دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ , ۰۶:۴۷:۵۹ به وقت تهران
 
صالح گویلی / مقالات
هشدار میدهند، جنگ جهانی سوم بپا میشود !!!
دوشنبه, ۱۳ام مهر, ۱۳۹۴

جنگی که هشدارش را میدهند، مدتهاست در جریان است. اگه ویرانی تعدادی از کشورها نشانه های این جنگ است، اکنون چندین کشور بکلی ویران هستند. یعنی مدنیت و انسانیت در آنها وجود ندارد و عملا زندگی میلیونها نفر فلج است. اگر آواره گی میلیونی معیار جنگ جهانی سوم است، اکنون میلیونها نفر آواره کشورهایی دیگر شده اند. اگر خسارت انسانی نشانه های آن است، تا کنون در کشورهای درگیر چون عراق، افغانستات، سوریه، لیبی و یمن صدها هزار انسان جان خود را از دست داده اندو چندین هزار دیگر پا به فرار گذاشته، در دریاها غرق شدند یا در بمبارانهایشان تلف شده اند. اگر هم تعدد کشورهای درگیر تآیین کننده جنگ جهانی سوم میباشد، فعلا دو ائتلاف بزرگ یکی به رهبری آمریکا و دیگر به رهبری روسیه مدتهاست با انواع دسیسه ها زندگی میلیونها نفر را در کشور های مذکور به جهنم تبدیل کرده اند.
آنچه برای کشور های سرمایه دارای به عنوان عامل اصلی این جنگ مهم است، اینه که بتوانند با نا آرام کردن منطقه و با استفاده از سیاست جنگ، اقتصاد ورشکسته خود را بر ویرانیهای این کشورها و بر روی جنازه کشته شده گان جنگ از نو بپا کنند. این از خصیصه های اصلی جامعه سرمایداری است. زمانی که بازار اقتصادیشان به بن بست برسد، برای گردش مجدد سرمایه و سودآوری بیشتر، جنگ به پا میکنند. جنگی که امروز سرنوشت میلونها نفر در کشورهای عراق، سوریه و …… را به خطر انداخته است به همین هدف است، جنگ برای قدرت و سلطه خود، جنگ برای چرخش اقتصاد. در این میان ویرانی چندکشور یا آوارگی میلیونی و کشتار جمعی برای تحقق این اهداف سرمایه دارن هیچ معیاری است.
شاید این جنگ به حد اعلای خود نرسیده، شاید طرفین درگیر بخصوص دوقطب درگیر این جنگ هنوز از ظرفیتهای نظامی خود برای کشتار انسان استفاده نکرده اند ولی آنها جنگ را عملا خیلی وقت پیش شروع کرده اند. کاری که اینها هنوز نکرده اند، بکار گیری و استفاده از بمبهای اتمیشان است. فکر میکنم هشدار اصلی همین هم باشد و این آن نکته ای است که باید بشریت از آن بهراسد. در این اوضاع و احوال تنها مردم می توانند جلو جنگ افروزی و جلو قلدری جامعه سرمایه داران به ایستند. در چنین اوضاع خطیری جای جنبشهای میلیونی ضد جنگ در سرتاسر دنیا خالی است. این آن فراخوانی است که باید دردستور کار مردم و انسانهای آزادیخواه قرار بگیرد.
صالح گویل

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se