دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ , ۲۲:۲۲:۲۲ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات
آخرین لیست معلمان بازداشت شده
چهارشنبه, ۳۱ام تیر, ۱۳۹۴

آخرین لیست بازداشتی ها دوستان هر کس انگلیسی خوب می داند لطفا این دولیست اسامی بازداشت شدگان معلم ها را با موضوع اعتراض معلم ها ورفتار سرکوب گرانه حکومت ودستگیری وضرب وشتم مردم ومعلم ها لطفا به انگلیس ترجمه نمایید تا برای نهادهای حقوق بشری وکارگری جهانی بفرستیم . مثل ILO EJ ITUC WFTU عفو بین الملل و دفتر احمد شهید ودفتر حقوق بشر در ژنو نیویورک خودتان هم با همین مشخصه ها می توانید ادرس های این نهادها را ازگوگل بیابید!
👇👇👇👇
لیست بازداشتی ها را تکمیل کنید :
لطفا دقت کنید تکراری نباشد.
۱-لطفی نیا مشهد
۲-گراوند پاکدشت
۳- پیروز کرج
۴-حسین سلامی مازندران
۵-سلطانی مازندران
۶-همایون بهرام نژاد مازندران
۷-طیبی مازندران
۸- رفاهیت همدان
۹-محمودی همدان
۱۰-نجفی؟
۱۱- صادقی ؟
۱۲- سعادتی؟
۱۳- عقیل نظیری ( کرج)
۱۴- ملاعباسی
۱۵- فیروز خلیلی شهر کرد
۱۶- حکیم الهی خراسان
۱۷ یعقوب یزدانی ؟
۱۸-هاشم خواستار مشهد
۱۹- پوره مرکزی
۲۰ – مرتضی اقابیگی مرکزی
۲۱-خانم فیروزی مرکزی
۲۲- احمد درخشان؟
۲۳- علیرضا عظیمی؟
۲۴ _ خانم عرفانیان مشهد البته ممکنه آزاد شده باشن ، ساعت ۱۰ گرفتنشون
۲۵- کامبیز رمضانی کرمانشاه
۲۶- احمد مرادی کرمانشاه
۲۷_ ضیایی از یزد
۲۸_ فهیمی از یزد
۲۹ محمدی مریوان
۳۰ سیدی پور کهگیلویه
۳۱_رئوف فتحی سنندج
۳۲-عابدینی کرج
۳۴_سنجابی دلفان
۳۵_صحرایی دلفان
۳۶- بهنام زارع فارس
۳۷- آقای سلطانی فارس
۳۸- آقای کمالی فارس
۳۹_حسین عزیزی دلفان لرستان
۴۰ _ حیدری از خمین
۴۱ _مهدی طاهرخانی کرج
۴۲-بهزاد قوامی سنندج
۴۳-غیاث نعمتی سنندج
۴۴ جلیلوند قزوین
۴۵ -ناهید کوه شکاف تهران
۴۶٫اکبر زارعین ریزی اصفهان
۴۷٫حسین رشیدی کرمان
۴۸٫مستعلی زاده کرمان
۴۹٫سپهر فرهمند اصفها
۵۰ _آقای اسعد لک
۵۱_ حمید رحمتی شهرضا
۵۲ _علیرضا امیری تهران
۵۳_مهدی زاده از انزلی
۵۴_محمدرصا رمضان زاده
۵۵_محمود صفدری
۵۶_ملوندی از سبزوار
۵۷_مصلحی از قزوین
۵۸_مردانی از قزوین
۵۹_گرده فروشانی از اصفهان
۶۰_ حسن ارتند از رباط کریم
۶۱_ محمدرضا عباسی از ؟

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1465435020442091&set=pcb.1465442103774716&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1465435367108723&set=pcb.1465442103774716&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1465421743776752&set=pcb.1465422837109976&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1465421673776759&set=pcb.1465422837109976&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433530530160697&set=pcb.433530596827357&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433530556827361&set=pcb.433530596827357&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433530573494026&set=pcb.433530596827357&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433530543494029&set=pcb.433530596827357&type=1&theater
در باره سید محمد ابراهیمی پور که به دادگاه نرفت
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435924389942828&set=a.120279018174035.1073741837.100005758115357&type=1&theater

Mansour Osanlou
۷/۲۰, ۱۰:۱۸am

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435349050000362&set=a.120279018174035.1073741837.100005758115357&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435057440029523&set=a.120279018174035.1073741837.100005758115357&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=435402733328327&set=a.120279018174035.1073741837.100005758115357&type=1&theater
https://www.facebook.com/messages/ahmad.javaherian.toronto

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se