ نوامبر سعی میکند دراینمدت با وارد کردن ترکیه به فضای ناامن و خشونت بار ورق انتخابات پیش رو را بنفع خود برگرداند! با اعلام جنگی تمام عیار با حزب کارگران کردستان وبمباران پایگاههای این حزب در شمال کردستان عراق وکشتار مردم بی دفاع و وارد کردن ارتش ونظامیان در این معرکه سعی داشت که از جنازه های سربازان کشته شده ترک نهایت استفاده تبلیغاتی را ببرد واحساسات ملی گرایانه مردم ترکیه را تحریک نموده و از آن بعنوان امتیازی برای انتخابات پیش رو استفاده نماید اما همه این سناریو نتیجه معکوسی برای هیات حاکمه داشت زیرا تجربه بیش از ۳ دهه جنگ در شرق ترکیه نشان داده است که مسله کورد در ترکیه بهیچ وجه راه حل نظامی ندارد و با به میدان آمدن مردم در شهرهایی چون شرناخ وجزیره و اعلام خودگردانی دموکراتیک بنوعی حاکمیت سیاسی آک پارتی را به زیر سوال بردند . در طی اینمدت با یورش وسیع وسبعانه ارتش و ژنرالهای فاشیست تورک دنیای امروز شاهد بوجود آمدن صحنه هایی دردناک وغیر انسانی بوده است. ازمحاصر وگلوله باران چندین روزه این شهرها و قتل وکشتار مردم بی دفاع وغیر مسلح گرفته تا جنایاتی همچون بستن جسد نیمه جان مستند سازکورد حاجی لقمان بیرلیک در شهر شرناخ به ماشین زرهی وکشیدن آن در شهر همگی گواه این مدعاست که اردوغان و آک پارتی برای قبضه مجدد قدرت سیاسی از هیچ عمل غیر انسانی روی گردان نیستند.
انفجار ۱۰ اکتبر در شهر آنکار دنباله همین سناریوی کثیف وفاشیستی است وقطعا نمیتوان انتظار داشت که آخرین مورد آن هم باشد مردم به خیابان آمده به درستی انگشت اتهام را بطرف اردوغان وآک پارتی نشانه رفته اند و دیگر اشک تمساح واعلام عزای عمومی توسط داوود اوغلو هم نمیتواند آنان را تبرئه نماید، میتوان خون صدهها انسان بیگناه بر روی دستان اردوغان و حزب فاشیست آک پارتی دید .
مادران سربازان جانباخته در صفوف ارتش ترکیه هم در مراسمهای عزاداری بدرستی اعلام کردند که گناه کشته شدن فرزندانشان به گردن جاه طلبیهای اردوغان است و اینک چهره کریه فاشیزم ملی اسلامی اردوغان برای جهانیان بطور مشخصی عیان ومشخص است انتخابات پیش رو میتواند برای همیشه آک پارتی را به زباله دان تاریخ پرتاب کند. این امر ممکن و قابل دستیابی است. اینک وظیفه تاریخی نیروهای چپ ومترقی ترکیه است که نقش حساس خود را در این بزنگاه تاریخی ایفا نمایند و از وارد شدن بیشتر ترکیه به یک سناریو سیاه بدون بازگشت جلوگیری نمایند.

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se