جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ , ۱۱:۰۸:۱۸ به وقت تهران
 
سعید یگانه / مقالات
در گرامیداشت شاهرخ زمانی
سه شنبه, ۷ام مهر, ۱۳۹۴

جانباختن شاهرخ زمانی یکی از فعالین و رهبران سوسیالیست، جسورو کارآمد جنبش کارگری ایران در یکی از قتلگاههای رژیم جنایتکار اسلامی رویدادی جانگدازو یکی از وقایع مهم در جنبش کارگری و آزادیخواهی ایران در دهه های اخیر بشمار می رود. زندگی و مبارزه و مرگ شاهرخ زمانی پیامد وتاثیرات پایداری در جنبش کارگران و محرومان جامعه ایران خواهد داشت ودرسها و تجارب گرانبهایی برای فعالین طبقه کارگر ایران بر جای خواهد گذاشت.مبارزه کارگری ایران برای اتحاد و هبستگی صف طبقاتی خود علیه فقر و نابرابری های اقتصادی و برای رهایی از قیدو بند نظام ظالمانه سرمایه داری به رهبرانی همچون شاهرخ زمانی نیازمند است . به همین دلیل مرگ شاهرخ و فقدان اوضایعه بزرگی برای جنبش آزادیخواهی ، انساندوستی و کارگری ایران بشمار می رود.
شاهرخ زمانی نمونه ای برجسته از جسارت طبقاتی در برابر دشمنان طبقاتی در دفاع از حقوق کارگران در زندان بود. انسانی مبارز و آزادیخواه که در برابر سرکوبگران و دژخیمان رژیم اسلامی و سرمایه با وجود چندین سال شکنجه و آزار روحی ذره ای از آرمان طبقاتی و کارگری خود در دفاع از حقوق کارگران و محرومان جامعه کوتاه نیامد و تا آخرین لحظه در درون زندان آرام ننشست.مرگ
شاهرخ زمانی بحق موجی از نفرت و اعتراض در میان جنبش چپ و آزادیخواهی و کارگری و انساندوستی ایران و جهان ایجاد کرده است.مرگ شاهرخ زمانی به دست حکومت جنایتکار و ضد کارگری ایران اولین و آخرین جنایتی نیست که این رژیم طی سی و پنج سال حاکمیت ننگین خود در حق کارگران و فعالین و رهبران جنبش کارگری و زندانیان سیاسی به اجرا در می آورد.این وحشیگری هنوز و به مراتب سعبانه تر ادامه دارد.
چند روز از جانباختن شاهرخ نگذشت که محمود صالحی یکی دیگر ازفعالین ورهبران جسور وشناخته شده جنبش کارگری ایران در یکی ازبیدادگاههای جمهوری اسلامی به جرمی که شاهرخ زمانی مرتکب شده بود به نه سال زندان محکوم شد .محمود صالحی طی سالهای گذشته به جرم دفاع از حقوق کارگران بارها زندانی و مورد آزار جسمی و روحی قرار گرفته و در آخرین مورد به دلیل فشارهای جسمی و روحی وعدم دسترسی به داروهای لازم و پزشک معالج در زندان سنندج هر دو کلیه او دچار عوارض جدی شده است که هرهفته دو بار ناچار به دیالیزاست .این بار با حکم جدید قضایی جانیان اسلامی قصد دارند محمود صالحی را به مرگ تدریجی محکوم و نهایتا به قتل برسانند و به شرنوشت شاهرخ زمانی دچار کنند.
دستگیری فعالان کارگری و فشارهای گسترده دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی طی چند ماهه گذشته بر فعالین جنبش کارگری ایران افزایش یافته است.دستگیری و بازداشت فعالین کارگری و جنبش اعتراضی معلمان شدت بیشتری پیدا کرده ودهها نفر از فعالین کارگری به اتهام فعالیتهای صنفی ودفاع از حقوق کارگران و تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی به سر میبرند. بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری در بند و بعد ازگذشت پنج سال زندان در پی محاکمه جدید مجددا به نه سال و نیم حبس محکوم شد. در همین حال سه سال دیگر به حکم رسول بداغی معلم زندانی و فعال جنبش اعتراض معلمان بعد از شش سال زندان اضافه شده است.علی نجاتی مدیر عامل سندیکای نیشکر هفت تپه مجددا بازداشت شده است.دستگیری و بازداشت محمد رضا کریمی فعال کارگری دربندر لنگه و در ادامه این وحشیگری قتل شاهرخ زمانی و حکم جدید محمود صالحی همه با هدف نابودی فعالان عرصه های مختلف جنبش آزادیخواهی و طبقاتی صورت می گیرد.
جمهوری اسلامی سرمایه بار دیگرشمشیر را از رو بسته و کمر به نابودی فعالین کارگری و جنبش اعتراض معلمان وفعالین عرصه های مختلف جنبش آزادیخواهی ایران بسته است .قتل و دستگیری و بازداشت فعالین جنبش کارگری و اعتراضی معلمین و به موازات آن اعدام زندانیان سیاسی و کشتار های وسیع در زندانها ی مخوف اسلامی و تعرض لجام گسیخته به زنان و ایجاد فضای رعب و وحشت در داخل جامعه با هدف جبران شکست در مقابل رقبای خارجی و پوشاندن چهره ناتوان خود در حل بحرانهای دامنگیر جامعه ایران است. در عین حال تضعیف وبه تسلیم کشاندن جنبش کرگری و آزادیخواهی در ایران اهدافی است که جمهوری اسلامی در ادامه این وحشیگری دنبال می کند. بر خلاف تبلیغات عوامفریبانه و منفعت طلبانه طرفداران اصلاح رژیم در داخل و خارج کشورکه اوضاع بعد از توافق هسته ای بهتر خواهد شد، در رژیم اسلامی در بر همان پاشنه می چرخد و امکان ندارد که جمهوری اسلامی در مقابل حق طلبی مردم کوتاه بیاید..آنچه بعد از توافق هسته ای کماکان نصیب کارگران و مردم محروم جامعه ایران خواهد شد تداوم فقر و بیکاری ،سرکوب و وحشیگری و ایجاد اختناق به مراتب بیشترودر پرتو آن تضمین امنیت برای سرمایه داران در تعرض به سطح معیشت کارگران واستثماروحشیانه آنان و محرومان جامعه است.
جمهوری اسلامی برای خروج از بحران های همه گیر ، بیکاری و فقر روزافزون واعتراضات میلیونی کارگران علیه فقر و ناامنی اقتصادی و برای حفظ و بقای خود راه دیگری جز تشدید سرکوب و اختناق و اعدام در مقابل جامعه نمی بیند. جلو این توحش را باید گرفت . این موج جدید و سرکوب را می توان و باید مهار زد و در هم شکست.
اوضاعی که جمهوری اسلامی حاکم کرده است برای بخش عمده مردم ایران غیر قابل تحمل است. نباید به این وضعیت تن داد واجازه داد که جانیان اسلامی بیشتر از این ازمردم و آزادیخواهان قربانی بگیرد . این اوضاع جواب قاطع وقدرتمندی می طلبد که جلو این جنایات را سد کند بار این مسئولیت بر دوش طبقه کارگر، فعالین کارگری و سوسیالیست وجنبش چپ و آزادیخواهی در داخل و خارج کشور است.جامعه ایران نیازمند به میدان آمدن طبقه کارگر متشکل و قدرتمند و پایان دادن به این اوضاع فلاکتبار است.
سعید یگانه
مهر ماه ۱۳۹۴

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se