دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ , ۲۰:۲۰:۱۹ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات
اخباروگزارشات کارگری۲و۳مهر۱۳۹۴
شنبه, ۴ام مهر, ۱۳۹۴

– جان باختن کارمند اتحادیه اصناف رامشیر بدنبال خودسوزی دراعتراض به اخراج!

– سندیکای کارگران نقاش استان البرز:واله زمانی را آزاد کنید!

– بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم بازداشت واله زمانی، علی نجاتی و تعرض گسترده به فعالین کارگری و جنبش اعتراضی معلمان

– کانون مدافعان حقوق کارگر:بی‌خبری از وضعیت واله زمانی

– گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازخواسته های کارگران ذوب آهن اصفهان

– تجمعات اعتراضی معلمان پیش دبستانی جیرفت مقابل اداره آموزش و پرورش

– جزئیات طرح جدید مجلس درباره مشاغل سخت

– تشریح جزئیات قوانین کار و کارگاه/ پیشگیری از حوادث ناشی از کار

– مصدومیت شدید کارگر راهداری بدنبال سقوط به عمق دره درحین کار

جان باختن کارمند اتحادیه اصناف رامشیر بدنبال خودسوزی دراعتراض به اخراج!

بنا به گزارشات منتشره،روز اول مهرماه امید راشدی امیری کارمند اخراجی اتحادیه اصناف رامشیر دست به خودسوزی دراین اداره زد وروز دوم مهر ماه دربیمارستان طالقانی اهواز جا ن باخت.

بنا بهمین گزارشات، امید راشدی امیری، ۳۶ ساله، حسابدار اتحادیه اصناف رامشیرچندی پیش از کاراخراج می شود وطی این مدت به نهادهای مختلف جهت بازگشت بکارمراجعه می کند وبدلیل مخالفت با بازگشت بکارش ومشکلاتی که پس از بیکاری گریبانگیرش شد روز اول مهرماه دست به خودسوزی دراین اداره زد وروز دوم مهرماه بدلیل سوختگی شدید دربیمارستان سوانح سوختگی طالقانی اهواز جان باخت.

سندیکای کارگران نقاش استان البرز:واله زمانی را آزاد کنید!

سندیکای کارگران نقاش استان البرز:ما خواهان آزادی بی قید و شرط و وفوری او و دیگر فعالان صنفی و سندیکایی هستیم.

در پی دستگیری های اخیر فعالان سندیکایی ، ۴ روز است که واله زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز دستگیر و به نقطه نامعلومی برده شده است. واله زمانی پسر عموی شاهرخ زمانی است و از فعالان سندیکای کارگران نقاش استان البرز می باشد. دستگیری بدون حکم و شبانه او توسط افراد مسلح که کارت شناسایی هم ارایه نکردند نقض خشن قوانین جاری مملکت است. ما خواهان آزادی بی قید و شرط و وفوری او و دیگر فعالان صنفی و سندیکایی هستیم.

سندیکای کارگران نقاش استان البرز

۲/۷/۱۳۹۴

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم بازداشت واله زمانی، علی نجاتی و تعرض گسترده به فعالین کارگری و جنبش اعتراضی معلمان

امروز سوم مهر ماه پس از گذشت پنج روز از بازداشت واله زمانی، هنوز خبری از سرنوشت وی در دست نیست و پیگیری خانواده ایشان برای اطلاع از محل نگهداری واله به نتیجه ای نرسیده است.

واله زمانی ساعت ۱۱ شب روز ۲۹ شهریور ماه پس از رساندن جعفر عظیم زاده و چهار فعال کارگری دیگر به منازل شان، هنگامی که به درب خانه اش رسیده بود توسط مامورین امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد. قبل از بازگشت واله و هنگامی که وی در مسیر رساندن این فعالین به خانه هایشان بود، مامورین امنیتی در معیت سه ماشین از نیروهای انتظامی شهرک اندیشه به یک مرتبه و با بهانه ای واهی راه را بر آنان بستند و پس از حدود یک ساعت بازجوئی و پرسش از آنها در باره دلیل حضورشان در منزل واله، مسیر حرکت را باز کردند.

واله زمانی از صدیق ترین فعالین جنبش کارگری ایران و عضو موثر سندیکای کارگران نقاش استان البرز است. بازداشت واله و بی خبری خانواده اش از وضعیت وی، در شرایطی صورت گرفته است که واله و خانواده اش در غم از دست دادن شاهرخ زمانی، شرایط سخت و طاقت فرسائی را سپری می کند و مرگ شاهرخ در زندان، مادر و دیگر اعضای خانواده را بشدت نگران سرنوشت واله و رفتار مامورین امنیتی با وی کرده است.

شاهرخ را از طبقه کارگر ایران گرفتند، واله را بازداشت کرده اند، علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه علیرغم بیماری قلبی حادش تحت بازداشت قرار دارد، محمود صالحی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به ۹ سال زندان محکوم شده است، جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به ترتیب به شش و سه سال و نیم زندان محکوم شده اند، داود رضوی و ابراهیم مددی از فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران تحت تعقیب قضائی دارند، معلمان این انسانهای وارسته همچون رسول بداقی، اسماعیل عبدی نژاد، باغانی، نیک نژاد، بهلولی، هاشمی و بهشتی به بند کشیده شده اند، بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی از جسورترین فعالین جنبش کارگری ایران تحت شرایط سخت و پرونده سازیهای متعدد در بدترین شرایط در زندن بسر می برند و….،

بازداشتها و تعقیب قضائی فعالین کارگری و جنبش اعتراضی معلمان در حالی در طول ماهها و هفته های گذشته، ابعاد هر چه گسترده ای بر خود گرفته است که شرایط معیشتی میلیونها معلم و کارگر و دیگر زحمتکشان وخیم تر از هر زمانی شده است و دولت از هم اکنون افزایش حقوق کارمندان را به میزان ده درصد در بودجه سال آینده تعیین کرده است که می تواند به عنوان اهرمی توجیه کننده برای تحمیل خفت بارترین میزان مزد بر ما کارگران مورد استفاده قرار بگیرد.

سرمایه داری حاکم بر ایران علیرغم چندین دهه یورش به حق حیات و زندگی ما کارگران، هیچ نقطه پایانی جهت تحمیل برده وارترین شرایط به طبقه کارگر ایران برای خود قائل نیست و به موازات تحمیل فقر و فلاکت روز افزون بر میلیونها خانواده کارگری، به شکل هر چه گسترده تری بر ابعاد سرکوب اعتراضات کارگران و معلمان می افزاید. اما علیرغم چنین رویکردی از سوی دولت و نیروهای امنیتی، کارگران و معلمان در سراسر کشور لحظه ای دست از اعتصاب و اعتراض بر نمی دارند.

اینان به خوبی میدانند که تداوم وضعیت دردناک و غیر قابل تحمل موجود، بر ابعاد و دامنه اعتراضات کارگران و معلمان خواهد افزود. به همین دلیل نیز هست که از هر فرصتی برای دستگیری و تعقیب قضائی فعالین کارگری و اعتراضات معلمان استفاده می کنند و با توسل به انواع اتهامات واهی سعی در به تمکین واداشتن آنان دارند. اما همانگونه که دستگیری، سرکوب و به زندان افکندن کارگران و معلمان معترض در طول بیش از یک دهه گذشته، نتوانسته است طبقه کارگر ایران را وادار به تمکین به شرایط مشقت بار موجود بکند از این پس نیز چنین نخواهد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر حق کارگران و معلمان برای تشکل یابی، اعتصاب، تجمع، اعتراض و اصرار بر آزادی فوری واله زمانی، علی نجاتی و دیگر کارگران و معلمان دربند اعلام میدارد، تداوم بازداشت و محکومیت فعالین اعتراضات کارگران و معلمان به زندانهای طویل المدت، نه تنها هیچ خللی در مبارزه ما کارگران برای دست یابی به حقوق انسانی مان ایجاد نخواهد کرد بلکه توده های هر چه وسیع تری از کارگران، معلمان و دیگر توده های زحمتکش مردم ایران را برای پایان دادن به وضعیت فلاکت بار موجود به میدان اعتراض و مبارزه خواهد کشاند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – سوم مهر ماه ۱۳۹۴

کانون مدافعان حقوق کارگر:بی‌خبری از وضعیت واله زمانی

خانواده‌ی شاهرخ زمانی که بهت‌زده، داغدار مرگ نابهنگام شاهرخ بودند و در انتظار پیگیری و یافتن علت مرگ شاهرخ، اینک بی‌خبر و نگران ِ یکی دیگر از اعضای خانواده‌ی خود هستند.

یک شنبه شب ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ هنگامی که عده‌ای از فعالان کارگری همراه با واله زمانی از اعضای سندیکای کارگران نقاش البرز، در تدارک برگزاری مراسمی در بزرگداشت شاهرخ زمانی بودند، بازداشت شد. در حالی که برگزاری مراسم بزرگداشت و ختم، پس از مرگ هر عزیزی، یکی از طبیعی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق خانواده و دوستان وی است.

ماموران امنتیتی که بنابر شواهد، وابسته به اطلاعات سپاه بودند، ابتدا آنها را همراه با واله زمانی در خیابان مورد بازجویی قرار دادند و سپس با رها کردن آنان و تعقیب‌شان، واله زمانی و یکی دیگر از کارگران عضو هیات موسس کارگران نقاش را بازداشت کرده و در انتها واله زمانی را به مکانی نامعلوم منتقل کردند و تا کنون از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست. عدم تماس وی با خانواده سبب شده که خانوده و به خصوص مادر وی به شدت نگران و مضطرب باشند. طبیعی است که مرگ شاهرخ درزندان سبب شده که این نگرانی شدت بیشتری داشته باشد.

این دستگیری‌ها در هفته های اخیر شدت یافته است. به دنبال دستگیری معلمان، دستگیری علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای هفت تپه و تعدادی دیگر از فعالان اجتماعی در اندیمشک و شوش، دستگیری فعالان دانشجویی در کرج را می‌توان به آن اضافه کرد، همراه با صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری، (محمود صالحی ۹ سال، سعید شیرزاد ۵ سال، رسول بداقی ۳ سال ) نشان از آن دارد که گویا مقامات ومسوولان تنها فعالان کارگری را مسوول مشکلات اجتماعی می‌دانند. در حالی که فشارهای فزاینده زندگی اقتصادی واجتماعی کارگران و زحمتکشان را آن چنان تحت فشار قرار داده که اخبار خودکشی کارگران و زحمتکشان که ناشی از این فشارهای اقتصادی است هر روزه به گوش می‌رسد و وجدان‌های آگاه را به درد می‌آورد. آخرین آن، خودکشی امید راشدی در اهواز است که در اعتراض به اخراج و بیکاری خودسوزی کرده و جان خود را از دست داد.

آنان گمان می‌برند که با این دستگیری‌ها می‌توانند از اعتراض و شورش مردم به جان آمده جلوگیری کنند. تاریخ ثابت کرده که فشار و سرکوب معترضین هیچ گاه نتوانسته است مشکلات بوجود آمده بر اثر سودپرستی و بی‌لیاقتی مسوولان حکومتی را بپوشاند.

کانون مدافعان حقوق کارگر بارها هشدارداده است که این بگیر و ببندها نمی‌تواند چاه ویلی را که کنده شده، هموار کند، بلکه هر روز آتش خشم مردم ِتحت ستم را که زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی واجتماعی‌اند را فروزان‌تر خواهد کرد.

ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و لغو احکام ظالمانه صادر شده هستیم.

کانون مدافعان حقوق کارگر

۳مهر ۹۴

گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازخواسته های کارگران ذوب آهن اصفهان

پس از حوادثی که در کارخانانه های ذوب آهن و فولاد اتفاق افتاد و ۴ کارگر در این حوادث آسیب دیده و کشته شدند ، کارگران فولاد . ذوب آهن اصفهان خواسته های خود را در جهت ایمن سازی محل کارشان را با خبرنگار پیام سندیکا در میان گذاشتند:

۱-تمیرات اساسی کمپرسور پروسس واحد احیا

۲- بازسازی کامل ۳ عدد از برج های خنک کننده

۳- تعویض پروانه و تغییر حالت آن از فلزی به فایبرگلاس

۴- تعمیر و تعویض گریبکس ها

۵- تعویض سیستم توزیع ب شامل کلکتورهای ورودی ، ناودانی ها ، افشانک ها

۶- سرویس مرتب و برنامه ریزی شده کامل حوضچه ها، افشانک ها،و پکینگ ها

۷- تعویض سیستم خنک کننده توزیع آب در گاز برگشتی

۸- تعویض لوله های آبگیر گاز ۶ اینچی به دلیل خوردگی شدید و حساسیت بالا

۹- جابجایی لول گاز طبیعی مشعل های ۲ و۴ راکتور برای جلوگیری از افت فشار گاز ورودی ۱۰- اصلاح طرح نسوز چینی عدسی راکتور برای تخریب نشدن و افزایش درجه حرارت بدنه راکتور

۱۱- اصلاح تعمیر اجاق مخصوص سوزاندن گاز اضافه

۱۲- اصلاح مدار برقی تابلو مشعل های راکتور ها.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ۳۰/۶/۹۴

تجمعات اعتراضی معلمان پیش دبستانی جیرفت مقابل اداره آموزش و پرورش

معلمان پیش دبستانی جیرفت که دو روز قبل نیز به دلیل مشکلات استخدامی و عدم پرداخت حقوق خود در محل اداره آموزش و پرورش تجمع نموده و پاسخ قانع کننده ای نیز از مسئولین دریافت نکردند باردیگرروز۳۱شهریوردست به تجمع اعتراضی مقابل این اداره زدند.

به گزارش ۱مهردقیانوس ،یکی از این معترضین در خصوص جزئیات و چرایی این تجمع به گفت:افرادی که در این مکان تجمع نموده اند مربیان پیش دبستانی شهرستان های جیرفت و عنبرآباد هستند که سالهای زیادی از عمر خود را در جهت تعلیم و تربیت دانش آموزان و فرزندان این مرز و بوم گذاشته اند به امید اینکه این جذب آموزش و پرورش شوند.

وی افزود:استارت اولیه جذب مربیان پیش دبستانی و تبدیل وضعیت آنان به حق التدریس با تصویب مجلس و پیگیری وزارت آموزش و پرورش زده شد ولی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در این مورد سنگ اندازی نموده و مانع جذب این مربیان زحمت کش شده است .

وی در پایان گفت:از انصاف و مروت به دور است که این مربیان که تعداد زیادی از آنان سال های متمادی بدون مزد و حقوق خدمت نموده اند اکنون بلاتکلیف مانده و امنیت شغلی نداشته باشند که ما از طریق نامه نگاری با امام جمعه ، استاندار و مدیرکل جدید آموزش و وپرورش خواستار رسیدگی به وضعیت خود هستیم.

جزئیات طرح جدید مجلس درباره مشاغل سخت

در مواردی که از طریق پیمانکاران و حَسَب کار در کارگاه متعلق به واگذارنده کار (مالک اصلی کارگاه) انجام می پذیرد، به استثنای کارگاه ساختمانی چنانچه کمیته تطبیق و تشخیص مشاغل سخت زیان آور، شغلی را سخت و زیان آور تشخیص دهد پرداخت حق بیمه ناشی از سخت و زیان آوری کار مطابق اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی (۴ درصد) به عهده مالک کارگاه و واگذارنده کار است یا پیمانکار؟ به عهده مالک کارگاه و واگذارنده کار است.

به گزارش ۳مهرمهر، بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان آور افراد در برخی حرفه ها مانند معدن، پرستاری، خبرنگاری و … می تواند از مزایای این قانون استفاده کند به نحوی که فرد با پرداخت ۲۰ سال بیمه مستمر و ۲۵ سال بیمه غیرمستمر بازنشسته خواهد شد.

از این رو، قانونگذار پیش بینی کرده تا برخی شغل ها به دلیل داشتن ماهیت سخت و زیان آور و احتمالا مخاطرات پس از دوران بازنشستگی برای شاغلان، دستکم دوران پرداخت حق بیمه و فراغت از کار کوتاه تر شود و افراد در یک دوره ۲۰ تا ۲۵ ساله بازنشسته شوند.

حالا برخی از نمایندگان مجلس طرحی را در دستور بررسی دارند که از طریق آن بتوان به برخی از اشکالات مشمولان قانون مشاغل سخت و زیان آور به ویژه نیروهای پیمانکاری پایان داد.

در طرح نمایندگان آمده است: در مواردی که کار از طریق پیمانکار انجام می پذیرد با توجه به معلوم نبودن مشاغل سخت و زیان آور و همچنین عدم پرداخت مبلغی بابت سهم مشاغل سخت و زیان آور به پیمانکاران و همینطور خود پیمانکاران به جهت آنکه معمولا سالانه در مزایده ها جا به جا می شوند، اصولا کارگر مرجعی برای اعلام مشکل پیدا نمی کند.

لذا اینک برای کمک به بازنشستگی کارگرانی که برای پیمانکاران آن هم در قالب قراردادهای شش ماه و سه ماهه کار کرده اند طرح زیر خدمت نمایندگان جهت تصویب تقدیم می شود.

استفساریه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت زیان آور از واگذارند کار:

در مواردی که از طریق پیمانکاران و حَسَب کار در کارگاه متعلق به واگذارنده کار (مالک اصلی کارگاه) انجام می پذیرد، به استثنای کارگاه ساختمانی چنانچه کمیته تطبیق و تشخیص مشاغل سخت زیان آور، شغلی را سخت و زیان آور تشخیص دهد پرداخت حق بیمه ناشی از سخت و زیان آوری کار مطابق اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی (۴ درصد) به عهده مالک کارگاه و واگذارنده کار است یا پیمانکار؟ به عهده مالک کارگاه و واگذارنده کار است.

تشریح جزئیات قوانین کار و کارگاه/ پیشگیری از حوادث ناشی از کار

قوانین و مقررات مربوط به محل کار و کارگاه تعاریف مشخصی دارد و کارفرما موظف است استاندارها و ایمنی لازم را برای حوادث ناشی از کار در کارگاه انجام دهد.

به گزارش ۲مهرمهر، کارگاه نقش مهمی در حوادث ناشی از کار دارد و کارفرما موظف است کلیه استانداردهای ایمنی را برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کارگاه خویش اعمال کند. اما موضوع اصلی این است که چه محلهایی جزو کارگاه محسوب میشود؟

قوانین و مقررات مربوطه تعاریف مشخص و مصادیقی از کارگاه و محل کار ارائه کرده اند. اهمیت این امر از آنجا ناشــی میشود که حوادث ناشی از کار به حوادثی اطلاق میشود که در محل کارگاه رخ میدهد.

بنابراین باید مشخص شود که چه محلهایی جزو کارگاه به شمار میرونــد، زیرا قانون امتیازهای خاصی برای کســانی که بر اثر حادثه ناشی از کار آسیب میبینند و یا فوت میکنند در نظر گرفته است که یکی از این امتیازات برقراری مستمری ازکارافتادگی و یا فوت برای شــخص آسیب دیده یا بازماندگان متوفی با شرایط آسانتر است.

ضمن اینکه کارگرانی که بر اثر حوادث ناشی از کار ازکارافتاده میشــوند به ازای هرسال سابقه دو ماه حق سنوات و پاداش پایان خدمت دریافت میکنند. با توجه به تعریفی که قانون کار از کارگاه دارد، هر حادثه ای که در این محلها رخ دهد حادثه ناشی از کار به شمار میرود:

– مکان هایی که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مســافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.

– کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشــگاه حرفهای، قرائتخانه، کلاسهای سوادآموزی و ســایر مراکز آموزشــی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب وذهاب و نظایر آنها.

– مسیر همیشگی رفت وآمد کارگر به کارگاه و منزل.

– حوادثی که هنگام نجات ســایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان برای بیمه شده پیش می آید حادثه ناشی از کار محسوب میشود.

وظایف کارفرما در مقابل پیشگیری از حوادث ناشی از کار

کارفرمایان و نمایندگان آنان در کارگاه مســئولیت مســتقیمی در استانداردســازی محیط کار از نظر حفاظت فنی بــر عهده دارند و موظف اند تمامی تمهیدات لازم را در جهت پیشگیری از حوادث کار به کار بگیرند. به همین منظور کارفرما باید قبل از اســتخدام کارگر جدید وی را برای انجام معاینات پزشکی به مراکز پزشکی اعزام کند و همچنین نوع کار ارجاعی به شخص مذکور را متناسب با توانایی او تعیین کند. در غیر این صورت چنانچه بر اثر سوءمدیریت کارفرما و قصور در انجام اقدامات ایمنی حادثهای برای کارگر رخ دهد، کارفرما مسئول خواهد بود.

کارگر و ایمنی

کارگر به عنوان شخصی که مستقیما با ابزار و ماشین آلات سروکار دارد، معمولا در معرض هرگونه خطر و حادثهای قرار دارد. بنابراین موظف است قبل از شروع کار نسبت به ایمنی ابزار و وسایل اطمینان حاصل کند و وسایل ایمنی لازم را، از قبیل عینک، دستکش، کفش ایمنی و هرآنچه برای پیشگیری از حادثه لازم است، به کار گیرد.

ایمنی در کارگاه های غیرمشمول قانون کار

مقوله حفاظت فنی و بهداشت کار به حدی مهم است که با وجودی که کارگاههای خانوادگی در قانون کار از شــمول قانون کار خارج شده اند، کارفرمایان اینگونه کارگاهها موظف اند مقررات حفاظت فنی و بهداشــت کار را رعایت کنند.

البته براساس تبصره ماده ۹۸ قانون کار ورود بازرســان کار به کارگاههای خانوادگی برای بررسی وضعیت کارگاه از نظر بهداشــت و ایمنی منوط بــه اجازه کتبی از دادستان محل است. همچنین کارخانجات و صنایعی که تولیدات تســلیحاتی دارند، از شــمول قانون کار خارج اند و تابع مقررات خاص خود هستند، ولی از نظر حفاظت فنی و بهداشت کار مشمول این مقررات میشوند.

الزامات قانونی

رعایت موارد زیر از جمله موارد قانونی اســت که کارفرمایان باید به منظور پیشگیری از حوادث کار کاملا مورد توجه قرار دهند:

۱- به موجب ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی، افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشــند، بدین منظور کارفرمایان مکلف اند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مـــرجوع را نداشته و کارفـــرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است درنتیجه بیمه شده دچار حـــادثه یا بیماری اش تشــدید شــده، صندوق تامین اجتماعی میتواند هزینه های مربـــوطه را طبق مــاده ۵۰ این قانــون از کارفرما وصول کند.

۲- براساس ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما و نمایندگان وی موظف انــد تمامی تدابیر لازم را برای ایمنــی کارگاه به کار گیرند. در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه یا بروز بیماری مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشــتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده صندوق تامین اجتماعی هزینه هــای مربوط به معالجه و غرامت مستمریها و… را میپردازد و طبق ماده ۵۰ قانون آن را از کــارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

۳- به موجب ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، به کار گماردن افراد با سن کمتر از ۱۵ ســال تمام شمسی ممنوع است و این موضوع در مورد دختر و پسر یکسان است. به کارگیری کودکان در کارگاه خلاف قانون است و مسئولیت کیفری دارد و در صورت بروز حوادث برای افراد خردسال مجازاتهای شــدیدتری برای کارفرمایان به دنبال خواهد داشت.

آیا وزارتخانه ها و موسســات دولتی مشــمول قانون استخدام کشوری نیز ممکن است به عنوان کارگاه شناخته شوند؟

با عنایت به تعریف کارگاه در ماده ۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، که کارگاه را عبارت از محلی میداند که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، وزارتخانه ها و موسسات دولتی چنانچه دارای کارگر مشمول قانون کار باشند به اعتبار کار کارگران، کارگاه مشمول قانون کار شناخته میشوند.

تغییر کارفرما یا مالکیت کارگاه چه تاثیری بر کارگر دارد؟

تغییر کارفرما و یا هرنوع تغییر حقوقی دیگر در مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگران موثر نیست و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

با توجه به ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، چنانچه کارفرما در بروز حادثه ناشی از کار مقصر باشد می تواند با پرداخت ۱۰ سال مستمری مربوطه بابت خسارت بری الذمه شود. مبنای محاسبه مستمری و اقلام مربوط به آن چگونه است؟

در مورد خسارات مربوط به تبصره ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی که کارفرما براساس آن در بروز حادثه مقصر شناخته شده است، مبنای محاسبه مستمری ۱۰ سال عبارت است از میزان مستمری آخرین ماه پرداختی به بازماندگان و یا مستمری بگیر ازکارافتاده به اضافه کمک عائله مندی، هزینه بن و آخرین عیدی پرداختی.

مصدومیت شدید کارگر راهداری بدنبال سقوط به عمق دره درحین کار

روزگذشته، سقوط یک کارگرراه داری به دره هنگام نصب گاردریل در نزدیکی روستای کند لواسانات، مصدومیت شدیدش را بهمراه داشت.

به گزارش ۲مهرتسنیم، در پی تماس عوامل راهداری با پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر شمیرانات مستقر در گردنه قوچک گزارشی مبنی بر سقوط یکی از کارگران راهداری به دره در هنگام نصب گاردریل داده شد که بلافاصله سه کُد امداد و نجات از هلال احمر قوچک اورژانس لواسانات و آتش نشانی لواسانات به محل حادثه اعزام شدند.

مصدوم بر اثر سقوط از ارتفاع به عمق دره احتمال آسیب دیدگی شدید و تروما در ستون فقرات سر و پاها داشت که پس از اقدامات اولیه٬ تثبیت با کولار گردن و بکبورد با کمک بسکت استرکچر و وینچ مصدوم به بالای دره انتقال داده شد و تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ شد.

سوم مهرماه۱۳۹۴

akhbarkargari2468@gmail.com

Meddelande 5 av 6

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se