شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ , ۱۴:۳۹:۳۱ به وقت تهران
 
اتحاد کارگری
پیکر بی جان کودک ۳ ساله سوری”ایلن کوردی”، شرم بشریت
پنج شنبه, ۱۲ام شهریور, ۱۳۹۴

۱۱۹۵۳۲۶۰_۵۲۹۲۳۸۳۴۷۲۴۱۰۳۰_۸۹۰۲۰۹۴۳۸۰۴۳۴۲۴۱۳۱۹_nاین تصویر تاثر انگیز، جنازه یک پسر بچه ٣ ساله مهاجر سوری به نام “آیلان” و از شهر جنگ زده “کوبانی” را نشان می دهد که در ساحل بدروم ترکیه به خواب ابدی فرو رفته است. از سوی دیگر، تصویر یک مامور گارد مرزی نظام سرمایەداری “داعش” پرور را نشان می دهد کە بالای سر او ایستاده است. تصویر آیلان، امروز (پنج شنبه) در بیشتر روزنامه های جهان منتشر شد. این روزنامەها، از ریشەهای اصلی موضوع کە چرا انسان ها آوارە می شوند، حاشیە رفتە و عمدآ بە مسائلی پرداختە و می پردازند کە هیچ ربطی بە اصل قضیە ندارد. واقعیت این است کە کشورهای غربی، و در راس آنها آمریکا، در این فاجعە انسانی نقش اصلی دارند. نشان دادن ترهم و ریختن اشک تمساح، بە پایان جنگ ها و آوارگی میلیونی در منطقە هیچ کمکی نکردە و نمی کند. این کە گویا، دولتمردان غرب، برای این فاجعە نگران شدەاند، دروغ محض است. اگر این ها راست می گویند، دست از از فروختن اسلحە و دخالت در کشورهای منطقە و غارت سرمایەهای سوریە، عراق و … بردارند، آن وقت نە داعش می تواند سر پا بماند و نە کسی آوارە می شود. بە این اعتبار، دولت های غربی و مخصوصآ آمریکا، قاتل “ایلان” و هزاران الان ها می باشند. جالب این است کە تا لحظات قبل از مخابرە تصویر بی جان “ایلان” و امثالهم، صدر اعظم آلمان و دیگر پیمانانش، از اعزام نیروی ویژە جهت جلوگیری از آمدن پناهندە، دم می زدند اما با دیدن این عکس های تکان دهندە، لحن خود را مقداری تغییر دادند تا از احتمال بروز نارضایتی جلوگیری نمایند. اکنون این شرکایی قاتل، در مقابل موج گسترده انسانی به تکاپو افتاده اند. همان طور کە ذکر شد، آنها تعدادی از مهاجران را می پذیرند اما در هفتەهای آتی بگونەای بی رحمانە راە مهاجرت آنها را مسدود می کنند. بیان این جملە یعنی یا بربریت یا سوسیالیسم، این روزهاست کە معنی واقعی پیدا می کند.

سایت اتحاد کارگری

آگوست ٢٠١۵

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se