چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶ , ۱۹:۴۷:۴۰ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات
صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا: گزارش برگزاری مجمع عمومی هشتم
سه شنبه, ۷ام مهر, ۱۳۹۴

هشتمین مجمع عمومی «صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا» در روز شنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵ برگزار شد. پس از کسب حد نصاب لازم برای رسمیت مجمع و یک دقیقه سکوت برای بزرگداشت رفیق شاهرخ زمانی و تصویب دستور جلسه پیشنهادی مجمع کار خود را آغاز نمود. پس از طرح و بررسی و تصویب گزارش فعالیت های صندوق و گزارش مالی دوره شش ماه از مجمع عمومی هفتم تاکنون، دیگر موارد دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفتند و تصمیمات لازم گرفته شد. با توجه به گسترش سرکوبها علیه جنبش مستقل کارگری، تقویت مالی صندوق همبستگی برای پاسخ به نیازهای فزاینده جنبش مورد توجه قرار گرفت. به این منظور در زمینه فاندریزینگ برای صندوق ابتکارات متنوعی از طرف اعضای حاضر طرح شدند و دو گروه کاری برای بررسی امکان اجرایی این ابتکارات و در صورت ممکن تدارک عملی آنها تشکیل شدند. در همین رابطه بر معرفی و شناسایی صندوق همبستگی در بین اتحادیه ها و فعالین کارگری و نیروهای مترقی غیر ایرانی و انتشار انگلیسی اسناد علنی صندوق و جلب کمک ها و حمایت های آنان تاکید شد. همچنین ۵۵۰ دلار از حق عضویت ها و ۵۰۰ دلار کمک مالی دریافت شد. در پایان انتخابات انجام شد و سپس با صرف غذا رفقا تا پاسی از شب رفته دورهم بودند. نتایج انتخابات به شرح زیرمی باشد:

برای هیئت امنا: امیر پیام، کوشا شایان، ناهید شیخی، ابراهیم علاسوندی، سلام قادری، شوکت گلزاری، و امیر ماهان با اکثریت آرا انتخاب شدند.

برای بازرسان: مهنازی آذری، حسین احمدی، و محسن شیخی با اکثریت آرا انتخاب شدند.

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا

دستور جلسه مجمع عمومی هشتم

۱- یک دقیقه سکوت برای بزرگداشت شاهرخ زمانی

۲- انتخاب هیئت رئیسه (۵ دقیقه)

۳- طرح و تصویب گزارش هیئت امنا از فعالیت های صندوق (۱۵ دقیقه)

۴- طرح و تصویب گزارش مالی (۱۵ دقیقه)

۵- استماع گزارش بازرسان (۱۰ دقیقه)

۶- تصمیم در باره برنامه های فاندریزینگ (شب ژانویه و عید نوروز) (۱۵ دقیقه)

۷- انتخاب هیئت امنا و بازرسین (۱۰ دقیقه)

۸- گفتگو پیرامون گسترش سرکوب جنبش کارگری و نقش صندوق همبستگی (۴۰ دقیقه)

۹- استماع پیشنهادات (۱۰ دقیقه)

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا

۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵

گزارش فعالیت های صندوق همبستگی برای مجمع عمومی هشتم

از مجمع عمومی هفتم در ۲۷ فوریه ۲۰۱۵ تاکنون فعالیت های روتین صندوق همبستگی بطور منظم انجام شدند. هیئت امنا جلسات ماهانه خود را با دعوت از بازرسین برگزار نمود. بررسی وضعیت حق عضویت ها و جمع آوری آنها، دریافت کمک های مالی و ثبت آنها، بررسی گزارشات مالی، تلاش برای جلب اعضای جدید، ارسال کمک ها به داخل، اطلاع رسانی به اعضا، اطلاع رسانی بیرونی فعالیت های صندوق از طریق رسانه ها و فیسبوک و حفظ و تداوم شفافیت کاری آنها، از جمله مواردی بودند که در جلسات هیئت امنا مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفتند.

از آنجا که در جریان اول ماه مه امسال دستگیریها گسترش یافت، ارسال کمک ها بخش مهمی از فعالیت ها را بخود اختصاص داد. همانطور که در گزارش مالی ملاحظه می شود طی ۶ ماه اخیر جمعا ۷۶۰۰ دلار کمک (حدود ۲۰ میلیون تومان) برای ۲۰ مورد، یعنی بطور متوسط نزدیک به هفته ای یک مورد، ارسال و دریافت شد. هچنین سه مورد درخواست کمک به صندوق رسید که در جلسات هیئت امنا و با حضور بازرسین بطور مبسوط مورد بررسی قرار گفتند که به دلایل مغایرت آنها با توان مالی و الوویت ها و اساسنامه صندوق با اجماع هیئت امنا مورد توافق قرار نگرفتند.

در این مدت دو برنامه فاندریزینگ یکی در جشن اول ماه مه و دیگری در جشن شب همبستگی به همت اعضای داوطلب برگزار شد که جمعا ۲۳۸۳ دلار عاید صندوق گشت. در فاصله این دو مجمع ۸ عضو جدید به صندوق پیوستند و اعضای صندوق به ۹۰ نفر رسیده است.

در پایان از همه عزیزان علاقمند و حامیان جنبش کارگری دعوت می کنیم که چه با عضویت در صندوق و یا ارائه کمک مالی، چه با یاری رساندن به برگزاری برنامه های فاندریزینگ، صندوق همبستگی را برای ارائه منظم کمک مالی به جنبش مستقل کارگری یاری رسانند.

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا

۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵

گزارش مالی صندوق همبستگی با کارگران ایران- کانادا

(۲۸ فوریه تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ )

موجودی نقدی صندوق تا ۲۷ فوریه ۲۰۱۴ —————————————– ۴۹۳۰ دلار

حق عضویتهای دریافت شده از ۲۸ فوریه ۲۰۱۵ تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵————— ۳۷۹۰ دلار

عایدات برنامهء اول ماه مه و شب همبستگی با جنبش کارگری ایران —————- ۲۳۸۳ دلار

کمک های مالی دریافت شده —————————————————— ۷۰۷ دلار

جمع کل درآمدها————————————- ۱۱۸۱۰ دلار

ارسالی ها به داخل ———————————- ۷۶۰۰ دلار

موجودی نقدی صندوق در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ ——- ۴۲۱۰ دلار

توضیحات:

حق عضویتهای دریافت نشده: ۶ ماهه ۱۴ مورد ، ۵ ماهه ۱۰ مورد و ۴ ماهه ۹ مورد میباشد .

عایدات برنامه اول ماه مه و شب همبستگی: عایدات بار در جشن اول ماه مه ۳۱۴ دلار و عایدات شب همبستگی ( ۱۸ جولای ۲۰۱۵ ) ۲۰۶۹ دلار میباشد .

کمک های مالی دریافت شده: مبلغ ۷۰۷ دلار کمک مالی(حدود ۲۰ میلیون تومان) در ۷ مورد به شرح زیر دریافت شد.

۱– ۱۰۰ دلار، ۲– ۷ دلار، ۳– ۱۵۰ دلار، ۴– ۲۰۰ دلار، ۵– ۱۰۰ دلار، ۶– ۵۰ دلار، ۷ – ۱۰۰ دلار.

همچنین در برنامه اول ماه مه ۲۰ دلار و در شب همبستگی با جنبش کارگری ایران ۴۹۵ دلار کمک مالی در یافت شد که جمعا مبلغ ۵۱۵ دلار جز عایدات برنامه اول ماه مه و شب همبستگی محسوب شد.

ارسالی ها: در ۶ ماه گذشته ( مارچ ۲۰۱۵ تا سپتامبر ۲۰۱۵ ) مبلغ ۷۶۰۰ دلار برای ۲۰ مورد به شرح زیر ارسال گردیده است:

۱۲ سپتامبر ۳۹۲ دلار، ۳ سپتامبر ۴۰۰ دلار، ۲۷ آگوست ۴۰۱ دلار، ۱۴ آگوست ۳۰۶ دلار، ۱۴ آگوست۳۰۱ دلار، ۱۲ آگوست ۴۰۴ دلار، ۲۷ جولای ۴۰۴ دلار، ۸ جولای ۲۹۰ دلار، ۸ جولای ۲۹۰ دلار، ۱ جون ۳۸۱ دلار، ۱ جون ۳۸۱ دلار، ۲۸ مه ۷۴۶ دلار ( برای دو مورد )، ۱۷ مه ۷۵۵ دلار ( برای دو مورد ) ۱۴ مه ۵۵۰ دلار، ۷ مه ۳۷۴ دلار، ۶ مه ۲۶۵ دلار، ۶ مه ۵۵۰ دلار، و ۷ مارچ ۴۱۰ دلار ارسال گردیده است .

گزارش مالی صندوق همبستگی از ابتدا تا کنون

( ۷ جولای ۲۰۱۲ تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ )

حق عضویت های در یافت شده ———————————- ۱۹۰۶۵ دلار

عایدات برنامه های فاندریزینگ ——————————— ۱۶۹۱۶ دلار

کمک های مالی دریافت شده ————————————- ۳۸۰۷ دلار

جمع کل درآمدها—————————- ۳۹۷۸۸ دلار

جمع کل ارسالی ها————————– ۳۵۵۷۸ دلار(حدود ۹۶ میلیون تومان)

موجودی صندوق در ۲۵سپتامبر ۲۰۱۵—- ۴۲۱۰ دلار

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا

۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se