دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ , ۰۶:۵۳:۲۶ به وقت تهران
 
گفت و گو
مصاحبه علیرضا بیانی، از بنیان گذاران کمیتۀ اقدام کارگری با رادیو سپهر سوئد دربارۀ قتل شاهرخ زمانی
پنج شنبه, ۲ام مهر, ۱۳۹۴

https://goo.gl/2yTmwk

کمیته اقدام کارگری

++++++++++++++++++++

سخنرانی علیرضا بیانی در مراسم یادبود شاهرخ زمانی

https://eghdamkargaari.wordpress.com/2015/09/23/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4/

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se